Colofon

TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, wil hét lijfblad zijn voor IB’ers. De taken zoals gedefinieerd in de beroepsstandaard zijn hierbij de inhoudelijke leidraad. TIB wil de IB’er positioneren en empoweren binnen de huidige actualiteit en de toekomstige onderwijssetting.

TIB is een uitgave van: Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht T +31 (0)78 645 50 85, I www.instondo.nl.

Uitgever: Marcel Mathijssen, T +31 (0)78 645 50 85, E m.mathijssen@instondo.nl & Janneke van Loon, T  +31 (0)78 645 50 85, E  j.vanloon@instondo.nl.

Hoofdredactie: Vivian van Alem, E hoofdredactie@tijdschriftib.nl. Voor het aanbieden van artikelen kunt u zich richten tot de hoofdredacteur.

Redactie: Guus Beenhakker, Jacques van den Born, Thieu Dollevoet, Dian Fluijt, Mieke Michiels, Rian Janssen, Jorinde Jelles en Peter Laros.

Eindredactie: Walter van de Calseyde

Vaste medewerkers: Monika Kersten, m-kersten@lijbrandt.nl

Illustratie: Maaike van Hal

Adviesraad: Wim Meijer, Noelle Pameijer en Tanja van Beukering.

Adverteren: Voor het informatie over de advertentiemogelijkheden kunt u zich richten tot Manon Kok via sales@instondo.nl. Zie ook: www.tijdschriftib.nl/adverteren.

Vragen over facturen of lidmaatschap? U kunt u vraag sturen naar: administratie@instondo.nl.

Fotografie: René Schotanus, www.reneschotanus.com, Roel Burgler, www.roelburgler.nl, Shutterstock. 

Vormgeving: Vormvreters, grafische vormgeving, www.vormvreters.nl.

Druk: Veldhuis Media BV, www.veldhuismedia.nl.

ISSN: 2352-0493

Zelf bijdragen aan TIB? Uw voorstel(len) zien wij graag tegemoet en kunt u richten aan de hoofdredacteur Walter van de Calseyde: hoofdredactie@tijdschriftib.nl.

TIB wordt gemaakt door een deskundige redactie met jarenlange praktijkervaring. Onderstaande foto werd gemaakt op de redactievergadering van vrijdag 24 november 2017.

Van links naar rechts: Guus Beenhakker, Loek Heida, Lot Huurdeman (adjunct uitgever), Vivian van Alem, Walter van Calseyde (hoofdredactie), Andra Koolhof, Peter Laros, Rian Janssen, Marcel Mathijssen (uitgever), Thieu Dollevoet, Bert Groeneweg, Jacques van den Born.

Walter van de Calseyde. hoofdredactie@tijdschriftib.nl.

Guus Beenhakker, journalist, eindredacteur Passend Onderwijs Magazine, samensteller Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs. guus@guusbeenhakker.com.

Jacques van den Born, directeur RSV Breda e.o., eigenaar Van den Born Onderwijsadvies. jacquesvdborn@gmail.com.

Thieu Dollevoet, docent Fontys b.d., Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO). m.dollevoet@fontys.nl.

Rian Janssen, beleidsmedewerker Plein 013. r.janssen@plein013.nl

Andra Koolhof, eigenaar van Koolhof Coaching en Training. a.koolhof@ziggo.nl.

Peter Laros, docent Fontys, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO). p.laros@fontys.nl.

Vivian van Alem, adviseur/eigenaar Van Alem Onderwijsadvies. info@vanalemonderwijsadvies.nl.

Loek Heida, hogeschooldocent Windesheim Masteropleidingen / Post HBO-opleidingen. l.heida@windesheim.nl.

Dian Fluijt, onderzoeker en hogeschooldocent Seminarium voor Orthopedagogiek, eigenaar van De Onderwijsmensen. deonderwijsmensen@gmail.com.

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.