Podcast Tijdschrift IB

Vanaf heden is het mogelijk om een aantal artikelen uit TIB niet alleen te lezen, maar ook te beluisteren! Ideaal wanneer je onderweg bent of na een lange werkdag even je ogen wilt sluiten. Luister je mee?Logo Podcasts

Afstand

donderdag, 9 apr.
In deze extra aflevering van de podcast van TIB wordt de column van Monika Kersten voorgelezen. In deze column vertelt Monika over haar ervaring met de eerste week afstandsonderwijs in het kader van de maatregelen rondom COVID-19. Monika is IB'er-OB bij IKC de Bosmark.  lees meer »


Ken je eigen rode knop

dinsdag, 10 mrt.
Podcast rode knop
Wij zijn allemaal opgevoed en onze opvoeders hebben naar eigen vermogen hun uiterste best gedaan. Iedereen heeft waarden en normen meegekregen. Misschien ben je daar als volwassene nu heel tevreden mee. Maar het kan ook zijn dat sommige normen en waarden je belemmeren in je functioneren. Of af en toe, ogenschijnlijk willekeurig opploppen. Hoe kan jij als IB’er hiermee omgaan... lees meer »

Podcast Van Overveld
Autonomie in het gedrag van leerlingen gaat vaak over keuzes maken, zoals iemand insluiten
of buitensluiten. In de praktijk benadrukken scholen bij de aanpak van gedrag vooral de sociale aspecten: omgaan met anderen vanuit eigen verantwoordelijkheid.
Tegelijk is wereldwijd de gedachte dat emotionele competenties veel meer nadruk behoeven dan ze nu krijgen. Het gaat dan om het herkennen, labelen en... lees meer »

Belgie
Ja, het kan en bestaat echt: een school waar kinderen zorgen voor pony’s, geiten en varkens; waar ouders een boomhut bouwen, er een ‘samentuin’ door de school en de buurtvrijwilligers wordt onderhouden, waar een VIP-hut staat waarin leerlingen problemen oplossen, waar gymles wordt gegeven met boomtakken, een oude caravan een poppenhoek herbergt, begeleiders als co- teachers samenwerken, een doorgaande individuele... lees meer »

Rietje
Talloze wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bewegen een relevante bijdrage levert aan de gezondheid en tot betere leerprestaties leidt. Niet voor niets is er een toenemende inzet van ‘bewegend leren’ op Nederlandse scholen. Deze manier van lesgeven sluit erg aan bij de belevingswereld van hedendaagse leerlingen, vertellen Rietje Goosen en Willem Butz: “Bewegend leren is gezond, leuk en dynamisch. Het... lees meer »