1) PEDAGOGISCH KLIMAAT

Voorgestelde artikelen:

- Sociaal emotioneel leren op school (Kees van Overveld, 2017: TIB-4)

- Sociaal emotioneel leren: neem er de tijd voor (interview met Natasja Hoogerheide door Walter van de Calseyde, 2017: TIB-4)

- Taalgerichte didactiek: van belang voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen? ? (Maike Schermer, 2017: TIB-4)

- Preventie en curatie van cyberpesten (Jolijn Kester, 2018: TIB-2)

- Op weg naar een pedagogisch sensitief team (Loek Heida, 2019: TIB-1)

- Sociale steun aan kinderen die thuis onveilig opgroeien (Edith Geurts, 2019: TIB-1)

- Filosoferen met kinderen op de basisschool (Fred Delhaas, 2019: TIB-2)

- Checklist: werken een pedagogische sensitiviteit (Loek Heida, 2019: TIB-1)

Podcast:

- Scholen zouden meer mogen doen aan levensvaardigheid (Kees van Overveld, 10 maart 2020)

Aanbevolen boeken: