4) Omgaan met Ouders

Voorgestelde artikelen:

- Ouders en passend onderwijs (José Wicher-Bots, 2017: TIB-3)

- Samen staan we sterk (Susanne Geerts en Lucy Moerlands, 2018: TIB-2)

- Scheiding en ouders: welke begeleidende rol kan de school spelen (Pieter Stoop, 2017: TIB-5)

- Ontevreden ouders: geen probleem (Peter de Vries, 2018: TIB-4)

- Checklist: Ouderbetrokkenheid op school (Vivian van Alem, 2017: TIB-3)

- Checklist: Betrekken van ouders bij het toeleiden naar extra ondersteuning van hun kind (Vivian van Alem, 2018: TIB-1)

 Aanbevolen boeken: