2) Handvatten voor IB'ers

Voorgestelde artikelen:

- Onweerstaanbare vragen als krachtige interventie (Marjo van Hulten, 2017: TIB-3)

- Arrangeren met het Dialooginstrument HGW (Tijn Nuyens, 2018: TIB-1)

- Feedback: complexer dan je denkt (Andra Koolhof en Marianne Soeters, 2018: TIB-1)

- Een contextuele blik op het gesprek tussen IB'ers en ouders (Popke Hooghiemstra, 2019: TIB-3)

- Groeps- en leerlingbesprekingen (Janneke van Loon en Wim Meijer, 2020: TIB-1)

- Checklist Effectief Ondersteuningsteam (Rian Janssen, 2017: TIB-3)

- Checklist: eenvoudige taal voor laaggeletterden (Vivian van Alem, 2018: TIB-3)

- Checklist: reflecteren op de groepsbespreking op jouw school (Vivian van Alem, 2019: TIB-1)

Aanbevolen boeken: