Zoeken op trefwoord 'Gedrag'

Gedrag positief beïnvloeden door het versterken van taalvaardigheden

Trees Das, Sonja van der Lee-Van Broekhoven

TIB 2022 nummer 3

De meerderheid van de kinderen met emotionele en gedragsstoornissen die bij jeugdzorg of GGZ terechtkomen, hebben vaak niet-geïdentificeerde taalachterstanden. Onderzoekers schatten dat wel 70 tot 90% van hen een taalachterstand heeft (Chow & Wehby, 2018, Embrechts et al., 2019). Gedragsproblemen kunnen vervangend gedrag zijn bij gebrek aan communicatief vermogen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gedrag | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken | Taal/spelling

Rubriek: Ontwikkelingen

Proberen lukt altijd

Jorinde Jelles

TIB 2021 nummer 3

Nog één keer open ik het gespreksverslag. Heb ik alles echt goed verwoord? Staan er nog spelfouten in? Zijn de afspraken helder geformuleerd? Ik lees het toch nog een keertje door. En ja hoor, toch wat aanpassingen… Hopelijk is iedereen nu tevreden zo. En ik druk op de verzendknop. Klaar! Zucht… Wat kosten dit soort twijfels soms veel tijd en energie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gedrag | Mindset | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Uitglijden in je denken: Het gebeurt!

Marald Mens

TIB 2021 nummer 3

Als IB’er leun je tijdens je werk op twee belangrijke instrumenten: je bewuste denken en je intuïtie. Of het nu gaat om het adviseren van collega’s of het uitvoeren van een diagnostisch rekenonderzoek bij een leerling; je denkt goed na over zaken en soms lijkt je onderbuikgevoel je beste raadgever. Maar kunnen we als IB’er die twee instrumenten altijd zomaar vertrouwen? Nou…

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Onderzoeken | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

De straat uit, de school in

Dian Fluijt, Joyce Zijlstra

TIB 2021 nummer 1

“Jongerenwerkers bezorgd over messen: Geweld op straat steeds explosiever.” “Wie moordt, die scoort in drillrap.” Recente koppen in het nieuws, waarin duidelijk wordt dat geweld en het gebruik van wapens steeds normaler wordt onder jongeren. En het blijft niet alleen bij de straat, het komt ook de school in, of we het nu willen of niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gedrag | Pedagogisch Klimaat

Rubriek: IB-innovatief

Talentgedreven werken in het onderwijs

Jorinde Jelles, Els Pronk

TIB 2021 nummer 1

In navolging op het artikel ‘Samen sterker! De kracht van groepsarrangement Atlasklas’ (TIB 2020-4), zijn Els Pronk en Jorinde Jelles in gesprek gegaan over aspecten als veerkracht, kijken achter gedrag, versterken van binnenuit, talentinterviews, de ijsberg, de kring en ‘therapeuteren’. En over hoe mooi het zou zijn om andere scholen te inspireren om (nog) meer talentgedreven te gaan werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Gedrag | Talentontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Passend onderwijs: Anders handelen vereist Anders denken

Laura Batstra

TIB 2020 nummer 5

In 2014 trad de wet Passend Onderwijs in werking met als een van de doelen het verminderen van het psychiatrisch classificeren van kinderen. De ondersteuningsbehoefte van het kind zou voortaan centraal staan en een DSM-diagnose was niet meer nodig voor het verkrijgen van extra ondersteuning. De verwachting was dat classificaties als ADHD of autisme hierdoor minder voor zouden komen. In hoeverre is deze verwachting uitgekomen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Passend omgaan met uitdagend gedrag door autonomieontwikkeling

Marianne den Otter, Anje Ros

TIB 2020 nummer 2

Binnen het Samenwerkingsverband PO de Meierij is in 2018 het NRO-project ‘Passend omgaan met uitdagend gedrag: benutten van Good Practices’ gestart. In dit project zijn bruikbare praktijken verzameld van leerkrachten die in staat zijn om uitdagend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Videobeelden, reflecties en een portret van deze leerkrachten zijn geplaatst in een digitale leeromgeving. Het kader met de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en sociale
verbondenheid van de zelfdeterminatietheorie is in de leeromgeving gebruikt om de voorbeelden te duiden.
In dit artikel richten we ons op de pijler autonomieontwikkeling en bieden we IB’ers een handreiking om leerlingen en leerkrachten passend te ondersteunen bij uitdagend gedrag in de groep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Leerkrachtvaardigheden | Pedagogisch Klimaat | Professionalisering

Rubriek: Praktijk

Dit hoort niet: anders kijken naar gedrag van collega's en leerlingen

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2020 nummer 1

Ons denken, voelen en handelen worden in belangrijke mate bepaald door de manier waarop mensen in onze omgeving naar zichzelf en de ander kijken.
Opvoeding, levensbeschouwing, sociale klasse, context, positie, fysieke conditie etc. hebben invloed op wie we zijn, hoe we ons gedragen en hoe we naar situaties kijken. We zijn ons niet altijd bewust van de dwingende invloed van deze factoren. Hoe ga je daar als IB’er mee om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gedrag | Gespreksvoering | Mindset | Professionele cultuur

Rubriek: IB-innovatief

Sociale steun aan kinderen die thuis onveilig opgroeien

Edith Geurts

TIB 2019 nummer 1

Leerlingen die thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden, voelen zich vaak ook op school gespannen en onveilig. Dat kan zich uiten in ongepast gedrag en concentratieproblemen. Hoe kan je als IB’er leerlingen helpen zich tenminste op school veilig te voelen? En hoe kan je leerkrachten ondersteunen in hun contact met leerlingen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Jeugdhulp | Ouders

Rubriek: Praktijk

Druk, druk... relax! Helpt mindfulness je door de dag?

Suzanne van Assenbergh

TIB 2018 nummer 5

De druk en de drukte is op veel scholen groot. Voorbereiden, grote groepen, alles verantwoorden, checken, presteren en noteren. IB’ers, leerkrachten en kinderen worden vaak overspoeld met informatie. Helpt mindfulness je door een drukke dag heen? Wat betekent mindfulness eigenlijk en kun je het op een simpele manier in het dagelijks handelen binnen de school integreren, zonder cursus, training of methode?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Hoogsensitiviteit | Werkbeleving

Rubriek: Ontwikkelingen

Preventie en curatie van cyberpesten

Jolijn Kester

TIB 2018 nummer 2

De opkomst van technologie en sociale media heeft gezorgd voor een verandering in omgangsnormen. Voor kinderen die nu op de basisschool zitten, is hun leven online net zo belangrijk is als hun leven offline. Naast vele inspirerende mogelijkheden vormt de interactie op sociale media echter ook een risico. Daarbij hebben incidenten die buiten de school plaatsvinden op sociale media invloed op het groepsklimaat in de klas. Door de kennis over cyberpesten en onlineconflicten bij de leerlingen te vergroten, kun je positieve online-interactie bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag

Rubriek: Praktijk

Hoezo werkdruk?

Jacques van den Born, Mirjam van Diemen

TIB 2017 nummer 5

Kinderen ervaren, net als hun leerkrachten, geregeld werkdruk en sommige zitten op jonge leeftijd met een burn-out thuis. Het is belangrijk dat we de signalen herkennen, weten wat stressfactoren zijn en hoe we de werkdruk verminderen door kinderen meer autonomie te geven in het onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Werkbeleving

Rubriek: Ontwikkelingen

Signaleren en begeleiden van dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen

Anouke Bakx, Maartje van der Brand, Ton van Houtert

TIB 2017 nummer 4

Juf Marga van groep 5 snapt het niet meer. Max is tijdens de lessen van wereldoriëntatie actief betrokken en toont een goede concentratie. Op andere momenten vertoont hij storend gedrag richting andere leerlingen en is hij lastig te corrigeren op zijn gedrag. Juf Marga ziet een grote discrepantie die ze niet kan verklaren. Wil hij niet of kan hij niet? Ze weet het even niet meer en besluit in gesprek te gaan met de IB'er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Gedrag

Rubriek: Praktijk

Taalgerichte didactiek: van belang voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen?

Maike Schermer

TIB 2017 nummer 4

De afgelopen decennia is het belang van mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling in zowel het primair, voortgezet als speciaal onderwijs onderkend. De taalontwikkeling van leerlingen wordt steeds vaker als speerpunt gekozen voor schoolbreed taalbeleid.
Binnen de didactische pijler van taalbeleid passen de visies van Interactief taalonderwijs (PO) en Taalgericht Vakonderwijs (VO). Deze didactiek heeft de achterliggende visie dat ál het onderwijzend personeel zorg dient te dragen voor het behalen van vastgestelde kerndoelen en referentieniveaus taal door de leerlingen.
Dit artikel gaat in op de vragen die deze didactische stroming oproept voor de doelgroep binnen cluster 4. In hoeverre hebben leerlingen met ernstige gedragsproblemen eigenlijk baat bij lessen met context, interactie en taalsteun, de drie pijlers van taalgerichte didactiek?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Leerkrachtvaardigheden

Rubriek: Achtergrond

Hoogsensitiviteit: hype of kans?

Suzanne van Assenbergh

TIB 2016 nummer 5

We horen steeds vaker de term ‘hoogsensitief’ bij ouders of leerkrachten. Wat is dat en hoe zorg je ervoor dat het niet een volgend etiket wordt? Hebben deze leerlingen echt iets anders nodig en wat dan? Hoe ga jij als IB’er hiermee om? In dit artikel gaat het vooral over welke waarden een belangrijke basis zijn voor het omgaan met hooggevoelige leerlingen. Eerste Hulp Bij Hooggevoeligheid!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Hoogsensitiviteit

Rubriek: Achtergrond

Leraar en gepest op Facebook, wat nu?

Guus Beenhakker

TIB 2016 nummer 2

Volgens Brits onderzoek zijn leraren de afgelopen twee jaar in toenemende mate gepest via sociale media. Zestig procent van de Britse leraren had er in 2015 mee te maken. Vooral Facebook en mail zijn grote boosdoeners. Bovendien gaat het niet alleen maar om beledigende leerlingen, maar de berichten van ouders liegen er soms ook niet om. Hoe zit dat in ons land?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

PBS: ook voor jouw school de beste aanpak?

Jos J. Louwe

TIB 2014 nummer 5

Voor de gedragsaanpak Positive Behavior Support (PBS) wordt veel reclame gemaakt: het is evidence-based, legt de nadruk op preventie en de manier waarop je het systematisch, schoolbreed en dus succesvol kan implementeren staat helder beschreven. Dus waar wacht het Nederlandse onderwijs nog op? Hup, invoeren! Maar is succes echt gegarandeerd? En past deze aanpak ook wel bij jouw school…?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | PBS | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Een goed schoolklimaat creëer je je met het hele team"

Anita Blonk

TIB 2014 nummer 5

Steeds meer scholen besluiten om schoolbreed en proactief gedragsvraagstukken aan te pakken. De redenering hierachter is dat gedragsproblemen van leerlingen de verantwoordelijkheid van iedereen op school zijn. Ze kunnen niet per individu worden opgelost en het is niet de taak van één persoon. Ook niet van de IB’er! Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) vraagt van het hele team dat het meewerkt aan verandering van gedrag, inclusief het eigen gedrag. Anita Blonk heeft er vanuit de hogescholen Fontys en Windesheim veel ervaring mee opgedaan op diverse PO- en VO-scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | PBS | Samenwerken

Rubriek: Interview

Suïcidepreventie in het basisonderwijs

Nikkie Laros

TIB 2014 nummer 2

De laatste tijd bereikt het onderwerp zelfdoding bij adolescenten steeds vaker de media. Velen vermoeden dat de gedachte om zelfdoding te plegen ook pas begint te spelen bij deze leeftijdsgroep. Wat blijkt is dat verwarde jongeren al langere tijd worstelen met hun gevoelens en gedachten. Bovendien zijn er zelfs basisschoolkinderen die met deze problematiek kampen. Een enkeling pleegt inderdaad ook suïcide.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Suïcide

Rubriek: Achtergrond

Leren van lastig gedrag

Anette Gilling

TIB 2014 nummer 1

Soms uitgeblust, soms schreeuwend en heel soms zelfs met tranen in de ogen verzuchten leraren: “Ik kan er niet meer tegen. Wat moet ik toch met dit kind?” Hoe kun je als intern begeleider deze leraar helpen? Voor de aanpak van een kind met lastig gedrag ligt immers geen methode of stappenplan klaar. In de praktijk blijkt dat een preventieve aanpak het beste werkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag

Rubriek: Ontwikkelingen

Oplossingsgericht werken bij internaliserende problematiek

Nikkie Laros

TIB 2013 nummer 2

In het onderwijs stijgt de vraag naar handvatten om de omgang, het welbevinden en het functioneren van leerlingen met externaliserende gedragsproblemen te verbeteren. Kinderen die lijden onder internaliserend gedrag worden minder vaak gesignaleerd. Dit komt vermoedelijk doordat deze problematiek wel een onderwijsbelemmering vormt voor de betreffende leerling, maar niet voor zijn of haar omgeving. Een kind dat lijdt onder een depressie, overschaduwt immers niet de rest van de klas. Het afwijkende gedrag valt minder op, maar vereist evenveel tijd en zorg van de leerkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Oplossingsgericht werken

Rubriek: Ontwikkelingen

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken rondom gedrag; het kan!

Sandra Koot

TIB 2013 nummer 2

Het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE) is een samenwerkingsverband van het openbaar en christelijk onderwijs. SPOE werkt al jaren opbrengstgericht en handelingsgericht aan het verbeteren van het lezen en het rekenen. In juni 2012 lagen de scores van de 43 scholen ver boven het landelijk gemiddelde. Dit schooljaar is SPOE ook gestart met opbrengstgericht en handelingsgericht werken aan gedrag door de implementatie van SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Opbrengstgericht werken | PBS

Rubriek: Achtergrond

Werken met een 'groepsplan gedrag'

Kees van Overveld

TIB 2012 nummer 5

Passend onderwijs is tot nu toe vooral gegaan over de bestuurlijke en organisatorische invulling. Als het al over onderwijs ging, dan betrof dat vooral rekenen, taal en lezen. Tot op heden heeft gedrag of sociaal-emotioneel leren te weinig aandacht gekregen. Via een ‘Groepsplan Gedrag’ kan daar verandering in komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Groepsplan | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Bij gedragsproblemen moet je de leerkracht in de spiegel leren kijken

Kees van der Wolf

TIB 2012 nummer 5

Als pedagogisch en onderwijskundig wetenschapper aan diverse universiteiten in binnen- en buitenland is Kees van der Wolf al zijn leven lang intensief bezig met het bestuderen van gedragsproblemen in de onderwijspraktijk. Hij werkte ook mee aan vele publicaties over dit boeiende onderwerp, waar leerkrachten – soms dagelijks – mee te maken hebben. “Vaak leggen zij de schuld van een gedragsprobleem bij de leerling of de ouders, maar meestal zijn ze zelf een deel van het probleem. Het is de kunst dat te leren inzien. IB’ers kunnen hen daarbij helpen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gedrag | Samenwerken

Rubriek: Interview

De IB'er onderzoekt de 'zachte data'

Rene Derksen, Peter Laros

TIB 2012 nummer 5

In eerdere artikelen hebben we aandacht geschonken aan de specifieke rol van de IB’er als onderzoeker bij opbrengstgericht werken en het analyseren van de harde gegevens van het LOVS. Nu gaan we nader in op de analyse van de ‘zachte data’: enerzijds gedragingen van leerlingen zoals samenwerken, leren leren, leren plannen, en anderzijds waarderingen door leerkrachten, ouders en kinderen, en externen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Gedrag | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Gedrag en leren

TIB 2012 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Onderwijsvisie

Rubriek: Checklist

Gedragsvraagstukken op school moeilijk? Niet als professionals mee veranderen!

Anita Blonk

TIB 2012 nummer 2

Steeds meer scholen besluiten om schoolbreed, proactief gedragsvraagstukken aan te pakken. En terecht! Gedragsproblemen van leerlingen zijn namelijk de verantwoordelijkheid van iedereen op school. Ze kunnen niet per individu worden opgelost en het is ook niet de taak van één persoon. Schoolwide Positive Behavior (SWPBS) vraagt van het hele team dat het meewerkt aan verandering van gedrag, inclusief het eigen gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | PBS

Rubriek: Ontwikkelingen