Zoeken op trefwoord 'Basisondersteuning'

Al eens gehoord van een schrijftolk?

Mieke Michiels

TIB 2022 nummer 4

Tijdens de COVID-persconferenties stond de gebarentolk steevast tussen de bewindslieden in om de informatie ook voor doven en slechthorenden duidelijk over te brengen. Maar wist je dat er naast een gebarentolk ook nog een schrijftolk bestaat? Dit artikel beschrijft de werkzaamheden van een schrijftolk, hoe zij ondersteunend kan zijn in het basisonderwijs en op welke manier zij samenwerkt met de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Basisondersteuning | Communicatie | Gelijke kansen | Inclusie | Passend Onderwijs

"Scholen zouden meer mogen doen aan levensvaardigheid"

Walter van de Calseyde, Kees van Overveld

TIB 2020 nummer 2

Autonomie in het gedrag van leerlingen gaat vaak over keuzes maken, zoals iemand insluiten of buitensluiten. In de praktijk benadrukken scholen bij de aanpak van gedrag vooral de sociale aspecten: omgaan met anderen vanuit eigen verantwoordelijkheid.
Tegelijk is wereldwijd de gedachte dat emotionele competenties veel meer nadruk behoeven dan ze nu krijgen. Het gaat dan om het herkennen, labelen en reguleren van emoties. Oftewel: maak kinderen niet sociaal competent, maar eerst emotioneel competent.
“Waarschijnlijk zijn die emotionele competenties voorwaardelijk voor het ontwikkelen van autonomie”, veronderstelt gedragswetenschapper Kees van Overveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Pedagogisch Klimaat | Sociaal emotioneel leren | Zelfsturing

Rubriek: Interview

Checklist: Reflecteren op de groepsbespreking op jouw school

Vivian van Alem

TIB 2019 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Groepsplan | Instrumenten | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Ondersteuningsstructuur | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Basisschool moet zich bewijzen aan oders

Jacques van den Born, Erik van de Wiel

TIB 2014 nummer 4

De Wet Passend Onderwijs legt veel nadruk op de betrokkenheid van ouders, vooral in relatie tot de zorgplicht. Vanuit verschillende hoeken is nadrukkelijk over onderwijskwaliteit en ondersteuningsmogelijkheden gecommuniceerd. Aan de hand van een onderzoek zijn we nagegaan of de afgelopen periode heeft geleid tot nieuwe criteria voor schoolkeuze door ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Onderwijsvisie | Ouders | Pedagogisch Klimaat | Verantwoording

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Werk maken van versteviging basisondersteuning

Rian Janssen

TIB 2014 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning

Rubriek: Checklist

Hoe ver zijn we met onze basisondersteuning?

Marja de Bie

TIB 2014 nummer 2

Alweer een tijdje geleden heeft de Tweede Kamer het volgende vastgesteld: ‘Elk samenwerkingsverband moet in het ondersteuningsplan een niveau van basisondersteuning vastleggen.’ Dat is uiteraard niet zonder reden gebeurd. De basisondersteuning vormt immers het fundament voor een succesvolle implementatie en uitvoering van passend onderwijs. Voor alle duidelijkheid: onder basisondersteuning verstaan wij de ondersteuning die alle scholen binnen een samenwerkingsverband aan kinderen bieden op basis van de afspraken hierover tussen de besturen. Scholen en besturen zijn aanspreekbaar op de kwaliteit ervan. Drie IB’ers vertellen wat momenteel de stand van zaken is op hun school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Interview

Voldoet jouw school aan de basisondersteuning?

Ron Benjamins

TIB 2012 nummer 4

Ineens heeft iedereen het over ‘basisondersteuning’. Het is één van de belangrijke onderwerpen geworden bij de invoering van Passend onderwijs. Het lijkt alsof er weer een nieuwe meetlat is bedacht, waaraan de school moet gaan voldoen. Is dat ook zo? Hoe zit het nu precies met die basisondersteuning? En wanneer kun je straks extra ondersteuning aanvragen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Passend Onderwijs

Rubriek: Achtergrond