Zoeken op trefwoord 'Veranderen'

Met het co-creatiemodel naar duurzame onderwijsverandering

Dian Fluijt

TIB 2022 nummer 2

Elke IB’er krijgt ermee te maken: collega’s die verandermoe zijn. En geef ze eens ongelijk. Maar al te vaak komt het voor dat veranderplannen, al dan niet van bovenaf opgelegd, de eindstreep niet halen. Tel dit op bij het gevoel dat veel collega’s zich overbelast voelen, dan is het als intern begeleider een klus van formaat om een positieve veranderflow te creëren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Kwaliteitszorg | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Ontwikkelingen

Verstoor het evenwicht en organiseer tegenspraak in je team

Wilbert Vonck

TIB 2022 nummer 2

Het ideale veranderproces: iedereen wil, denkt en doet hetzelfde. Of sla je dan een belangrijke stap over en houd je te weinig rekening met de complexiteit van ‘veranderen in het onderwijs’? Hoe reflecteer je op een gemaakte keuze? Tijdens het proces van onderwijsverbetering zorgt de creatieve kracht van collega’s voor afstemming en duurzaamheid. Dat begint bij het stemgeven aan de andersdenkenden, oftewel: door het organiseren van tegenspraak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Achtergrond

De Intern Begeleider als curriculumontwikkelaar

Erik Meester

TIB 2022 nummer 1

De fundamentele oriëntatie van de intern begeleider lijkt steeds meer te verschuiven van ‘genezen’ naar ‘voorkomen’. Dat wil zeggen: door actief bij te dragen aan de schoolbrede kwaliteit van onderwijs beperk je de hoeveelheid benodigde zorg zoveel mogelijk. Hiermee belandt de IB’er in toenemende mate in de rol van mede -curriculumontwikkelaar.

Nature of nurture
De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht voor het feit dat intelligentie in sterke mate ontwikkelbaar is. Dit heeft geleid tot een verschuiving van nature richting nurture in het welbekende en nog actuele nature-nurture-debat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Ondersteuningsstructuur | Onderzoeken | Professionele leergemeenschap/PLG | Veranderen

Rubriek: Praktijk

Voor verandering binnen je werk moet je moeite willen doen

Walter van de Calseyde

TIB 2022 nummer 1

Intern begeleiders hebben in veel scholen de taak om een verandering te (helpen) implementeren en dat proces te begeleiden. Pessimisten redeneren vaak dat ‘de mens’ niet van veranderen houdt en bij voorkeur voor het bekende, het zekere gaat. Zo niet de zeer ervaren expert in het managen van veranderen leerprocessen, Hans Vermaak. “Tijdens hun leven veranderen mensen zich suf. Ze kiezen een opleiding, een partner, gaan al dan niet voor kinderen, veranderen van sport. Ik ken weinigen die een hekel hebben aan deze veranderingen. Die weerzin ontstaat pas als verandering in jouw eigen leven en werk wordt opgelegd door mensen die er ver vanaf staan. Dat principe geldt ook in het onderwijs.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Onderwijskundig leiderschap | Professionele cultuur | Veranderen

Rubriek: Interview

Een veranderende leerlingenpopulatie

Jorinde Jelles

TIB 2022 nummer 1

“Na de pabo startte ik als jonge, enthousiaste en leergierige leerkracht op de Talmaschool in hartje Kralingen-Crooswijk, Rotterdam. Ongeveer vijf jaar heb ik met veel plezier en uitdaging in verschillende groepen op deze school lesgegeven. Nu, twaalf jaar later, ging ik weer eens langs bij mijn ‘leerschool’. Wat heeft deze school een verandering doorgemaakt!”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Praktijk

Onderwijsinnovatie als machtsdynamiek

Thijs Homan

TIB 2021 nummer 5

Tal van maatschappelijk problemen moeten door het onderwijs worden opgepakt. Het gevolg is dat scholen van allerlei kanten continu worden belaagd met eisen, wensen en verwachtingen. Dat geldt niet alleen voor de bedrijfsvoering, ICT, HR-management en AVG. Ook de onderwijsuitvoering moet steeds vernieuwen, zoals bij passend onderwijs en gedifferentieerd werken. Dwars daar doorheen dwong corona scholen tot ingrijpende veranderingen. En dat alles bij een overspannen arbeidsmarkt. Hoe gaan scholen hiermee om? En welke rol kan de IB’er hierbij spelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Veranderen

Rubriek: Praktijk