Zoeken op trefwoord 'Gelijke kansen'

Geef de jeugdhulpverlener toegang tot je klas

Karin Diemel, Mariette Haasen

TIB 2022 nummer 5

Van professionals die werkzaam zijn in onderwijs en jeugdhulp mag je verwachten dat ze kunnen samenwerken met de betrokkenen in de omgeving van kinderen die ze begeleiden. Interprofessioneel samenwerken is een voorwaarde om leerlingen in staat te stellen zich succesvol te ontwikkelen, om hen met complexe problematiek in het regulier onderwijs
voldoende te kunnen ondersteunen en om hen gelijke kansen te bieden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gelijke kansen | Internaliserend gedrag | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: IB-innovatief

Jouw verwachtingen zijn hun kansen

Redwane Bouttaouane

TIB 2022 nummer 4

Hoe voeg ik waarde toe aan de samenleving? De afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in het thema hoge verwachtingen en de impact hiervan op leerprestaties (cognitief) en welbevinden (sociaal emotioneel) van leerlingen. Uitgaan van ‘High Expectations’ verandert je kijk op het onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Feedback | Gelijke kansen | Leerkrachtvaardigheden | Professionele cultuur

Al eens gehoord van een schrijftolk?

Mieke Michiels

TIB 2022 nummer 4

Tijdens de COVID-persconferenties stond de gebarentolk steevast tussen de bewindslieden in om de informatie ook voor doven en slechthorenden duidelijk over te brengen. Maar wist je dat er naast een gebarentolk ook nog een schrijftolk bestaat? Dit artikel beschrijft de werkzaamheden van een schrijftolk, hoe zij ondersteunend kan zijn in het basisonderwijs en op welke manier zij samenwerkt met de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Basisondersteuning | Communicatie | Gelijke kansen | Inclusie | Passend Onderwijs

Dit kind hoort hier niet... of toch...?

Angeline van der Kamp

TIB 2022 nummer 2

Met plezier naar school gaan, waar de leerkracht je ziet, hoort en aanmoedigt om je talenten te ontwikkelen en je daarbij oplossingsgericht en in bekrachtigende taal ondersteunt. Een vanzelfsprekende wens die gelukkig voor veel leerlingen in vervulling gaat. Maar wat als een leerling anders reageert dan de anderen en geregeld afwijkend gedrag laat zien? Hoort hij dan niet thuis in jouw school? Hoe bewust zijn wij ons van onze invloed en mogelijkheden om leerlingen te bieden wat zij nodig hebben. En hoe bepalend zijn onze keuzes voor hun leven?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gelijke kansen | Inclusie | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Maak van kinderen met een lage sociaal-economische status goede bergbeklimmers

Karim Amghar, Walter van de Calseyde

TIB 2022 nummer 2

Auteur, programmamaker en docent Karim Amghar is zowel persoonlijk als professioneel sterk betrokken bij het thema kansen(on)gelijkheid. Zowel thuis, op de werkvloer als tot op het ministerie. “Kansenongelijkheid gaat over het niet kunnen behalen van je volle potentie in ons huidige onderwijssysteem. Dat systeem is te afhankelijk van allerlei externe factoren: wie zijn je ouders, waar komen ze vandaan, kunnen ze bijlessen inkopen, wat is je sociaal-economische status? 40% van het leren doe je op school en de rest daarbuiten. Dat zorgt er dus voor dat je thuissituatie een enorme rol speelt bij kansenongelijkheid. Het is een ‘meerkoppig monster’ dat we samen moeten bestrijden.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gelijke kansen | Mindset | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview