Zoeken op trefwoord 'Oplossingsgericht werken'

Opbrengstgericht coachen: Zo ondersteun je je collega's

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 4

Opbrengstgericht coachen is een methodiek die jou als IB’er helpt bij het ondersteunen van leerkrachten bij het inclusiever maken van de eigen school. Opbrengstgericht coachen betekent maatwerk, waarbij de leerkracht in haar kracht wordt gezet om zelf een oplossing te bedenken en uit te voeren, die past bij haar hulpvraag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Inclusie | Oplossingsgericht werken | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

De kracht van intervisie

Peter Laros, Nikkie Laros

TIB 2020 nummer 3

Uit het nationaal onderzoek ‘IB’er tot hier: en nu verder?!’ (2019) blijkt dat we op school al meer en gerichter praten over het ambacht van de leerkracht. Dat is winst! Echter, een teamgesprek over de concrete praktijk met de leerlingen is nog geen vaststaand gegeven.
Op welke wijze kan het bespreken van casuïstiek een plaats krijgen in je team? In een professionele leergemeenschap bespreken we immers samen hoe we leerlingen beter kunnen laten leren. Maar hoe doen we dat? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe integreren we praktijkinbreng? En hoe kun je als IB’er dit proces begeleiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gespreksvoering | Ondersteuningsstructuur | Oplossingsgericht werken | Professionalisering

Rubriek: Achtergrond

Creëren van mogelijkheden voor iedere leerling

Andra Koolhof

TIB 2019 nummer 4

Op College de Kleine Prins Utrecht zitten leerlingen met een fysieke beperking en/of ook leerachterstanden, en soms ook problemen in het sociaal-emotioneel leren. De uitdaging is om voor ieder kind mogelijkheden te creëren om uiteindelijk uit te stromen naar een passende plek. Dit vraagt veel inspanning van al het personeel en zeker ook van de leerlingen zelf.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Oplossingsgericht werken | Talentontwikkeling | Zieke leerlingen

Rubriek: Praktijk

Oplossingsgericht werken bij internaliserende problematiek

Nikkie Laros

TIB 2013 nummer 2

In het onderwijs stijgt de vraag naar handvatten om de omgang, het welbevinden en het functioneren van leerlingen met externaliserende gedragsproblemen te verbeteren. Kinderen die lijden onder internaliserend gedrag worden minder vaak gesignaleerd. Dit komt vermoedelijk doordat deze problematiek wel een onderwijsbelemmering vormt voor de betreffende leerling, maar niet voor zijn of haar omgeving. Een kind dat lijdt onder een depressie, overschaduwt immers niet de rest van de klas. Het afwijkende gedrag valt minder op, maar vereist evenveel tijd en zorg van de leerkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Oplossingsgericht werken

Rubriek: Ontwikkelingen

"Omarm je tekorten en doe er wat mee!"

Louis Cauffman

TIB 2013 nummer 1

Klinisch psycholoog Louis Cauffman geeft al vele jaren opleidingen in de oplossingsgerichte benadering. In onderwijsland is hij, behalve als spreker op vele bijeenkomsten, bekend vanwege zijn ‘Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs’. Hierin geeft hij een praktische inleiding in het oplossingsgerichte denken. Hoe kun je in willekeurig welke onderwijspositie zo te werk gaan, dat je je laat sturen door de oplossing in plaats van het probleem? En hoe werkt zijn benadering in een gesprek met leerlingen, hun ouders of de directeur?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Oplossingsgericht werken

Rubriek: Interview

De oplossingsgerichte IB'er als coach

Peter Laros, Ariette Riezebos

TIB 2012 nummer 1

Een belangrijke taak van de IB’er is het begeleiden en coachen van leerkrachten bij pedagogisch en didactisch handelen. Het komt nogal eens voor dat een IB’er vanuit de expertrol enigszins gefrustreerd verzucht: “Ik heb ze geadviseerd wat ze moeten doen, maar ze doen er niets mee”. Een oplossingsgerichte houding kan leiden tot andere gevoelens bij de IB’er en bij de leerkracht. Op welke wijze kun je je collega’s coachen vanuit het perspectief van oplossingsgericht werken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Oplossingsgericht coachen is een kwestie van: al doende leer je

Bianca van Dongen, Monique van Tilburg

TIB 2012 nummer 1

Een van de instrumenten van een IB’er is het ‘oplossingsgericht coachen’. Dit maakt een wezenlijk deel uit van de opleiding tot IB’er. Maar hoe werkt het in de praktijk? En hoe makkelijk/lastig is het om niet steeds te willen adviseren en in je rol van coach te blijven? TIB sprak hierover met Bianca van Dongen en Monique van Tilburg, beiden IB’er in Leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Checklist: Hoe coach je op kansen?

Peter Laros

TIB 2012 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken

Rubriek: Checklist

Checklist: Oplossingsgerichte houding

Peter Laros

TIB 2011 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Oplossingsgericht werken

Rubriek: Checklist