Zoeken op trefwoord 'Groeidocument'

Het groeidocument wordt een kwaliteitsimpuls

Inge Bloemers

TIB 2014 nummer 5

Is naast het groepsplan en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), het groeidocument het zoveelste instrument dat leidt tot verhoging van de administratieve druk binnen de school? Of kan een goede inrichting van het leerlingendossier en een afstemming van het primaire proces binnen de school op het leerlingenadministratiesysteem (LAS) helpen om juist die druk te verminderen? Moderne administratiesystemen als ParnasSys reiken, mits goed gebruikt, de helpende hand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Groeidocument | Ontwikkelperspectief/OPP | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief