Zoeken op trefwoord 'Scheiding'

Binnen de buitenwereld

Pieter Stoop

TIB 2020 nummer 1

Toen in september jl. het boekje ‘Omgaan met Scheiding op school’ verscheen, kwamen de eerste reacties vreemd genoeg niet uit het onderwijs, maar vanuit het omliggende werkveld van psychologen, pedagogen en zelfs de rechterlijke macht en de politie. Als daar één gemeenschappelijke mening uit mag worden gedestilleerd, dan is het dat geen van allen ervan op de hoogte was welke impact een (echt)scheiding kan hebben op de dagelijkse schoolpraktijk. De voor onderwijsmensen zo herkenbare situatiebeschrijving van een moeder die ’s morgens haar dochter vol tranen aflevert, omdat de ouders de avond daarvoor hebben verteld niet samen door te gaan als partners, was voorstelbaar. Maar pas nu realiseerden lezers van ‘de buitenwereld’ zich blijkbaar dat een dergelijke situatie inderdaad veel groter is dan een enkel verdrietig momentje.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Scheiding

Rubriek: Achtergrond

Scheiding ouders: welke begeleidende rol van de school spelen?

Pieter Stoop

TIB 2017 nummer 5

In de wet ‘Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school’ van 1 augustus 2015 is vastgelegd dat scholen actief beleid moeten voeren op het gebied van fysieke, sociale en psychische veiligheid. De regels voor scholen zijn uitgewerkt in een toelichting en er wordt een pestcoördinator verplicht gesteld alsmede een monitoringsinstrument. Zelfs wordt omschreven hoe de inspectie deze wet zal handhaven. Echter, nergens wordt aangegeven dat scholen hun zorg voor kinderen die lijden onder een echtscheidingssituatie moeten vastleggen. En dat mag vreemd genoemd worden waar in iedere groep van dertig leerlingen er tegenwoordig gemiddeld zes zitten van wie het kerngezin uiteen is gevallen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken | Scheiding

Rubriek: Praktijk