Zoeken op trefwoord 'PBS'

PBS: ook voor jouw school de beste aanpak?

Jos J. Louwe

TIB 2014 nummer 5

Voor de gedragsaanpak Positive Behavior Support (PBS) wordt veel reclame gemaakt: het is evidence-based, legt de nadruk op preventie en de manier waarop je het systematisch, schoolbreed en dus succesvol kan implementeren staat helder beschreven. Dus waar wacht het Nederlandse onderwijs nog op? Hup, invoeren! Maar is succes echt gegarandeerd? En past deze aanpak ook wel bij jouw school…?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | PBS | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Een goed schoolklimaat creëer je je met het hele team"

Anita Blonk

TIB 2014 nummer 5

Steeds meer scholen besluiten om schoolbreed en proactief gedragsvraagstukken aan te pakken. De redenering hierachter is dat gedragsproblemen van leerlingen de verantwoordelijkheid van iedereen op school zijn. Ze kunnen niet per individu worden opgelost en het is niet de taak van één persoon. Ook niet van de IB’er! Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) vraagt van het hele team dat het meewerkt aan verandering van gedrag, inclusief het eigen gedrag. Anita Blonk heeft er vanuit de hogescholen Fontys en Windesheim veel ervaring mee opgedaan op diverse PO- en VO-scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | PBS | Samenwerken

Rubriek: Interview

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken rondom gedrag; het kan!

Sandra Koot

TIB 2013 nummer 2

Het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE) is een samenwerkingsverband van het openbaar en christelijk onderwijs. SPOE werkt al jaren opbrengstgericht en handelingsgericht aan het verbeteren van het lezen en het rekenen. In juni 2012 lagen de scores van de 43 scholen ver boven het landelijk gemiddelde. Dit schooljaar is SPOE ook gestart met opbrengstgericht en handelingsgericht werken aan gedrag door de implementatie van SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Opbrengstgericht werken | PBS

Rubriek: Achtergrond

Gedragsvraagstukken op school moeilijk? Niet als professionals mee veranderen!

Anita Blonk

TIB 2012 nummer 2

Steeds meer scholen besluiten om schoolbreed, proactief gedragsvraagstukken aan te pakken. En terecht! Gedragsproblemen van leerlingen zijn namelijk de verantwoordelijkheid van iedereen op school. Ze kunnen niet per individu worden opgelost en het is ook niet de taak van één persoon. Schoolwide Positive Behavior (SWPBS) vraagt van het hele team dat het meewerkt aan verandering van gedrag, inclusief het eigen gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | PBS

Rubriek: Ontwikkelingen