Zoeken op trefwoord 'Internationaal/innovatief'

''Wij kunnen wendbaar afstemmen op de individuele ontwikkeling van alle leerlingen''

Walter van de Calseyde, Karin van Zutphen

TIB 2021 nummer 5

Basisschool Wittering.nl in Rosmalen heeft een opmerkelijke slogan: ‘Samen het leven leren!’. Als je rondloopt in het al net zo opmerkelijke gebouw, zie je meteen dat dit motto klopt. Geen vaste lokalen, maar meerdere grote ruimtes en werk-, leer- en speelhoeken. Het leren is hier anders georganiseerd. Wittering.nl biedt veel verschillende leerbronnen en vraagt een actieve opstelling van de leerlingen. Ze kunnen vaak zelf kiezen hoe en met wie ze wat doen om hun doel
te bereiken. “Daardoor ontwikkelen zij zich via een eigen pad en in eigen tempo, en ‘leren zij het leven’ zelf en met anderen”, vertelt directeur Karin van Zutphen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Doelgericht ontwikkelen verhoogt het werkplezier

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 3

De Wet Passend Onderwijs vraagt om te innoveren op een zodanige wijze dat binnen de school meer kinderen een passend aanbod krijgen. Sommige scholen kiezen daarom voor een totaal nieuw onderwijskundig concept om het leerproces volledig te personaliseren. Andere scholen verbreden, verdiepen of intensiveren de ondersteuning, aanvullend op de bestaande structuur. Ook zijn er scholen die de basisondersteuning op een hoger niveau brengen door te innoveren binnen het leerstofjaarklassensysteem.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Welke digitale leermiddelen zet je in? En hoe?

Guus Beenhakker

TIB 2020 nummer 2

Digitale leermiddelen blijven onderwerp van gesprek. Niet alleen bij scholen die er nog geen gebruik van maken, maar ook bij scholen die ze al inzetten. Enkele jaren geleden leefde het idee dat deze middelen de traditionele schoolboeken en -methodes zouden gaan vervangen. Dit concept lijkt inmiddels op zijn retour, maar de meerwaarde van het (adaptief) gebruik van digitale middelen is duidelijk. De vraag is dan ook meestal niet óf digitale leermiddelen worden ingezet, maar meer:
welke middelen zet je in en hoe?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief

Rubriek: IB-innovatief

Kantelende scholen

Luc Greven

TIB 2020 nummer 2

Tussen nu en 10 jaar staat elke school voor een fundamentele afweging: kunnen we verder met het gangbare onderwijsconcept of is een ingrijpende verandering (kanteling) nodig? Zo’n 400 scholen kantelden hun onderwijs al en dat aantal groeit jaarlijks. Als IB'er kun je een cruciale rol spelen bij de verkenning, invoering en uitwerking van een nieuw onderwijsconcept in school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Ontwikkelingen

De overtreffende trap van dromen is doen

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 1

Ja, het kan en bestaat echt: een school waar kinderen zorgen voor pony’s, geiten en varkens; waar ouders een boomhut bouwen, er een ‘samentuin’ door de school en de buurtvrijwilligers wordt onderhouden, waar een VIP-hut staat waarin leerlingen problemen oplossen, waar gymles wordt gegeven met boomtakken, een oude caravan een poppenhoek herbergt, begeleiders als coteachers samenwerken, een doorgaande individuele ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12
vanzelfsprekend is, een voedselbos in stand wordt gehouden, een buitentheater dienst doet als skatebaan voor de buurt, en zo veel meer!
Dit was geen werken vandaag, maar onwijs genieten! Graag deel ik mijn verslag van een bezoek aan Freinetschool De Tandem in Brugge (B.).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: De overtreffende trap van dromen is doen

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Checklist

Tienerschool: een voorbeeld van passend onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2019 nummer 3

Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar groeit dit schooljaar van 6 naar 12. Minister Slob heeft in augustus 2018 de aanvragen goedgekeurd van de scholen die willen aansluiten op de reeds eerder gestarte pilot. Welke bijdrage leveren deze scholen aan de realisatie van passend onderwijs? En waarin vinden zij de legitimering om buiten de bestaande wettelijke kaders te opereren? Wat is de belangrijkste motivatie voor scholen om te kiezen voor 10-14-onderwijs en welke succesfactoren en knelpunten worden ervaren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Je begint eerst met het waarom van deze keuze en pas daarna met het hoe en wat"

Walter van de Calseyde, Irene de Werd

TIB 2019 nummer 3

Hoe kun je zo goed mogelijk aansluiten op de verschillende en persoonlijke leerbehoeften van leerlingen en hiermee een bijdrage leveren aan hun geluk en toekomst? Op de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten luidt het antwoord: De Overstap.
“In het schooljaar 2017-2018 zijn wij samen met de vo-school Hendrik Pierson College (HPC) gestart met een nieuw onderwijsprogramma voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, De Overstap. Daarbij staan ‘leren op maat’ en ‘leren met plezier’ voorop”, vertelt intern begeleider Irene de Werd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Een duurzame internationale onderwijsrelatie

Astrid Lindenburg

TIB 2019 nummer 3

In het kader van internationalisering maakte een groep leraren een reis naar Ghana. Ten eerste om een duurzaam contact te leggen tussen een primary school in Adowso en leraren in Nederland. Ten tweede om met en van elkaar te leren bij vraagstukken als diversiteit en inclusie. Duurzaam wil zeggen dat de wens er is om met het doel van wederzijds leren voor ogen nog vele reizen te laten plaatsvinden, zowel live als digitaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Internationaal/innovatief

Rubriek: Achtergrond

Samen met jouw school in actie voor Doenkers

Peter Laros, Nikkie Laros

TIB 2019 nummer 3

Al ruim een jaar vragen we in elke uitgave van TIB via indrukwekkende foto’s van Roel Burgler aandacht voor plaatsen op de wereld waar recht op onderwijs niet vanzelfsprekend is. Toch slaagt de lokale bevolking erin om er een soort van onderwijs vorm te geven. Vaak gebeurt dat met hulp van organisaties die geld ophalen om onderwijs te realiseren. Elke gepubliceerde foto in TIB kan een aanleiding zijn om als school in actie te komen en een bijdrage te leveren voor meer van deze goede voorbeelden in het buitenland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Staat jouw school open voor het concept '10-14-onderwijs'?

Vivian van Alem

TIB 2019 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Instrumenten | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Beoordelen zonder cijfers?

Bert Groeneweg

TIB 2019 nummer 1

Kan dat eigenlijk wel, rapporten zonder cijfers? Voor wie is dat goed? Wellicht is het beter voor het leerklimaat op school en neemt het de prestatiestress bij leerlingen weg. Stel dat het goed zou zijn om het cijfers geven uit het onderwijs te halen, zouden we dan bereid zijn dat te doen?
Kunnen IB’ers trouwens zelf wel zonder cijfers? Immers, daarmee hebben ze ‘overzicht’ over de prestaties van leerlingen en kunnen ze collega’s helpen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Internationaal/innovatief | Leerkrachtvaardigheden | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

De toekomst van het onderwijs - samen op weg naar 2025

TIB-redactie

TIB 2017 nummer 5

Van meet af aan was het de ambitie van de TIB-redactie om de vinger aan de pols te houden bij actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Als vakblad voor IB’ers zien we het als onze plicht om onze lezers bij de tijd te houden, zeker omdat er zo vaak zo veel zo snel verandert op school. Al in het tweede nummer van TIB dat in november 2011 verscheen, hebben we ons hardop in een artikel afgevraagd: Waar gaat het heen met het onderwijs? En specifiek: met de IB’er? De toekomst van de IB’er komt in 2018 nadrukkelijk aan bod in het eerste nummer en op het congres van TIB op 13 maart. De toekomst van het onderwijs (tot ca. 2025) houden we hier tegen het licht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Praktijk

"Tussen alle grote bewegingen in de samenleving is het onderwijs een baken van stabiliteit"

Erno Eskens

TIB 2017 nummer 5

De wereld draait al heel lang door. Soms heb je de indruk dat zij af en t oe wat harder in beweging is dan anders. Massale volksverhuizingen, globalisering en digitalisering hebben ongetwijfeld invloed op dat gevoel.
Aangezien onderwijs sinds mensenheugenis onlosmakelijk deel uitmaakt van onze samenleving, lijkt het de TIB-redactie de moeite waard om ‘de stand van het onderwijs’ en zelfs de nabije toekomst ervan enigszins in kaart te brengen. Dat doen we met filosoof Erno Eskens.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Checklist: De toekomst van het onderwijs. Wat doe je eraan?

Bert Groeneweg

TIB 2017 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Checklist

Wat maakt ons onderwijs uniek?

Bert Groeneweg

TIB 2017 nummer 4

Zoals wij het doen, is de standaard. Anderen wijken daarvan af. Maar hoe zien die anderen dat? Hoe ziet óns onderwijssysteem eruit in de ogen van buitenlanders? Zijn zij uniek, of wij? Waarin verschilt ons onderwijssysteem het meest van andere systemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Ontwikkelingen

Studiereis Finland

Monika Kersten

TIB 2017 nummer 1

Een studiereis is natuurlijk een mooie ervaring, maar is het ook zinvol voor de praktijk eenmaal weer thuis? In maart 2016 maakte ik met IB’ers en directeuren van elf scholen een studiereis naar Rovaniemi op de poolcirkel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Professionalisering

Rubriek: Praktijk

Referentiescholen van School aan Zet

School aan Zet

TIB 2015 nummer 5

Wilt u weten hoe andere scholen zich ontwikkelen naar een lerende organisatie? Wilt u eens sparren met andere scholen die voor dezelfde uitdagingen staan als u - bijvoorbeeld op het vlak van begeleiding en professionalisering van (nieuwe) collega’s, teamleren, eigenaarschap van beleid, feedback of differentiatie? Neem dan eens een kijkje in de keuken van een ‘referentieschool’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Schoolontwikkeling

Rubriek: Extra

Welkom in het vernieuwd Nationaal Onderwijsmuseum!

Annemieke van Hees

TIB 2015 nummer 4

Begin juli opende het Nationaal Onderwijsmuseum zijn deuren in cultuurstad Dordrecht. Dit bijzondere museum, de erfopvolger van het Amsterdamse Schoolmuseum uit 1877, is gevestigd in het karakteristiek pand De Holland (1937) aan de rand van het centrum, op een steenworp afstand van het station. In dit markante en transparante gebouw van architect Sybold van Ravesteyn wordt het fascinerende verhaal van de Nederlandse onderwijsgeschiedenis verteld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Creativiteit | Internationaal/innovatief | Onderzoeken

Rubriek: Achtergrond

Canada: Lessons Learned

Thieu Dollevoet, Bert Groeneweg

TIB 2015 nummer 3

Vanuit twee internationale contexten reflecteren we op het thema: Hoe om te gaan met diversiteit? Wat kunnen IB’ers hiervan leren voor hun eigen praktijk in het kader van passend onderwijs? Twee leerkrachten, samen verantwoordelijk voor een klas, en dat op een tropisch eiland als St-Maarten, wie wil dat nou niet? Co-Teaching is in veel landen met integratief onderwijs een vast begrip. In Nederland is dat nog niet zo erg bekend, maar wie weet komt dat nog.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Passend Onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Wees geen gekookte kikker, neem een Meerleerjarenklas

Bert Groeneweg

TIB 2014 nummer 4

Toenemende diversiteit vraagt een nieuwe aanpak, want nog meer niveaugroepjes, individuele ontwikkelingsperspectieven en bijwerkmomenten kan een leerkracht niet aan. Samenwerkend en sociaal leren, en samenwerkend lesgeven in een leeftijdsgevarieerde klas bieden mogelijkheden waarmee andere landen ons al ‘passend’ voorgingen. Een oplossing die blijkt te werken, naar tevredenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten is in Vertical Grouping (Engeland), Groupe Mixte (Frankrijk), JahrgangsübergreifendemUnterricht (Duitsland), Mehrstufenklasse (Oostenrijk), Aldersintegreret Undervisning (Denemarken) etc. De Meerleerjarenklas; een nieuwe weg in Nederland?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Inclusie | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: IB-innovatief

Een nieuw onderwijsconcept

Anja Karremans

TIB 2014 nummer 3

Wanneer een school kiest voor een nieuw onderwijskundig concept, betekent dit niet alleen iets voor het onderwijzend personeel en de leiding, maar ook voor de intern begeleider. Het vraagt om onderwijskundig leiderschap, waarbij voortdurend de vraag wordt gesteld welke specifieke vaardigheden van eenieder mag worden verwacht om de onderwijsdoelen te realiseren. Het ene onderwijsmodel vraagt om excelleren in samenwerken en het schenken van vertrouwen, en het andere model vraagt dagelijks om didactische creativiteit. Het Slim Fit-model stelt eigen eisen aan de rol en het takenpakket van de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Rol Intern Begeleider | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Professionalisering op de Andreasschool

School aan Zet, Michel de Zwart

TIB 2014 nummer 3

De Andreasschool uit Voorhout heeft een nieuwe visie ontwikkeld: deze basisschool wil samenwerken met onder andere een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Zo hopen ze voor de kinderen drempels weg te nemen en te zorgen voor een meer natuurlijke overgang. Passend bij deze visie wordt nu een vernieuwend en duurzaam schoolgebouw gebouwd. Behalve een nieuw schoolgebouw komen er bij een nieuwe visie ook veel veranderingen kijken voor het personeel. Michel de Zwart, directeur van de Andreasschool, vertelt hoe hij deze veranderingen samen met zijn team aanpakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Schoolontwikkeling

Rubriek: Extra

Een intern begeleider op studiereis

Mieke Dorresteijn

TIB 2012 nummer 2

Vanaf schooljaar 2012-2013 moeten wij invulling geven aan Passend onderwijs. Dat betekent: binnen ons onderwijs een zo goed mogelijke plek bieden aan kinderen die extra zorg nodig hebben vanwege een beperking of gedragsprobleem. In de Steiermark (Oostenrijk) bestaat al sinds 1985 ‘inclusief onderwijs’. Samen met directeuren, intern begeleiders, gemeentelijke medewerkers onderwijs en huisvesting, architecten en onderwijsadviseurs ben ik gaan kijken hoe het daar werkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Professionalisering

Rubriek: Praktijk