Zoeken op trefwoord 'Mindset'

Maak van kinderen met een lage sociaal-economische status goede bergbeklimmers

Karim Amghar, Walter van de Calseyde

TIB 2022 nummer 2

Auteur, programmamaker en docent Karim Amghar is zowel persoonlijk als professioneel sterk betrokken bij het thema kansen(on)gelijkheid. Zowel thuis, op de werkvloer als tot op het ministerie. “Kansenongelijkheid gaat over het niet kunnen behalen van je volle potentie in ons huidige onderwijssysteem. Dat systeem is te afhankelijk van allerlei externe factoren: wie zijn je ouders, waar komen ze vandaan, kunnen ze bijlessen inkopen, wat is je sociaal-economische status? 40% van het leren doe je op school en de rest daarbuiten. Dat zorgt er dus voor dat je thuissituatie een enorme rol speelt bij kansenongelijkheid. Het is een ‘meerkoppig monster’ dat we samen moeten bestrijden.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gelijke kansen | Mindset | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Proberen lukt altijd

Jorinde Jelles

TIB 2021 nummer 3

Nog één keer open ik het gespreksverslag. Heb ik alles echt goed verwoord? Staan er nog spelfouten in? Zijn de afspraken helder geformuleerd? Ik lees het toch nog een keertje door. En ja hoor, toch wat aanpassingen… Hopelijk is iedereen nu tevreden zo. En ik druk op de verzendknop. Klaar! Zucht… Wat kosten dit soort twijfels soms veel tijd en energie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gedrag | Mindset | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Ken je eigen rode knop?

Ilse van den Heuvel

TIB 2020 nummer 2

Wij zijn allemaal opgevoed en onze opvoeders hebben naar eigen vermogen hun uiterste best gedaan. Iedereen heeft waarden en normen meegekregen. Misschien ben je daar als volwassene nu heel tevreden mee. Maar het kan ook zijn dat sommige normen en waarden je belemmeren in je functioneren. Of af en toe, ogenschijnlijk willekeurig opploppen.
Hoe kan jij als IB’er hiermee omgaan en hoe kan je de leerkracht hierbij ondersteunen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gespreksvoering | Mindset | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Dit hoort niet: anders kijken naar gedrag van collega's en leerlingen

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2020 nummer 1

Ons denken, voelen en handelen worden in belangrijke mate bepaald door de manier waarop mensen in onze omgeving naar zichzelf en de ander kijken.
Opvoeding, levensbeschouwing, sociale klasse, context, positie, fysieke conditie etc. hebben invloed op wie we zijn, hoe we ons gedragen en hoe we naar situaties kijken. We zijn ons niet altijd bewust van de dwingende invloed van deze factoren. Hoe ga je daar als IB’er mee om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gedrag | Gespreksvoering | Mindset | Professionele cultuur

Rubriek: IB-innovatief

Focus op leerrecht in plaats van op leerplicht

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Leerrecht van kinderen kan worden opgevat als het recht van elk kind op onderwijs dat is aangepast op zijn behoeften en talenten. Met de term leerrecht zal elke intern begeleider te maken krijgen. De vraag is hoe je dit leerrecht voor ieder kind concreet zou kunnen vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Mindset | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel | Thuiszitters | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Het onmogelijke mogelijk maken

Hans van Dijck, Liny Toenders

TIB 2017 nummer 2

De film Yo Tambien gaat over Pablo Pineda, de eerste Spanjaard met het syndroom van Down die een academische graad haalde en daarna beleidsmedewerker werd op het ministerie van Sociale Zaken. Alleen door dit onmogelijke voor mogelijk te houden, heeft zijn moeder, zelf onderwijzeres, hem vanaf het eerste begin getraind om te leren wat nodig is om op school mee te kunnen. Het spreekt vanzelf dat Pablo’s inspanningen een veelvoud zijn geweest van die van zijn leeftijdgenoten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Mindset

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Groei en ontwikkeling

Peter Laros

TIB 2014 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Mindset | Professionalisering | Zelfsturing

Rubriek: Checklist