Zoeken op trefwoord 'Medisch handelen'

Zijn je collega's 'mishandelingsalert' genoeg?

Peter Laros

TIB 2019 nummer 5

We werken nu circa 8 maanden met de aangepaste meldcode van Stichting Veilig Thuis. In veel scholen zal de ervaring met de nieuwe procedure gering zijn. Je komt immers pas in beweging als er iets aan de hand is. Het is een prettige constatering dat het gelukkig in veel gezinnen goed gaat. Niettemin vermeldt de website van Stichting Veilig Thuis dat er in Nederland jaarlijks circa 119.000 gevallen van kindermishandeling voorkomen. Oftewel: 1 gesignaleerde situatie van kindermishandeling op 30 leerlingen. Hoe zit het dan bij jou op school? Zijn de gevallen van kindermishandeling er niet of zie je ze (nog) niet? Wat heb je als team nodig? Welke signalen mogen je ongerust maken over het welzijn van een kind? En… als je een vermoeden hebt, wat doe je dan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Medisch handelen | Privacy | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: Ontwikkelingen

Medisch handelen binnen de school

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medisch handelen | Passend Onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Medische handelingen op school

Robert Jansen

TIB 2015 nummer 3

Scholen krijgen steeds vaker te maken met verzoeken van ouders tot medische handelingen. Het gaat daarbij niet om het toedienen van middelen tegen eenvoudige klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd. Bijvoorbeeld het geven van sondevoeding en van een injectie, of het toedienen van een zetpil. Het is te verwachten dat scholen in de toekomst hier vaker mee te maken zullen krijgen. Zijn leerkrachten eigenlijk wel bevoegd om dergelijke handelingen te verrichten? Wie is verantwoordelijk als het fout gaat? Wat zijn de aandachtspunten voor de school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medisch handelen | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk