Zoeken op trefwoord 'Planmatig handelen'

Nieuw protocol dyslexie diagnose en behandeling: van eed naar ed

Evelien Krikhaar

TIB 2022 nummer 2

Sinds 1 januari jl. is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB 3.0) van kracht. Ook gelden er aangepaste criteria voor de aanmelding voor vergoede diagnostiek en behandeling van leerlingen bij wie het vermoeden bestaat dat zij ernstige dyslexie hebben. Het gaat hierbij zowel om een versoepeling als om een aanscherping in de aanmelding.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dyslexie | Ondersteuningsstructuur | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Klaar voor het nieuwe schooljaar?

Linda Erren

TIB 2020 nummer 3

Ook in tijden van corona moeten scholen zich nu al voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. Als IB’er krijg je in deze periode veel specifieke vragen en ben je het houvast voor je team. En ondertussen richt je je vizier al op de periode na de zomer; je moet voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar.
Hoe zorg je voor een vliegende start, ook voor de leerlingen met een leesbeperking die net dat ene stapje extra moeten zetten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Dyslexie | Kwaliteitszorg | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Groepsplanloos werken: meer dan een trucje

Wijnand Gijzen

TIB 2020 nummer 3

Nu groepsplanloos werken in het scholenveld bekend wordt, ontvang ik soms e-mails van IB’ers die zeggen ‘Het werkt niet’. Vaak blijkt dat ze de instrumenten wel gebruiken, maar te weinig begrip hebben van de zes onderwijskundige uitgangspunten die aan groepsplanloos werken ten grondslag liggen. Hierdoor toont zich de meerwaarde niet. In dit artikel gaan we er nader op in.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Groepsplan | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Opbrengstgericht werken | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Doe niet minder, maar ook niet meer dan nodig is

Andra Koolhof

TIB 2017 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Planmatig handelen

Rubriek: Checklist

Succesvol innoveren in het onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2016 nummer 4

De huidige periode wordt gekenmerkt door een stapeling van veranderingen en vernieuwingen. De ene vernieuwing is nog niet afgerond of de volgende dient zich al weer aan. Als we niet uitkijken, zijn straks tal van innovaties opgepakt en is er uiteindelijk in de praktijk niets veranderd. In dit artikel geven we een leidraad voor iedereen die met innovaties te maken heeft. Het motto luidt: Ga planmatig te werk en neem de tijd!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Planmatig handelen | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Actief Ouderschap: planmatig en gestructureerd de dingen beter doen!

TIB 2012 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Planmatig handelen | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Checklist: Actief Ouderschap: planmatig en gestructureerd de dingen beter doen!

TIB 2012 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Planmatig handelen

Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe verbeter je leerkrachtgedrag binnen je eigen school?

TIB 2012 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Planmatig handelen | Professionalisering | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist