Zoeken op trefwoord 'Talentontwikkeling'

Hoe vind je en bied je geluk in je werk?

Jorinde Jelles, Maaike Verstraete

TIB 2022 nummer 3

Coach? Kenniscoördinator? Remedial teacher plus? Kwaliteitscoördinator? Vraagbaak? Zorgregisseur? Leermonitor? Trendanalist? Zoveel namen, zoveel rollen, zoveel werkzaamheden. Je zou er als IB’er bijna een identiteitscrisis van krijgen. Wie ben jij als intern begeleider? Hoe passen jouw rollen en werkzaamheden echt bij jou als persoon? En wanneer ervaar jij geluk in je werk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Talentontwikkeling | Werkbeleving | Werkgeluk | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

'Voor mij zijn de belangrijkste ingrediënten van werkgeluk betrokkenheid en draagvlak'

Walter van de Calseyde

TIB 2022 nummer 3

Strikt genomen ga je werken ‘om de kost te verdienen’. Maar volgens IB’er Ceciel Bonte zul je dat werk niet lang volhouden als het daartoe beperkt blijft. De meeste mensen hebben een extra drijfveer nodig, weet ze uit lange ervaring. “Werkgeluk is idealiter elke dag met plezier naar je werk gaan en op het eind van de dag met een glimlach weer naar huis. Voor mij persoonlijk hangt dat sterk samen met betrokken zijn bij je collega’s en de leerlingen. Het geeft een heel bevredigend gevoel als je een bijdrage kunt leveren aan hún geluk.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Professionele cultuur | Talentontwikkeling | Werkbeleving | Werkgeluk

Rubriek: Interview

Talentgedreven werken in het onderwijs

Jorinde Jelles, Els Pronk

TIB 2021 nummer 1

In navolging op het artikel ‘Samen sterker! De kracht van groepsarrangement Atlasklas’ (TIB 2020-4), zijn Els Pronk en Jorinde Jelles in gesprek gegaan over aspecten als veerkracht, kijken achter gedrag, versterken van binnenuit, talentinterviews, de ijsberg, de kring en ‘therapeuteren’. En over hoe mooi het zou zijn om andere scholen te inspireren om (nog) meer talentgedreven te gaan werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Gedrag | Talentontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 4

In deze rubriek geven we een samenvatting van een interessant op wetenschappelijke inzichten gefundeerd antwoord op een vraag uit de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Sociaal emotioneel leren | Talentontwikkeling

Creëren van mogelijkheden voor iedere leerling

Andra Koolhof

TIB 2019 nummer 4

Op College de Kleine Prins Utrecht zitten leerlingen met een fysieke beperking en/of ook leerachterstanden, en soms ook problemen in het sociaal-emotioneel leren. De uitdaging is om voor ieder kind mogelijkheden te creëren om uiteindelijk uit te stromen naar een passende plek. Dit vraagt veel inspanning van al het personeel en zeker ook van de leerlingen zelf.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Oplossingsgericht werken | Talentontwikkeling | Zieke leerlingen

Rubriek: Praktijk

'Talent' en 'burn-out' zijn relationele begrippen

Luk Dewulf

TIB 2018 nummer 5

In het onderwijs proberen professionals elke dag weer het beste van zichzelf te geven. Vaak vanuit een soort roeping om gepassioneerd vorm te geven aan ontwikkeling van kinderen en jongeren. En toch staat die passie soms onder druk door de eisen v an hogerhand, werkdruk en/of interne veranderingen. Blijven kiezen voor je talent én een burn-out vermijden is de uitdaging.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Talentontwikkeling | Werkbeleving

Rubriek: IB-innovatief

De maatschappij in de klas

Gemma Beij

TIB 2018 nummer 4

In onze complexe maatschappij is het maken van keuzes voor velen niet simpel. Dus is het heerlijk om al op jonge leeftijd de kans te krijgen te experimenteren met wat je graag doet - of juist niet. Maar wat nu als er niets is? Als er in je omgeving weinig stimulans is of niemand om vragen aan te stellen? Als je weinig tegenkomt wat je uitdaagt of prikkelt, terwijl je juist ontzettend nieuwsgierig bent? Dan komt de maatschappij in de klas.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Onderwijsvisie | Samenwerken | Talentontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Excellent & Hoogbegaafdheid

School aan Zet, Chrissy van der Vliet

TIB 2014 nummer 1

Het beste halen uit de 20%, in potentie, beste leerlingen is nodig als Nederland bij de internationale top wil blijven horen en om alle leerlingen tot hun recht te laten komen. Daarom is het essentieel inzicht te hebben in de wijze waarop talent zich ontwikkelt. Staatssecretaris Sander Dekker heeft de ambitie geformuleerd dat in 2015 alle scholen in beeld hebben welke leerlingen tot de top 20% (kunnen) horen. En dat zij een gerichte aanpak hebben voor deze leerlingen die tot zichtbare effecten leidt. Op Basisschool Statenkwartier in Den Haag experimenteert men al een tijdje met zogenoemde ‘plusklassen’. Hoogbegaafde en excellente leerlingen uit groep 3 t/m 8 krijgen de gelegenheid om hun bijzondere talent(en) beter tot ontwikkeling te laten komen. We spraken met de begeleidende leraar Chrissy van der Vliet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Talentontwikkeling

Rubriek: Extra

De IB'er als spil in het 'Kennisweb'

Marianne den Otter

TIB 2013 nummer 5

Met de invoering van Passend onderwijs staan we voor de uitdaging om onderwijs samen ‘passend’ te maken voor álle leerlingen. Dit kun je vertalen in een parallel scenario voor een nieuwe rolneming van de IB’er met het team: samen onderwijs passend maken met álle leerkrachten, door inzet van ieders kwaliteit, passie en expertise. Met de IB’er als kennisnetwerker en procesbegeleider van onderwijsontwikkeling en -kwaliteit. Op basisschool het Palet in Hapert zijn we op deze wijze aan de slag gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Talentontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Talenten als basis voor teamontwikkeling

Robert Jansen

TIB 2013 nummer 4

Leerkrachten kunnen stress, onzekerheid en gevoelens van incompetentie ervaren in de omgang met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Ze hebben soms de overtuiging dat ze dingen niet kunnen. Zeker als het om gedragsproblemen gaat of als ze nog veel vaardigheden moeten ontwikkelen. Kortom: leerkrachten die zich handelingsverlegen voelen, graag experts inschakelen, best practices van anderen omarmen en risico’s zo veel mogelijk vermijden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Samenwerken | Talentontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Hoe herken je cognitief talent?

TIB 2013 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Talentontwikkeling

Rubriek: Checklist