Zoeken op trefwoord 'Werkvormen'

De Werkwijzer samen leren

School aan Zet

TIB 2015 nummer 4

De Werkwijzer samen leren is een online tool om de ontwikkeling naar een lerende organisatie vorm te geven binnen alle lagen in de organisatie. Het is een praktische uitwerking van het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken | Schoolontwikkeling | Werkvormen

Rubriek: Extra

Concreet aan de slag met 'Samen Leren Inhoud Geven'

School aan Zet

TIB 2015 nummer 2

Om leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden is het voor scholen van belang om zich voortdurend aan te passen aan de veranderende behoeftes van leerlingen en de veranderingen in de maatschappij. De ontwikkeling naar een lerende organisatie, gericht op continu verbeteren van het onderwijs, draagt hieraan bij. School aan Zet versterkt scholen in die ontwikkeling en heeft een zestal vrij beschikbare tools ontwikkeld om de ontwikkeling naar een cultuur van samen leren te bevorderen en het gesprek over kwaliteitsverbetering van hun onderwijs aan te gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling | Werkvormen

Rubriek: Extra

Leren met en van elkaar op de werkplek

Martine Brunt-Van Leeuwen

TIB 2014 nummer 4

Leerkrachten volgen cursussen en opleidingen, maar ze leren en ontwikkelen zich vooral door het uitvoeren van het werk zelf op school. Dagelijks voeren ze ongemerkt leeractiviteiten uit. Een praatje bij de koffie over een leerling, een les voorbereiden, toetsen nakijken en beoordelen. Echter deze activiteiten zijn informeel en niet altijd doelgericht. Leerkrachten hebben elkaar ook veel te bieden met eigen kennis, ervaring, aanpak en expertise. Als IB’er kun je leeractiviteiten op de werkplek zo organiseren dat ze doelgerichter zijn. Daarmee kan je bijdragen aan het verhogen van het leerrendement.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken | Schoolontwikkeling | Werkvormen

Rubriek: Praktijk