Zoeken op trefwoord 'Werkbeleving'

Hoe vind je en bied je geluk in je werk?

Jorinde Jelles, Maaike Verstraete

TIB 2022 nummer 3

Coach? Kenniscoördinator? Remedial teacher plus? Kwaliteitscoördinator? Vraagbaak? Zorgregisseur? Leermonitor? Trendanalist? Zoveel namen, zoveel rollen, zoveel werkzaamheden. Je zou er als IB’er bijna een identiteitscrisis van krijgen. Wie ben jij als intern begeleider? Hoe passen jouw rollen en werkzaamheden echt bij jou als persoon? En wanneer ervaar jij geluk in je werk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Talentontwikkeling | Werkbeleving | Werkgeluk | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

'Voor mij zijn de belangrijkste ingrediënten van werkgeluk betrokkenheid en draagvlak'

Walter van de Calseyde

TIB 2022 nummer 3

Strikt genomen ga je werken ‘om de kost te verdienen’. Maar volgens IB’er Ceciel Bonte zul je dat werk niet lang volhouden als het daartoe beperkt blijft. De meeste mensen hebben een extra drijfveer nodig, weet ze uit lange ervaring. “Werkgeluk is idealiter elke dag met plezier naar je werk gaan en op het eind van de dag met een glimlach weer naar huis. Voor mij persoonlijk hangt dat sterk samen met betrokken zijn bij je collega’s en de leerlingen. Het geeft een heel bevredigend gevoel als je een bijdrage kunt leveren aan hún geluk.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Professionele cultuur | Talentontwikkeling | Werkbeleving | Werkgeluk

Rubriek: Interview

Stoelendans, de effecten van positieverwarring

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2022 nummer 1

Denk jij ook wel eens: “Wordt er nu iets van mij gevraagd, wat niet bij mijn taak past?”, of: “Die collega lijkt nu op mijn stoel te gaan zitten”. Positieverwarring gaat over het niet respecteren van de verschillende posities in een organisatie. Het herkennen en begrijpen van waar de positieverwarring vandaan komt, helpt je om
ermee om te gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Rol van de IB'er | Werkbeleving

Rubriek: Achtergrond

Vertrouwen en welbevinden bieden professionele ruimte

Peter Laros

TIB 2021 nummer 3

IB’ers besteden de meeste tijd aan administratieve en coördinerende taken, terwijl ze het belangrijker vinden om collega’s te begeleiden bij de vormgeving van beter passend onderwijs. Klaarblijkelijk kan of wil een substantieel deel van de IB’ers onvoldoende professionele ruimte nemen om deze situatie te kantelen. Hoe komt dat? Wat kan helpen om die ruimte te nemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider | Werkbeleving | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Ken je eigen rode knop?

Ilse van den Heuvel

TIB 2020 nummer 2

Wij zijn allemaal opgevoed en onze opvoeders hebben naar eigen vermogen hun uiterste best gedaan. Iedereen heeft waarden en normen meegekregen. Misschien ben je daar als volwassene nu heel tevreden mee. Maar het kan ook zijn dat sommige normen en waarden je belemmeren in je functioneren. Of af en toe, ogenschijnlijk willekeurig opploppen.
Hoe kan jij als IB’er hiermee omgaan en hoe kan je de leerkracht hierbij ondersteunen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gespreksvoering | Mindset | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Over verschillen in sensitiviteit voor de omgeving

Patricia Bijttebier

TIB 2019 nummer 1

Het construct ‘hoogsensitiviteit’ staat wetenschappelijk in toenemende mate in de belangstelling. Zeker doordat we geregeld worden geconfronteerd met leerlingen die door onverklaarbare psychosomatische klachten uitvallen in het onderwijs. KU Leuven doet onderzoek naar hoogsensitiviteit met name bij jeugdigen in de leeftijd tussen 6 en 18 jaar. In dit artikel een wetenschappelijke benadering.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Hoogsensitiviteit | Werkbeleving

Rubriek: Achtergrond

'Talent' en 'burn-out' zijn relationele begrippen

Luk Dewulf

TIB 2018 nummer 5

In het onderwijs proberen professionals elke dag weer het beste van zichzelf te geven. Vaak vanuit een soort roeping om gepassioneerd vorm te geven aan ontwikkeling van kinderen en jongeren. En toch staat die passie soms onder druk door de eisen v an hogerhand, werkdruk en/of interne veranderingen. Blijven kiezen voor je talent én een burn-out vermijden is de uitdaging.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Talentontwikkeling | Werkbeleving

Rubriek: IB-innovatief

Druk, druk... relax! Helpt mindfulness je door de dag?

Suzanne van Assenbergh

TIB 2018 nummer 5

De druk en de drukte is op veel scholen groot. Voorbereiden, grote groepen, alles verantwoorden, checken, presteren en noteren. IB’ers, leerkrachten en kinderen worden vaak overspoeld met informatie. Helpt mindfulness je door een drukke dag heen? Wat betekent mindfulness eigenlijk en kun je het op een simpele manier in het dagelijks handelen binnen de school integreren, zonder cursus, training of methode?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Hoogsensitiviteit | Werkbeleving

Rubriek: Ontwikkelingen

Werkdruk: niet blussen maar boetseren!

Vivian van Alem, Jacques van den Born

TIB 2018 nummer 4

Vanaf dit schooljaar stelt de overheid jaarlijks structureel €237 miljoen beschikbaar voor verlaging van de werkdruk. In het schooljaar 2021-2022 zal dat oplopen tot €430 miljoen, per jaar. Deze ‘werkdrukmiddelen’ mag de school naar eigen inzicht inzetten.
Veel scholen kiezen voor de inzet van een onderwijsassistent of extra uren voor de conciërge. Extra capaciteit alleen lost werkdruk op de lange termijn echter niet op. Is het rendement van professionaliseren, veranderen en (samen) ontwikkelen niet vele malen groter?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

"Bij werkdruk kan het team een grote rol spelen, zowel in de oorzaak ervan als in de oplossing"

Myriam Lieskamp

TIB 2018 nummer 4

Geregeld hoor je op de werkvloer de verzuchting: “Daar heb ik geen tijd voor, ik heb het te druk”. Werkdruk is niets nieuws. Toch komt het bij de ene leerkracht sterker voor dan bij de ander. Dat geldt ook voor scholen onderling. Hoe pak je het aan: individueel en/of in teamverband?
“Toen ik in 1998 bij het CNV Onderwijs ging werken, was werkdruk al een issue. Het onderwijs is een organisatie waar relatief veel werkdruk wordt gesignaleerd. Er komen steeds meer activiteiten bij waar je als leerkracht, als team en als school mee te maken hebt. Dan kom je uit bij de vraag: hoe kun je het werk beter of slimmer organiseren zodat het voor iedereen uitvoerbaar blijft?”, stelt Myriam Lieskamp.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving

Rubriek: Interview

Checklist: Omgaan met werkdruk

Vivian van Alem, Jacques van den Born

TIB 2018 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Checklist: Alles moet perfect of goed is goed genoeg?

Andra Koolhof

TIB 2018 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving

Rubriek: Checklist

Checklist: RAP met RET

Peter Laros

TIB 2018 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving

Rubriek: Checklist

Hoezo werkdruk?

Jacques van den Born, Mirjam van Diemen

TIB 2017 nummer 5

Kinderen ervaren, net als hun leerkrachten, geregeld werkdruk en sommige zitten op jonge leeftijd met een burn-out thuis. Het is belangrijk dat we de signalen herkennen, weten wat stressfactoren zijn en hoe we de werkdruk verminderen door kinderen meer autonomie te geven in het onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Werkbeleving

Rubriek: Ontwikkelingen

Leraar en gepest op Facebook, wat nu?

Guus Beenhakker

TIB 2016 nummer 2

Volgens Brits onderzoek zijn leraren de afgelopen twee jaar in toenemende mate gepest via sociale media. Zestig procent van de Britse leraren had er in 2015 mee te maken. Vooral Facebook en mail zijn grote boosdoeners. Bovendien gaat het niet alleen maar om beledigende leerlingen, maar de berichten van ouders liegen er soms ook niet om. Hoe zit dat in ons land?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Wie maakt zich druk over de werkdruk bij leraren?

Jacques van den Born, Pieter Diehl, Annemiek van Eijk

TIB 2014 nummer 1

Veel mensen in het onderwijs klagen over te grote werkdruk. Deze gevoelens worden mede aangewakkerd door berichtgeving in de media. De IB’er wordt dagelijks geconfronteerd met leraren die werkdruk ervaren. Kan zij de helpende hand bieden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Draagkracht en draaglast: op weg naar professionele betrokkenheid

Peter Laros, Ariette Riezebos

TIB 2012 nummer 3

In de eerste TIB constateerden wij dat timemanagement een middel is om de juiste balans op de werkvloer te vinden. Maar ook bij goed timemanagement kun je een grote werkdruk ervaren, bijvoorbeeld vanuit een persoonlijke betrokkenheid met de leerling, ouder(s) of collega(‘s). Hoe kan een IB’er persoonlijke betrokkenheid omzetten naar professionele betrokkenheid? En hoe laat je de leerkracht eigenaar zijn van het eigen werkproces?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Professionalisering | Samenwerken | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Draagkracht en draaglast: de balans

Peter Laros, Ariette Riezebos

TIB 2011 nummer 1

Intern begeleiders zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot sleutelfiguren in de onderwijsontwikkelingen rondom zorg voor leerlingen. Volgens de Landelijke Beroepsvereniging kan de IB’er onderzoeken, samenwerken, middelen en data verwerken, organiseren, heeft verstand van innoveren, is competent in het begeleiden van volwassenen, en bekwaam in zelfreflectie en ontwikkeling. Hoe vind je als IB’er de juiste balans op de werkvloer?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk