Zoeken op trefwoord 'Thuiszitters'

Wet- en regelgeving

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 5

Niet naar school

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters

Zorgboerderijen en passend onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 5

Scholen kunnen door de Variawet op een andere locatie maatwerk bieden aan leerlingen die niet of gedeeltelijk naar school gaan. De zorgboerderij is dan mogelijk een geschikte partner. Feit is dat de toestroom van jeugdigen in de leerplichtige leeftijd naar zorgboerderijen toeneemt en daarmee tijdelijk worden ontheven van inschrijving in het onderwijs. Dit staat haaks op de doelstelling van passend onderwijs, het meer inclusieve onderwijs. Wat gaan we doen aan de groei van de kosten jeugdhulp en het onttrekken van leerlingen aan (passend) onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Thuiszitters

Rubriek: Achtergrond

Focus op leerrecht in plaats van op leerplicht

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Leerrecht van kinderen kan worden opgevat als het recht van elk kind op onderwijs dat is aangepast op zijn behoeften en talenten. Met de term leerrecht zal elke intern begeleider te maken krijgen. De vraag is hoe je dit leerrecht voor ieder kind concreet zou kunnen vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Mindset | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel | Thuiszitters | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Schoolweigering: in 14 sessies weer naar school

Mieke Ketelaars

TIB 2019 nummer 4

Bij schoolweigering ervaren leerlingen spanning en stress rondom het naar school gaan en/of op school zijn, wat tot schoolverzuim leidt. Hoe herken je signalen van schoolweigering en hoe ga je ermee om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Sociaal emotioneel leren | Thuiszitters

Rubriek: IB-innovatief

Succesvol naar het VO

Suzanne van Assenbergh, Arianne Josemans-Maandag

TIB 2019 nummer 3

Belangrijk item in het nieuws de laatste tijd is dat er veel hoogbegaafde middelbare scholieren uitvallen en daardoor langere tijd thuis komen te zitten. Uit onderzoeken blijkt dat 77 tot 87% van de hoogbegaafden ook hooggevoelig is. Wat wij in de praktijk zien, is dat juist ook de hooggevoelige kinderen moeite hebben om zich staande te houden binnen het onderwijs. Wat zou hierachter liggen en wat hebben juist hooggevoelige kinderen nodig bij de overgang naar het vo?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Doorgaande lijn | Hoogsensitiviteit | Thuiszitters

Rubriek: Ontwikkelingen

Robot in de klas?

Margarida van Wijk

TIB 2018 nummer 3

Bijna 20.000 leerlingen in Nederland zijn lange tijd t e ziek om naar school te gaan. Doordat deze leerlingen het contact met hun leeftijdsgenoten missen en niet kunnen participeren in het dagelijks leven, komen ze al snel in een sociaal isolement terecht. IB’ers weten als geen ander dat dit sociaal isolement rampzalige gevolgen kan hebben en kan leiden tot een laag gevoel van eigenwaarde, depressie en sociale onzekerheid. Bovendien is het vaak lastig voor een kind dat
langdurig thuis heeft gezeten om weer te re-integreren in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat dit probleem al na twee weken van afwezigheid kan optreden.
Scholen in Breda hebben daarom als eerste in Nederland robots ingezet in de klas. Vanaf dit schooljaar helpen deze robots thuiszitters door een moeilijke periode. Zo kon een meisje met kanker toch lessen volgen en contact blijven houden met haar klasgenoten. “Het is ook gewoon een schattig ding”, zegt haar leerkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Sociaal emotioneel leren | Thuiszitters | Zieke leerlingen

Rubriek: IB-innovatief

Op weg naar een toekomst met kansen

Harry Hageman, Jos van der Horst

TIB 2017 nummer 1

Nederland telt jaarlijks veel leerplichtige leerlingen die langdurig verzuimen of thuiszitten, en niet het passende onderwijs krijgen dat zij zo hard nodig hebben. Vroegtijdige signalering, een goede verzuimregistratie en het adequaat oppakken van (dreigend) thuiszitten zijn noodzakelijke voorwaarden om schooluitval te kunnen voorkomen. In deze lakmoestest voor de door de school geboden ondersteuning, speelt de IB’er als sparringpartner van leerkracht en ouders een cruciale rol.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters

Rubriek: Praktijk

"Als je verzuim serieus neemt, ben je vooral preventief bezig"

Rob van Gils, Erna Nederlof

TIB 2017 nummer 1

Binnen een straal van 5 kilometer vind je al verschillende scholen met een behoorlijk diverse leerlingenpopulatie. Gek genoeg bestaat er weinig verschil in de aanpak van (dreigende) verzuimers en thuisblijvers tussen een overwegend multiculturele basisschool in een ‘kansenwijk’ en een hoofdzakelijk ‘witte’ school in een forensendorp met veel hoogopgeleiden.
De directeuren Erna Nederlof van CBS De Fontein (Breda) en Rob van Gils van De Spindel (Bavel) benadrukken het belang van preventief handelen. En van goede communicatie met de ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters

Rubriek: Interview

Checklist: Aanpak thuiszitters

Harry Hageman, Jos van der Horst

TIB 2017 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters

Rubriek: Checklist