Zoeken op trefwoord 'Schoolontwikkeling'

Met het co-creatiemodel naar duurzame onderwijsverandering

Dian Fluijt

TIB 2022 nummer 2

Elke IB’er krijgt ermee te maken: collega’s die verandermoe zijn. En geef ze eens ongelijk. Maar al te vaak komt het voor dat veranderplannen, al dan niet van bovenaf opgelegd, de eindstreep niet halen. Tel dit op bij het gevoel dat veel collega’s zich overbelast voelen, dan is het als intern begeleider een klus van formaat om een positieve veranderflow te creëren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Kwaliteitszorg | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Ontwikkelingen

Een veranderende leerlingenpopulatie

Jorinde Jelles

TIB 2022 nummer 1

“Na de pabo startte ik als jonge, enthousiaste en leergierige leerkracht op de Talmaschool in hartje Kralingen-Crooswijk, Rotterdam. Ongeveer vijf jaar heb ik met veel plezier en uitdaging in verschillende groepen op deze school lesgegeven. Nu, twaalf jaar later, ging ik weer eens langs bij mijn ‘leerschool’. Wat heeft deze school een verandering doorgemaakt!”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Praktijk

"Onze leerlingen voelen zich hier geen uitzondering"

Walter van de Calseyde, Kathleen van der Loop, Erik Schraven

TIB 2021 nummer 4

Interview met Kathleen van der Loop & Erik Schraven

Kentalis Compas College is een unieke school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende leerlingen volgen er praktijkonderwijs of vmbo. De school is gevestigd in Het Hooghuis in Oss, een reguliere vmboschool en praktijkschool. We spraken met de bedenkers van dit concept, zorgcoördinator Kathleen van der Loop (vmbo-BK) en directeur Erik Schraven, over hun gestage route richting inclusief onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Onderwijs inclusief IB?

Ineke van Sijl

TIB 2021 nummer 3

Al meer dan een eeuw organiseren we onderwijs rondom het gemiddelde kind in jaarklassen. De natuurlijke neiging van scholen om meer passend onderwijs te realiseren is dat door aanpassingen binnen de bestaande jaarklassenstructuur te doen. Tel daarbij op de toename van de druk op de leerlingenzorg, dalende resultaten in internationale vergelijkingen, de grote werkdruk en het lerarentekort.
Waarom organiseren we het onderwijs nog steeds rondom het gemiddelde kind in de jaarklas? Hoe kan dat anders? Leren Anders Organiseren (LAO) geeft daarvoor handreikingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Onderwijsvisie | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Grip op het behalen van schooleigen doelen

Emila Bijl, Lizette Schoenmaker, Barbara Sterk

TIB 2021 nummer 2

Als je als IB’er kennis hebt van de referentieniveaus en je het werken ermee hebt eigen gemaakt, heb je meer grip op de ontwikkeling van je leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Je kunt er dan op sturen dat jouw leerlingen op het goede niveau naar het vo uitstromen: zij zitten op het niveau dat goed past bij hun kunnen en zijn goed voorbereid op de opleiding die hen te wachten staat. In de vorige TIB werd het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie geïntroduceerd. Dit is gebaseerd op de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Rekenen | Schoolontwikkeling | Taal/spelling

Rubriek: Achtergrond

Doelgericht ontwikkelen verhoogt het werkplezier

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 3

De Wet Passend Onderwijs vraagt om te innoveren op een zodanige wijze dat binnen de school meer kinderen een passend aanbod krijgen. Sommige scholen kiezen daarom voor een totaal nieuw onderwijskundig concept om het leerproces volledig te personaliseren. Andere scholen verbreden, verdiepen of intensiveren de ondersteuning, aanvullend op de bestaande structuur. Ook zijn er scholen die de basisondersteuning op een hoger niveau brengen door te innoveren binnen het leerstofjaarklassensysteem.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

De overtreffende trap van dromen is doen

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 1

Ja, het kan en bestaat echt: een school waar kinderen zorgen voor pony’s, geiten en varkens; waar ouders een boomhut bouwen, er een ‘samentuin’ door de school en de buurtvrijwilligers wordt onderhouden, waar een VIP-hut staat waarin leerlingen problemen oplossen, waar gymles wordt gegeven met boomtakken, een oude caravan een poppenhoek herbergt, begeleiders als coteachers samenwerken, een doorgaande individuele ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12
vanzelfsprekend is, een voedselbos in stand wordt gehouden, een buitentheater dienst doet als skatebaan voor de buurt, en zo veel meer!
Dit was geen werken vandaag, maar onwijs genieten! Graag deel ik mijn verslag van een bezoek aan Freinetschool De Tandem in Brugge (B.).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Bewegend leren is gezond, leuk en goed voor de ontwikkeling"

Walter van de Calseyde

TIB 2020 nummer 1

Talloze wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bewegen een relevante bijdrage levert aan de gezondheid en tot betere leerprestaties leidt. Niet voor niets is er een toenemende inzet van ‘bewegend leren’ op Nederlandse scholen. Deze manier van lesgeven sluit erg aan bij de belevingswereld van hedendaagse leerlingen, vertellen Rietje Goosen en Willem Butz: “Bewegend leren is gezond, leuk en dynamisch. Het is een aantrekkelijke afwisseling van zitten en bewegen, theorie en praktijk, en goed voor de samenwerking!”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Goede dingen meenemen naar een nog betere toekomst

Sven Geenens

TIB 2019 nummer 5

Als intern begeleider werk je meestal veel samen met je directeur. Die maakt op zijn beurt weer deel uit van een bovenschools netwerk. In dit artikel richten we ons op de ervaringen van een bovenschools directeurennetwerk in Vlaanderen met waarderend onderzoek. Kan de methodiek van waarderend onderzoeken ook bijdragen aan een goede samenwerking tussen de IB’er en de directeur?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Tienerschool: een voorbeeld van passend onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2019 nummer 3

Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar groeit dit schooljaar van 6 naar 12. Minister Slob heeft in augustus 2018 de aanvragen goedgekeurd van de scholen die willen aansluiten op de reeds eerder gestarte pilot. Welke bijdrage leveren deze scholen aan de realisatie van passend onderwijs? En waarin vinden zij de legitimering om buiten de bestaande wettelijke kaders te opereren? Wat is de belangrijkste motivatie voor scholen om te kiezen voor 10-14-onderwijs en welke succesfactoren en knelpunten worden ervaren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Je begint eerst met het waarom van deze keuze en pas daarna met het hoe en wat"

Walter van de Calseyde, Irene de Werd

TIB 2019 nummer 3

Hoe kun je zo goed mogelijk aansluiten op de verschillende en persoonlijke leerbehoeften van leerlingen en hiermee een bijdrage leveren aan hun geluk en toekomst? Op de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten luidt het antwoord: De Overstap.
“In het schooljaar 2017-2018 zijn wij samen met de vo-school Hendrik Pierson College (HPC) gestart met een nieuw onderwijsprogramma voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, De Overstap. Daarbij staan ‘leren op maat’ en ‘leren met plezier’ voorop”, vertelt intern begeleider Irene de Werd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Wij hebben een visie!

Pedro de Bruyckere

TIB 2018 nummer 5

‘Heb een visie als school.’
Dat is makkelijk gezegd, maar in de praktijk vaak eerder dode letter dan werkelijkheid. Toch is een gedragen visie belangrijk, maar misschien niet om de redenen die menigeen denkt. En welke visie, dat is dan weer minder belangrijk. Hoe komt dit? En wat kan jij ervoor betekenen als intern begeleider?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Een visie die van onderop tot stand komt, is een heel goed stuurmiddel in veranderingsprocessen"

Marlies van der Eerden, Charlotte Rijnen

TIB 2018 nummer 5

Hoe zorg je als school en bestuur voor een breed gedragen visie? En hoe houd je die visie ‘in leven’? Charlotte Rijnen is bovenschools IB’er binnen SALTO in Eindhoven; een stichting voor algemeen toegankelijk onderwijs met 20 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. De letternaam SALTO drukt compact hun visie uit: Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Samen met Marlies van der Eerden, IB’er van SALTO-montessorischool de Trinoom, legt ze uit hoe ze dit bij hen in de praktijk brengen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Checklist: Zorg voor draagkracht

Pedro de Bruyckere

TIB 2018 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling

Rubriek: Checklist

Samen met je team het onderwijs verbeteren

Jaap Versfelt

TIB 2018 nummer 4

Leerkrachten willen het beste voor hun leerlingen. Dat zorgt ervoor dat ze vaak dat extra stapje willen zetten, wat kan leiden tot een verhoogde werkdruk. Teams die van en met elkaar leren, en hecht met elkaar samenwerken ervaren minder werkdruk. We zien steeds meer IB’ers die het voortouw nemen in de strijd tegen werkdruk. Een aantal van hen kom je verderop tegen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Samen werken aan onderwijsverbetering? Doe onderzoek!

Anje Ros

TIB 2018 nummer 3

Samen onderzoek doen kan een belangrijk middel zijn om meer onderbouwde keuzes te maken voor de verbetering van het onderwijs. Dit wordt alleen bereikt als de onderzoeksmatige werkwijze is ingebed in de schoolorganisatie en -cultuur. In dit artikel lees je hoe dit werkt en hoe jij als IB’er duurzame onderwijsverbetering met onderzoek in je team kunt stimuleren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Onderzoek is geen doel op zich, maar een heel krachtig en effectief middel om jezelf en je school te ontwikkelen"

Linda van den Bergh

TIB 2018 nummer 3

In de dagelijkse schoolpraktijk wordt nog te vaak voor een ad hoc-oplossing gekozen voor een probleem. Als de rekenresultaten tegenvallen, is een nieuwe methode het medicijn. In de waan van de dag worden brandjes nogal eens geblust met een nog mooiere emmer. Veel scholen zoeken het eerder in nieuw of aangepast materiaal dan in het handelen van de leerkracht. “Uit allerlei onderzoek weten we dat dit niet effectief is. Ook niet als je 1 of 2 leerkrachten naar een cursus stuurt of een enkele studiedag ergens aan wijdt. De laatste jaren is ons onderwijs steeds diverser en dus complexer geworden. Met een onderzoeksmatige manier van werken en professionele dialoog komt je als school echt verder”, stelt lector Linda van den Bergh.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Interview

Wanneer doe je goed met je onderwijs?

Helma de Keijzer

TIB 2017 nummer 3

Er is een toenemende aandacht voor de verantwoordelijke rol van leerkrachten om zich te ontwikkelen tot morele professionals en daarmee een bijdrage te leveren aan goed onderwijs. In TIB 2016-5 was dit het hoofdthema (‘Normatieve professionalisering’).
Het goede in het onderwijs gaat over de verantwoordelijkheid om leerlingen mee op te voeden tot volwassen en verantwoordelijke burgers. Volgens deskundigen is er sprake van ‘goed onderwijs’ wanneer je iets waardevols nastreeft dat pedagogisch en moreel gezien wenselijk is voor leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Teamontwikkeling met het 'Team-Ankerportret'

Dian Fluijt

TIB 2016 nummer 5

We vinden het vanzelfsprekend dat we leerlingen volgen in hun ontwikkeling en zoveel mogelijk ons onderwijs daarop afstemmen. Aan de andere kant besteden we weinig aandacht aan ‘regulier teamonderhoud’ van de leraren die deze lessen verzorgen. Bijna elke school organiseert professionaliseringsdagen en leuke teamuitjes, maar zelden staan onderhoudswerkzaamheden over het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van goed samenwerken en goed lesgeven van het team zelf op de agenda. Hoe je kunt werken aan duurzame en ontwikkelingsgerichte teamvorming als vast onderdeel van de professionalisering van leraren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Teamontwikkeling met het Team-Ankerportret

Dian Fluijt

TIB 2016 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Schoolontwikkeling

Rubriek: Checklist

Succesvol innoveren in het onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2016 nummer 4

De huidige periode wordt gekenmerkt door een stapeling van veranderingen en vernieuwingen. De ene vernieuwing is nog niet afgerond of de volgende dient zich al weer aan. Als we niet uitkijken, zijn straks tal van innovaties opgepakt en is er uiteindelijk in de praktijk niets veranderd. In dit artikel geven we een leidraad voor iedereen die met innovaties te maken heeft. Het motto luidt: Ga planmatig te werk en neem de tijd!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Planmatig handelen | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Wat speelt een rol bij innovaties in het onderwijs?

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Zo'n tandem, is dat iets voor ons?

Bob Maas

TIB 2016 nummer 3

Het is de bedoeling dat passend onderwijs een stevige basis legt voor een leven lang leren. Voor iedere leerling. Een energiek team - sfeervol, gedisciplineerd en innovatief - kan daar voor zorgen, mits het kan bouwen op een directeur en intern begeleider die goed en inspirerend samenwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Samen leren samenwerken!

Corrine Bleecke, Karine de Jong

TIB 2016 nummer 3

Wanneer kinderen leren samenwerken, leren ze op zichzelf en anderen te vertrouwen in het gezamenlijk iets tot stand brengen. Samen kom je verder: door te leren van elkaar door eigen en elkaars talenten te leren kennen en benutten. Samenwerken leer je door te doen! En dat geldt evengoed voor het hele schoolteam. Durf samen verschillend te zijn, te onderzoeken en creëren!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Het verhaal achter de 'foto'

Ad Koppen

TIB 2016 nummer 2

Een van de verworvenheden van het leesverbeterplan Enschede is het werken met de datamuur. Vraag is of de datamuur (de ‘foto’) laat zien wat de opbrengst zou moeten zijn. De ‘film’ laat dit wel zien. Deze werkt met de relatie leerpotentieel en verwachte vaardigheidscores. Wat is de leerwinst en de toegevoegde waarde voor alle leerlingen van een school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Eigenaarschap | Groepsplan | Kwaliteitszorg | Opbrengstgericht werken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Beeldcoaching als kwaliteitsinstrument

Andra Koolhof

TIB 2016 nummer 1

Op veel scholen gebruiken IB’ers de camera als hulpmiddel bij het ondersteunen van de leerkracht. Onderwijsgroep Primus is vanaf 2013 bezig met het project (On)gekend Talent. De aanleiding was tweeledig: de visie van Primus op het werken in Onderwijsteams (collectieve professionele cultuur) en een kwaliteitsimpuls voor het opbrengstgericht werken op alle 13 scholen. In deze collectieve professionele cultuur leidt de reflectie op eigen handelen bij leerkrachten tot professionele ontwikkeling en onderwijsverbetering.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Referentiescholen van School aan Zet

School aan Zet

TIB 2015 nummer 5

Wilt u weten hoe andere scholen zich ontwikkelen naar een lerende organisatie? Wilt u eens sparren met andere scholen die voor dezelfde uitdagingen staan als u - bijvoorbeeld op het vlak van begeleiding en professionalisering van (nieuwe) collega’s, teamleren, eigenaarschap van beleid, feedback of differentiatie? Neem dan eens een kijkje in de keuken van een ‘referentieschool’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Schoolontwikkeling

Rubriek: Extra

Leerkrachten openen deuren van klaslokalen

Sui Lin Goei, Tijmen Schipper

TIB 2015 nummer 4

In Nederland is een trend zichtbaar van professionele leergemeenschappen waarin leerkrachten gezamenlijk werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Structurele en intensieve samenwerking is echter nog niet overal gemeengoed. Dat is opmerkelijk, gezien het complexe beroep dat leerkrachten dagelijks uitvoeren. De professionaliseringsmethode ‘Lesson Study’ biedt handvatten om het gezamenlijk en systematisch werken aan de kwaliteit van lessen, en daarmee het leren van leerlingen, te bevorderen. De resultaten van deze innovatieve methode zijn veelbelovend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Professionalisering | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

De Werkwijzer samen leren

School aan Zet

TIB 2015 nummer 4

De Werkwijzer samen leren is een online tool om de ontwikkeling naar een lerende organisatie vorm te geven binnen alle lagen in de organisatie. Het is een praktische uitwerking van het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken | Schoolontwikkeling | Werkvormen

Rubriek: Extra

Passie voor onderwijs

School aan Zet

TIB 2015 nummer 3

Projecten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren worden niet van bovenaf opgelegd. Ze komen uit het team.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Schoolontwikkeling

Rubriek: Extra

"Passend onderwijs zal de behoefte vergroten aan een continue versterking van de structuur om van elkaar te leren"

Luc Greven

TIB 2015 nummer 2

Regionaal samenwerkende partijen worden uitgedaagd de beperkingen op te ruimen in de onderwijszorgstructuur, die onder andere leiden tot thuiszitten van leerlingen en tot wachtlijsten, tot trage toekenning van zorgmiddelen en tot grote uitval rond de overgangen van primair naar voortgezet onderwijs. “Dat is niet eenvoudig. Er zijn veel partijen bij betrokken en niet alle belangen lopen parallel. Maar er liggen wel kansen”, stelt Luc Greven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Concreet aan de slag met 'Samen Leren Inhoud Geven'

School aan Zet

TIB 2015 nummer 2

Om leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden is het voor scholen van belang om zich voortdurend aan te passen aan de veranderende behoeftes van leerlingen en de veranderingen in de maatschappij. De ontwikkeling naar een lerende organisatie, gericht op continu verbeteren van het onderwijs, draagt hieraan bij. School aan Zet versterkt scholen in die ontwikkeling en heeft een zestal vrij beschikbare tools ontwikkeld om de ontwikkeling naar een cultuur van samen leren te bevorderen en het gesprek over kwaliteitsverbetering van hun onderwijs aan te gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling | Werkvormen

Rubriek: Extra

Van incidentele naar systematische kwaliteitszorg

Walter van de Calseyde

TIB 2015 nummer 2

Werken aan de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen is een zorg van elke school. Als dit ongeregeld of slechts incidenteel gebeurt, kan het al snel een ‘zorgenkindje’ worden. Kwaliteitszorg heeft een systematische aanpak nodig om niet alleen de kwaliteit op verschillende onderwijsaspecten te verbeteren, maar om die tevens te borgen. Onderwijskoepel INOS in Breda heeft voor haar 29 scholen een goed werkbaar kwaliteitskader ontwikkeld. Hierin leveren vele collega’s een bijdrage aan het grotere geheel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Kwaliteitszorg | Schoolontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Leren zichtbaar maken

Marianne den Otter

TIB 2015 nummer 1

Op vrijdag 14 november 2014 was het congres ‘Visible Learning Plus’ in Utrecht. De befaamde professor John Hattie was daarbij aanwezig om onder andere zijn laatste boek ‘Visible learning’ (‘Leren zichtbaar maken’) nader toe te lichten. Zijn kernboodschap voor leerkrachten en IB’er is helder: Weet welke impact je hebt op het leren van je leerlingen. Kijk naar het onderwijs door de ogen van je leerlingen en leer hen hun eigen leraar te worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Schoolontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Werken aan toekomstgericht onderwijs

School aan Zet

TIB 2014 nummer 5

In de school als lerende organisatie hebben schoolleiding en team een gezamenlijke visie. Het team draagt bij aan het vormgeven van de koers van de school en weet wat er van hen individueel wordt verwacht. Er heerst een collectieve overtuiging om op die manier het verschil te kunnen maken voor leerlingen. De lerende school heeft de blik naar buiten gericht, waardoor zij ontwikkelingen in de maatschappij en omgeving weet te verbinden aan de eigen koers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling

Rubriek: Extra

Leren met en van elkaar op de werkplek

Martine Brunt-Van Leeuwen

TIB 2014 nummer 4

Leerkrachten volgen cursussen en opleidingen, maar ze leren en ontwikkelen zich vooral door het uitvoeren van het werk zelf op school. Dagelijks voeren ze ongemerkt leeractiviteiten uit. Een praatje bij de koffie over een leerling, een les voorbereiden, toetsen nakijken en beoordelen. Echter deze activiteiten zijn informeel en niet altijd doelgericht. Leerkrachten hebben elkaar ook veel te bieden met eigen kennis, ervaring, aanpak en expertise. Als IB’er kun je leeractiviteiten op de werkplek zo organiseren dat ze doelgerichter zijn. Daarmee kan je bijdragen aan het verhogen van het leerrendement.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken | Schoolontwikkeling | Werkvormen

Rubriek: Praktijk

Een nieuw onderwijsconcept

Anja Karremans

TIB 2014 nummer 3

Wanneer een school kiest voor een nieuw onderwijskundig concept, betekent dit niet alleen iets voor het onderwijzend personeel en de leiding, maar ook voor de intern begeleider. Het vraagt om onderwijskundig leiderschap, waarbij voortdurend de vraag wordt gesteld welke specifieke vaardigheden van eenieder mag worden verwacht om de onderwijsdoelen te realiseren. Het ene onderwijsmodel vraagt om excelleren in samenwerken en het schenken van vertrouwen, en het andere model vraagt dagelijks om didactische creativiteit. Het Slim Fit-model stelt eigen eisen aan de rol en het takenpakket van de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Rol Intern Begeleider | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Samen leren inhoud geven

School aan Zet

TIB 2014 nummer 3

Hoe inspireer je elkaar om te blijven leren? Als schoolteam ben je dagelijks bezig met het leren en ontwikkelen van de leerlingen. Je wilt ze actief betrokken houden bij het onderwijs en verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Je vraagt leerlingen om samen te werken en van elkaar te leren. Maar hoe kijk je naar het eigen leren binnen je team en benut je elkaars kennis daarbij voldoende? Oftewel: hoe kom je als team in beweging om samen te leren met het doel het onderwijs steeds beter te maken voor de leerlingen? School aan Zet heeft de afgelopen maanden met een aantal scholen en besturen in het primair en speciaal onderwijs nagedacht over een antwoord op deze vragen. Samen met hen is een aanpak ontwikkeld waarin het bouwen aan de structuur en cultuur van een lerende organisatie wordt versneld en versterkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling

Rubriek: Extra

Professionalisering op de Andreasschool

School aan Zet, Michel de Zwart

TIB 2014 nummer 3

De Andreasschool uit Voorhout heeft een nieuwe visie ontwikkeld: deze basisschool wil samenwerken met onder andere een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Zo hopen ze voor de kinderen drempels weg te nemen en te zorgen voor een meer natuurlijke overgang. Passend bij deze visie wordt nu een vernieuwend en duurzaam schoolgebouw gebouwd. Behalve een nieuw schoolgebouw komen er bij een nieuwe visie ook veel veranderingen kijken voor het personeel. Michel de Zwart, directeur van de Andreasschool, vertelt hoe hij deze veranderingen samen met zijn team aanpakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Schoolontwikkeling

Rubriek: Extra

Hoe verder met het schoolondersteuningsprofiel?

Petra Heegsma, Cor Hoofmans, Jos van der Pluijm

TIB 2014 nummer 2

Met het schoolondersteuningsprofiel laat de school zien welke ondersteuning zij kan bieden. Het SOP biedt tevens mogelijkheden tot analyse van de ondersteuning en aanzetten tot schoolontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolondersteuningsprofiel | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Scan Omgaan met verschillen

School aan Zet

TIB 2014 nummer 2

De Scan Omgaan met verschillen is een zelfevaluatie-instrument waarmee leraren in kaart kunnen brengen hoe zij hun onderwijs afstemmen op verschillen in de klas en in hoeverre ze daarin door het management worden ondersteund. Ook het management van de school kan de scan maken, om daarmee inzicht te krijgen in hoeverre zij hun leraren faciliteren in het omgaan met verschillen. Ook biedt de scan de mogelijkheid tot een rapportage op team-, school- of bestuursniveau. Daarmee kan de scan aanknopingspunten bieden voor het professionaliseren van omgaan met verschillen binnen de school of het bestuur.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling

Rubriek: Extra

Werken met 'leerteams', werkt dat?

Beppie Vendrik

TIB 2014 nummer 2

Sinds schooljaar 2011-2012 werkt SBO De Wissel in Houten (Stichting Gewoon Speciaal) met ‘leerteams’. De belangrijkste reden om hiermee te starten was om de betrokkenheid bij schoolontwikkeling voor leraren en ondersteuners te vergroten. Ook bleek dat er veel ontwikkelpunten op de agenda stonden. Om de school te worden die we in onze visie opgesteld hadden, was er veel werk te verzetten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Past de IB'er bij het ondersteuningsprofiel?

Peter de Vries

TIB 2014 nummer 1

Wat voor gevolgen heeft ons schoolondersteuningsprofiel voor mijn werk als IB’er? Moet ik dingen anders doen? Moet ik andere dingen doen? Heb ik nieuwe skills nodig om mijn werk naar tevredenheid van een ieder te kunnen blijven uitoefenen? Krijg ik een andere rol en past die rol me wel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Schoolondersteuningsprofiel | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

De IB'er als spil in het 'Kennisweb'

Marianne den Otter

TIB 2013 nummer 5

Met de invoering van Passend onderwijs staan we voor de uitdaging om onderwijs samen ‘passend’ te maken voor álle leerlingen. Dit kun je vertalen in een parallel scenario voor een nieuwe rolneming van de IB’er met het team: samen onderwijs passend maken met álle leerkrachten, door inzet van ieders kwaliteit, passie en expertise. Met de IB’er als kennisnetwerker en procesbegeleider van onderwijsontwikkeling en -kwaliteit. Op basisschool het Palet in Hapert zijn we op deze wijze aan de slag gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Talentontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

"Het is belangrijk om het effect en rendement te weten van je activiteiten"

Tanja van Beukering

TIB 2013 nummer 4

Al in 1987 hield Tanja van Beukering zich bezig met een intern begeleidingsproject dat goed gedocumenteerd en geëvalueerd is. Vanuit haar wetenschappelijke belangstelling heeft ze hier altijd veel waarde aan gehecht. “Zonder onderzoek, bronnen, rapportage, visie, implementatiestrategie en vooral borging vervliegt de kern van zulke projecten.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken | Professionalisering | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Breng je eigen vaardigheden in kaart

School aan Zet

TIB 2013 nummer 4

Uit onderzoek van Marzano en Hattie weten we dat de kwaliteit van de leerkracht de belangrijkste factor is voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de leerlingenresultaten. Er is daarnaast aangetoond dat de uitgangspunten van effectief lees- en rekenonderwijs een helder kader bieden om op school mee aan de slag te gaan. Daarbij is het van belang dat leerkrachten eerst hun eigen vaardigheid in kaart brengen op het gebied van taal, rekenen, opbrengstgericht werken en doorlopende leerlijnen. Begin juni lanceerde School aan Zet op haar website een aantal online tools, die tot doel hebben om op individueel of op teamniveau ontwikkelwensen en –kansen van leerkrachten in beeld te brengen. Een daarvan is het ‘Ontwikkelassessment Leraar PO’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Extra

Lijstjes die verleiden tot anders (bege)leiden

Bert Groeneweg

TIB 2013 nummer 1

Het schoolbeleid moet je ergens op baseren. Heel mooi is het wanneer gedegen onderzoek je keuzes motiveert. Maar pas op voor ‘lijstjes’ met cijfers zonder naar de achtergronden te kijken. In dit artikel worden twee voorbeelden gegeven van de woorden achter de cijfers. Beleidsmakers in de school, waaronder de IB’er, kunnen hier hun voordeel mee doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Begeleiden en leereffectiviteit

Bert Groeneweg

TIB 2012 nummer 5

Bijdragen aan het verbeteren van de leereffectiviteit in de school op een verantwoorde manier en met grote kans op succes, omdat de keuzes voor de interventies onderbouwd zijn. Dat kan met ‘de Heilige Graal van het lesgeven’ in de vorm van een megaonderzoek naar leereffectiviteit. IB’ers kunnen er hun school mee
vooruit helpen en de leeropbrengsten helpen verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Opbrengstgericht werken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

De intern begeleider onderzoekt de data!

Rene Derksen, Peter Laros

TIB 2012 nummer 4

Elke school heeft een eigen kijk op de wijze waarop we kinderen begeleiden op weg naar ‘groter worden’. Hoe kun je onderzoeken of datgene dat we uitvoeren ook leidt tot de doelen die de school wil bereiken? In TIB 2012-2 hebben we het belang onderstreept van een heldere positionering van de IB’er in het schoolteam als voorwaarde voor haar onderzoekende rol. Nu gaan we in op het verwerken van toetsgegevens.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Hoe werk je als team aan een positief schoolklimaat?

TIB 2012 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Schoolontwikkeling

Rubriek: Checklist

Hoe realiseer je een professionaliseringsslag binnen je team in de richting van Passend Onderwijs?

Erna Broekman

TIB 2012 nummer 3

Nu de wet Passend onderwijs door de Tweede Kamer is geloodst en de samenwerkingsverbanden zijn geformeerd, gaan scholen zich voorbereiden op de uitvoering van deze wet. De wet beoogt dat leerlingen passend onderwijs krijgen waarmee men recht doet aan hun talenten. Dat betekent dat er een groot beroep wordt gedaan op de kennis en kunde van de leerkracht voor de groep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Passend Onderwijs | Professionalisering | Professionele cultuur | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Blijf je ontwikkelen. Dat is goed voor jezelf en goed voor de kinderen!

Jacquelien Ekkelkamp, Jiska Nijland

TIB 2012 nummer 3

IB’ers gelden op veel scholen als ‘de spin in het web’. Ze hebben dagelijks te maken met de schoolleiding, leerkrachten, leerlingen, ouders en diverse ketenorganisaties. Hoe lukt het hun om steeds de goede keuzes te maken? Een kwestie van professionalisering? En hoe staat het met de professionalisering van de collega’s? TIB vroeg het aan twee professionals.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

De eigen school als onderzoeksruimte

Rene Derksen, Peter Laros

TIB 2012 nummer 2

Elke school heeft een eigen kijk op het onderwijs en de wijze waarop we kinderen begeleiden op weg naar ‘groter worden’. Maar hoe het curriculum wordt geïnterpreteerd door de individuele leraar en hoe die het vervolgens uitvoert, komt zelden voor het voetlicht. Op welke wijze kunnen we onderzoeken wat we uitvoeren? In deze en volgende TIB’s leggen we uit hoe je systematisch bewijzen kunt verzamelen op basis waarvan je uitspraken kunt doen over de werkelijke situatie in je school. In dit artikel bespreken we de condities om de onderzoekende rol op een juiste wijze te nemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Wil je nu een antwoord of wil je een goed antwoord?

Nicolien Duivesteijn

TIB 2012 nummer 2

Tijdens de opleiding ligt de focus sterk op het continu onderzoeken van je eigen handelen als IB’er. Hoe onderzoek je in de dagelijkse schoolpraktijk? Werk je met procedures en protocollen? Hoe rapporteer je, en aan wie? Hoe ga je om met ‘evidence-based practice’ en bronnen? TIB vroeg het aan IB’er Nicolien Duivesteijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

De oplossingsgerichte IB'er als coach

Peter Laros, Ariette Riezebos

TIB 2012 nummer 1

Een belangrijke taak van de IB’er is het begeleiden en coachen van leerkrachten bij pedagogisch en didactisch handelen. Het komt nogal eens voor dat een IB’er vanuit de expertrol enigszins gefrustreerd verzucht: “Ik heb ze geadviseerd wat ze moeten doen, maar ze doen er niets mee”. Een oplossingsgerichte houding kan leiden tot andere gevoelens bij de IB’er en bij de leerkracht. Op welke wijze kun je je collega’s coachen vanuit het perspectief van oplossingsgericht werken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Oplossingsgericht coachen is een kwestie van: al doende leer je

Bianca van Dongen, Monique van Tilburg

TIB 2012 nummer 1

Een van de instrumenten van een IB’er is het ‘oplossingsgericht coachen’. Dit maakt een wezenlijk deel uit van de opleiding tot IB’er. Maar hoe werkt het in de praktijk? En hoe makkelijk/lastig is het om niet steeds te willen adviseren en in je rol van coach te blijven? TIB sprak hierover met Bianca van Dongen en Monique van Tilburg, beiden IB’er in Leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Een IB'er is een onmisbaar deel van de professionele schoolcultuur

Ben Sanders

TIB 2012 nummer 1

Als een van de weinige schoolbesturen in Nederland heeft de Stichting Nutsscholen in Breda er al jaren geleden voor gekozen om van de interne begeleider een formele functie te maken. Ondanks dat die niet is opgenomen in het functiehuis primair onderwijs en dus niet in de basisbekostiging van de scholen. Wat waren voor ons de belangrijkste redenen om dit toch te doen? En wat betekent dit voor het competentieprofiel en de functiewaardering?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Coaching: van voldoende naar beter

Frans van der Boom

TIB 2011 nummer 2

Voor elke school een schrikbeeld: de inspecteur meldt na een schoolbezoek dat de eindopbrengsten onvoldoende zijn. Het oordeel zorgt bij menige leerkracht voor een flinke teleurstelling. “En we hebben nog wel zo hard gewerkt!” Vorig jaar overkwam dit OBS Yore in Tilburg. IB’er Frans van der Boom ging met het team keihard aan de slag. “Achteraf gezien, zorgde de beoordeling ‘onvoldoende’ voor een enorme dynamiek op onze school.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk