Zoeken op trefwoord 'Professionele cultuur'

Jouw verwachtingen zijn hun kansen

Redwane Bouttaouane

TIB 2022 nummer 4

Hoe voeg ik waarde toe aan de samenleving? De afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in het thema hoge verwachtingen en de impact hiervan op leerprestaties (cognitief) en welbevinden (sociaal emotioneel) van leerlingen. Uitgaan van ‘High Expectations’ verandert je kijk op het onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Feedback | Gelijke kansen | Leerkrachtvaardigheden | Professionele cultuur

'Voor mij zijn de belangrijkste ingrediënten van werkgeluk betrokkenheid en draagvlak'

Walter van de Calseyde

TIB 2022 nummer 3

Strikt genomen ga je werken ‘om de kost te verdienen’. Maar volgens IB’er Ceciel Bonte zul je dat werk niet lang volhouden als het daartoe beperkt blijft. De meeste mensen hebben een extra drijfveer nodig, weet ze uit lange ervaring. “Werkgeluk is idealiter elke dag met plezier naar je werk gaan en op het eind van de dag met een glimlach weer naar huis. Voor mij persoonlijk hangt dat sterk samen met betrokken zijn bij je collega’s en de leerlingen. Het geeft een heel bevredigend gevoel als je een bijdrage kunt leveren aan hún geluk.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Professionele cultuur | Talentontwikkeling | Werkbeleving | Werkgeluk

Rubriek: Interview

Voor verandering binnen je werk moet je moeite willen doen

Walter van de Calseyde

TIB 2022 nummer 1

Intern begeleiders hebben in veel scholen de taak om een verandering te (helpen) implementeren en dat proces te begeleiden. Pessimisten redeneren vaak dat ‘de mens’ niet van veranderen houdt en bij voorkeur voor het bekende, het zekere gaat. Zo niet de zeer ervaren expert in het managen van veranderen leerprocessen, Hans Vermaak. “Tijdens hun leven veranderen mensen zich suf. Ze kiezen een opleiding, een partner, gaan al dan niet voor kinderen, veranderen van sport. Ik ken weinigen die een hekel hebben aan deze veranderingen. Die weerzin ontstaat pas als verandering in jouw eigen leven en werk wordt opgelegd door mensen die er ver vanaf staan. Dat principe geldt ook in het onderwijs.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Onderwijskundig leiderschap | Professionele cultuur | Veranderen

Rubriek: Interview

Onderwijsinnovatie als machtsdynamiek

Thijs Homan

TIB 2021 nummer 5

Tal van maatschappelijk problemen moeten door het onderwijs worden opgepakt. Het gevolg is dat scholen van allerlei kanten continu worden belaagd met eisen, wensen en verwachtingen. Dat geldt niet alleen voor de bedrijfsvoering, ICT, HR-management en AVG. Ook de onderwijsuitvoering moet steeds vernieuwen, zoals bij passend onderwijs en gedifferentieerd werken. Dwars daar doorheen dwong corona scholen tot ingrijpende veranderingen. En dat alles bij een overspannen arbeidsmarkt. Hoe gaan scholen hiermee om? En welke rol kan de IB’er hierbij spelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Veranderen

Rubriek: Praktijk

De IB'ers als spil van onderwijskwaliteit

Nico Eigenhuis, Marianne Soeters

TIB 2021 nummer 5

Als IB’er ben je regelmatig op zoek naar mogelijkheden om je vakmanschap te verbeteren. Opleidingen en cursussen leveren niet altijd op wat je graag zou willen. Op de so-/vso-school KIEM in Dordrecht wordt de scholing van de IB’ers integraal opgenomen in de gewenste schoolontwikkeling. Leren, direct gekoppeld aan de schoolpraktijk en jouw rol daarin. De drie IB’ers op deze school vinden in deze manier van professionaliseren veel inspiratie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Professionalisering | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: Achtergrond

Vertrouwen en welbevinden bieden professionele ruimte

Peter Laros

TIB 2021 nummer 3

IB’ers besteden de meeste tijd aan administratieve en coördinerende taken, terwijl ze het belangrijker vinden om collega’s te begeleiden bij de vormgeving van beter passend onderwijs. Klaarblijkelijk kan of wil een substantieel deel van de IB’ers onvoldoende professionele ruimte nemen om deze situatie te kantelen. Hoe komt dat? Wat kan helpen om die ruimte te nemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider | Werkbeleving | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Vanuit de professionele dialoog op zoek naar 'het goede'

Wilma de Priëlle

TIB 2021 nummer 1

Dialoog komt van de Griekse woorden ‘dia’ (tussen) en ‘logos’ (woord, taal, rede). Een dialoog is idealiter een gesprek tussen twee of meer personen waarbij het échte luisteren centraal staat. Zeker in een professionele dialoog vraagt dat om het kunnen parkeren van onze eigen overtuigingen, verklaringen of oplossingen. Alleen zo kunnen we de ander echt proberen te begrijpen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Checklist: Werken met de vertrouwensscan

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Instrumenten | Pedagogisch Klimaat | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Dit hoort niet: anders kijken naar gedrag van collega's en leerlingen

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2020 nummer 1

Ons denken, voelen en handelen worden in belangrijke mate bepaald door de manier waarop mensen in onze omgeving naar zichzelf en de ander kijken.
Opvoeding, levensbeschouwing, sociale klasse, context, positie, fysieke conditie etc. hebben invloed op wie we zijn, hoe we ons gedragen en hoe we naar situaties kijken. We zijn ons niet altijd bewust van de dwingende invloed van deze factoren. Hoe ga je daar als IB’er mee om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gedrag | Gespreksvoering | Mindset | Professionele cultuur

Rubriek: IB-innovatief

Hoe krachtig is jullie samenwerking?

Corrine Bleecke, Suzan Valstar

TIB 2018 nummer 5

Een goede teamsamenwerking heeft een positief effect op de kwaliteit van je onderwijs. Maar hoe stimuleer je die professionele samenwerking? En welke rol kan de IB'er hierin spelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

De IB'er als drijvende kracht achter een cultuuromslag

Wim Meijer

TIB 2016 nummer 4

Wanneer kinderen leren samenwerken, leren ze op zichzelf en anderen te vertrouwen in het gezamenlijk iets tot stand brengen. Samen kom je verder: door te leren van elkaar en door eigen en elkaars talenten te leren kennen en benutten. Samenwerken leer je door te doen! En dat geldt evengoed voor het hele schoolteam. Durf samen verschillend te zijn, te onderzoeken en creëren!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Klachtenregeling en wat betekent dit voor de IB'er?

Tilly Lansbergen

TIB 2016 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Geschillen/klachten | Ouders | Professionele cultuur

Rubriek: Checklist

Het verhaal achter de 'foto'

Ad Koppen

TIB 2016 nummer 2

Een van de verworvenheden van het leesverbeterplan Enschede is het werken met de datamuur. Vraag is of de datamuur (de ‘foto’) laat zien wat de opbrengst zou moeten zijn. De ‘film’ laat dit wel zien. Deze werkt met de relatie leerpotentieel en verwachte vaardigheidscores. Wat is de leerwinst en de toegevoegde waarde voor alle leerlingen van een school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Eigenaarschap | Groepsplan | Kwaliteitszorg | Opbrengstgericht werken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

De positie van de leerkrachten in Passend Onderwijs

Albert de Boer

TIB 2014 nummer 5

Volgens het ministerie is de leerkracht de sleutel voor goed onderwijs en goede onderwijsresultaten. Tegelijk vindt men dat leerkrachten beter moeten worden. Daarvoor is het nodig dat zij ‘professionaliseren’. Dat wordt vaak automatisch gelijk gesteld met nascholen, terwijl dat maar één van de vele vormen van professionalisering is. Ik wil hier graag een lans breken voor het ‘professional worden’. Professionalisering is: groeien in professionaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Professionele cultuur

Rubriek: Ontwikkelingen

Hoe word ik een professionele leergemeenschap?

Peter Laros

TIB 2013 nummer 5

Een professional maakt altijd deel uit van een werkomgeving waarbij autonoom handelen hoog in het vaandel staat. De arts in het ziekenhuis, de advocaat op kantoor en de leerkracht op school. De werkomgeving bevat professionals met een scala aan opgebouwde competenties, die losjes gekoppeld met of naast elkaar werken aan sterk overeenkomende werkzaamheden. Is dat voldoende om te werken aan een gedragen en afgestemde ondersteuningsstructuur die Passend onderwijs mogelijk moet maken? Wat vraagt het om een ‘Professionele Leergemeenschap’ te zijn?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Het is belangrijk om het effect en rendement te weten van je activiteiten"

Tanja van Beukering

TIB 2013 nummer 4

Al in 1987 hield Tanja van Beukering zich bezig met een intern begeleidingsproject dat goed gedocumenteerd en geëvalueerd is. Vanuit haar wetenschappelijke belangstelling heeft ze hier altijd veel waarde aan gehecht. “Zonder onderzoek, bronnen, rapportage, visie, implementatiestrategie en vooral borging vervliegt de kern van zulke projecten.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken | Professionalisering | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Hoe realiseer je een professionaliseringsslag binnen je team in de richting van Passend Onderwijs?

Erna Broekman

TIB 2012 nummer 3

Nu de wet Passend onderwijs door de Tweede Kamer is geloodst en de samenwerkingsverbanden zijn geformeerd, gaan scholen zich voorbereiden op de uitvoering van deze wet. De wet beoogt dat leerlingen passend onderwijs krijgen waarmee men recht doet aan hun talenten. Dat betekent dat er een groot beroep wordt gedaan op de kennis en kunde van de leerkracht voor de groep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Passend Onderwijs | Professionalisering | Professionele cultuur | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Blijf je ontwikkelen. Dat is goed voor jezelf en goed voor de kinderen!

Jacquelien Ekkelkamp, Jiska Nijland

TIB 2012 nummer 3

IB’ers gelden op veel scholen als ‘de spin in het web’. Ze hebben dagelijks te maken met de schoolleiding, leerkrachten, leerlingen, ouders en diverse ketenorganisaties. Hoe lukt het hun om steeds de goede keuzes te maken? Een kwestie van professionalisering? En hoe staat het met de professionalisering van de collega’s? TIB vroeg het aan twee professionals.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

De eigen school als onderzoeksruimte

Rene Derksen, Peter Laros

TIB 2012 nummer 2

Elke school heeft een eigen kijk op het onderwijs en de wijze waarop we kinderen begeleiden op weg naar ‘groter worden’. Maar hoe het curriculum wordt geïnterpreteerd door de individuele leraar en hoe die het vervolgens uitvoert, komt zelden voor het voetlicht. Op welke wijze kunnen we onderzoeken wat we uitvoeren? In deze en volgende TIB’s leggen we uit hoe je systematisch bewijzen kunt verzamelen op basis waarvan je uitspraken kunt doen over de werkelijke situatie in je school. In dit artikel bespreken we de condities om de onderzoekende rol op een juiste wijze te nemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Een IB'er is een onmisbaar deel van de professionele schoolcultuur

Ben Sanders

TIB 2012 nummer 1

Als een van de weinige schoolbesturen in Nederland heeft de Stichting Nutsscholen in Breda er al jaren geleden voor gekozen om van de interne begeleider een formele functie te maken. Ondanks dat die niet is opgenomen in het functiehuis primair onderwijs en dus niet in de basisbekostiging van de scholen. Wat waren voor ons de belangrijkste redenen om dit toch te doen? En wat betekent dit voor het competentieprofiel en de functiewaardering?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

De intern begeleider op Twitter!

Kees van Overveld

TIB 2012 nummer 1

Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves, YouTube, Blogger, Flickr … De social media nemen een steeds prominentere plek in binnen het onderwijs. Intern begeleiders zijn vanuit hun functie veel bezig met communicatie, kennisverwerving en kennisdeling. Het is daarom belangrijk op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen.
Hoe kunnen IB’ersTwitter inzetten om te informeren en om geïnformeerd te raken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk