Zoeken op trefwoord 'Onderwijskundige ontwikkeling'

Checklist: Onderwijs is de motor voor ontwikkeling

Peter Laros

TIB 2017 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Professionalisering

Rubriek: Checklist

Passie voor onderwijs

School aan Zet

TIB 2015 nummer 3

Projecten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren worden niet van bovenaf opgelegd. Ze komen uit het team.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Schoolontwikkeling

Rubriek: Extra

"Passend onderwijs zal de behoefte vergroten aan een continue versterking van de structuur om van elkaar te leren"

Luc Greven

TIB 2015 nummer 2

Regionaal samenwerkende partijen worden uitgedaagd de beperkingen op te ruimen in de onderwijszorgstructuur, die onder andere leiden tot thuiszitten van leerlingen en tot wachtlijsten, tot trage toekenning van zorgmiddelen en tot grote uitval rond de overgangen van primair naar voortgezet onderwijs. “Dat is niet eenvoudig. Er zijn veel partijen bij betrokken en niet alle belangen lopen parallel. Maar er liggen wel kansen”, stelt Luc Greven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Een nieuw onderwijsconcept. Doen? Of toch maar liever niet?

Jacques van den Born, Henk Derks

TIB 2013 nummer 1

De school kan zich niet meer afzijdig houden van de maatschappelijke ontwikkelingen. Trends, wetgeving en wetenschap oefenen invloed uit op het onderwijssysteem en stellen de vraag of het huidige, veel gebruikte leerstofjaarklassensysteem nog een goed antwoord biedt op de vragen uit de steeds complexere samenleving. Kunnen we nog bijstellen of moet het roer om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Onderwijsvisie

Rubriek: Achtergrond