Zoeken op trefwoord 'Cognitieve ontwikkeling'

Geef het brein de kans om te vergeten!

Marald Mens

TIB 2022 nummer 4

Het kan zo maar zijn dat een leerkracht uit je team jou als IB’er de vraag stelt: ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat de leerstof bij deze leerling beter beklijft? Wil je eens met me meedenken?’ Wat weten we vanuit onderzoek wat hierbij het beste werkt? Hoe krijg je bij leerlingen topografische kennis, spelling- en grammaticastrategieën of een hoofdstuk geschiedenis goed opgeslagen in hun langetermijngeheugen? Soms zijn dat inzichten die tegen je intuïtie ingaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Leerkrachtvaardigheden | Leeromgeving | Leerstrategieën

LVB: Intern begeleiders kunnen het verschil maken!

Milou Koldijk, Camilla Verschoore

TIB 2021 nummer 3

De kans is groot, dat je als IB’er een aantal leerlingen begeleidt, die kampen met licht verstandelijke beperkingen (LVB). Gemiddeld zit er in elke klas wel één. In Nederland wordt ongeveer 30% van LVB niet tijdig door professionals en hun omgeving gesignaleerd. Deze beperkingen zijn vaak niet aan het uiterlijk te zien. Kinderen die hiermee te maken hebben kunnen ‘streetwise’ over komen en hun beperkingen verbloemen. Het is belangrijk om tijdig passende ondersteuning aan te bieden, om eventuele negatieve gevolgen te beperken. Als IB’er kun je het verschil maken!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Gespreksvoering | Passend Onderwijs | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 5

In deze rubriek geven we een samenvatting van een interessant op wetenschappelijke inzichten gefundeerd antwoord op een vraag uit de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling

Kennismaken met de WISC-V

Nikkie Laros

TIB 2019 nummer 5

In mei 2019 is de WISC-V-NL door de CO TAN beoordeeld met ‘goed’ voor het merendeel van de criteria. Op één punt krijgt de test nog een ‘onvoldoende’, te weten criteriumvaliditeit. Dit betekent dat de COTAN het onderzoek mist naar het voorspellend vermogen aan de hand van de testscores. Dit houdt onder andere in dat er (nog) geen onderwijs tabel gekoppeld is aan de WISC-V IQ’s. Wat kunnen we dan wel met deze testresultaten? Naast het meten van het algemeen
intellectueel functioneren van kinderen tussen 6 en 17 jaar, vormen de resultaten ook een basis voor handelingsgerichte adviezen. Hoe destilleren we deze uit de nieuwe testresultaten? En wat zijn de verschillen met de WISC-III?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Beoordelen zonder cijfers?

Bert Groeneweg

TIB 2019 nummer 1

Kan dat eigenlijk wel, rapporten zonder cijfers? Voor wie is dat goed? Wellicht is het beter voor het leerklimaat op school en neemt het de prestatiestress bij leerlingen weg. Stel dat het goed zou zijn om het cijfers geven uit het onderwijs te halen, zouden we dan bereid zijn dat te doen?
Kunnen IB’ers trouwens zelf wel zonder cijfers? Immers, daarmee hebben ze ‘overzicht’ over de prestaties van leerlingen en kunnen ze collega’s helpen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Internationaal/innovatief | Leerkrachtvaardigheden | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Soms moet je met zijn tweeën zijn om dingen alleen te kunnen doen!

Emiel van Doorn, Floor van Loo

TIB 2018 nummer 5

Mediërend Leren biedt vele mogelijkheden bij het stimuleren van de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen. De kern ervan is het onvoorwaardelijke geloof in de ontwikkelmogelijkheden van élke leerling. Belangrijk daarbij is dat leerling en leraar samen werken aan de ontwikkeldoelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Samenwerken

Rubriek: Achtergrond

Disharmonisch intelligentieprofiel 2

Nikkie Laros

TIB 2016 nummer 5

In editie TIB 2-2016 is de discussie omtrent het al dan niet bestaan van een ‘disharmonisch ontwikkelde intelligentie’ ter sprake gekomen. We hebben ingezoomd op het profiel waarbij de verbale capaciteiten relatief beter ontwikkeld zijn dan de handelende vaardigheden. Dit artikel beschouwt en analyseert het tegengestelde type.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Ontwikkelperspectief/OPP

Rubriek: IB-innovatief

Disharmonisch intelligentieprofiel 1

Nikkie Laros

TIB 2016 nummer 3

Sinds het verschijnen van de WISC-IV in Amerika is de discussie rondom het bestaan van het verbaal (VIQ) en performaal IQ (PIQ) weer opgelaaid. Om de interpretatie een meer klinische betekenis te geven, is de splitsing verbaal/performaal IQ en de indexstructuur van de WISC-III losgelaten en vervangen door een systeem van vier samengestelde scores in de WISC-IV. Dit nieuwe systeem zou het inzicht in de behoeften van het kind in relatie tot de hedendaagse theorie en onderzoek in de cognitieve informatieverwerking vergroten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Ontwikkelperspectief/OPP | Passend Onderwijs

Rubriek: IB-innovatief