Zoeken op trefwoord 'Kwaliteitszorg'

Iedereen binnen de organisatie draagt bij aan kwaliteit

Sanne van Asseldonk

TIB 2022 nummer 2

Kwaliteit ontwikkel je samen. Bij Tangent, een schoolbestuur voor primair onderwijs met meer dan 500 samenwerkers, kiezen ze niet voor een pasklaar kwaliteitssysteem. Toch is het ontwikkelen van beleid op kwaliteitszorg een uitdaging. Kwaliteit mag immers geen toeval zijn. Iedereen draagt eraan bij, ook de IB’er. Maar welke rol pak je nou precies?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Kwaliteitszorg | Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: IB-innovatief

Met het co-creatiemodel naar duurzame onderwijsverandering

Dian Fluijt

TIB 2022 nummer 2

Elke IB’er krijgt ermee te maken: collega’s die verandermoe zijn. En geef ze eens ongelijk. Maar al te vaak komt het voor dat veranderplannen, al dan niet van bovenaf opgelegd, de eindstreep niet halen. Tel dit op bij het gevoel dat veel collega’s zich overbelast voelen, dan is het als intern begeleider een klus van formaat om een positieve veranderflow te creëren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Kwaliteitszorg | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Ontwikkelingen

Investeer in de leerkracht voor duurzame verbetering van onderwijskwaliteit

Michiel de Haan, Rosa van Santbrink

TIB 2021 nummer 4

Het is de afgelopen maanden veel voorbijgekomen: de opgelopen achterstanden en ongelijkheid in het onderwijs. Sinds corona staan deze thema’s extra in de spotlight. Er worden inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opgezet om de leervertraging op de kernvakken zo snel mogelijk in te halen, zoals het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit gaat gepaard met toenemende druk op verantwoording en roept twijfels op over de vraag of het extra beschikbare geld wel op de juiste wijze wordt ingezet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Kwaliteitszorg | Leerkrachtvaardigheden | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Wij doen er alles aan om de leraar goed te laten onderwijzen"

Walter van de Calseyde, Hugo Rijken

TIB 2020 nummer 5

Wat is goed onderwijs? Op de Alan Turingschool in Amsterdam hebben ze teambreed hetzelfde antwoord op deze vraag. ‘Nieuwgierig naar morgen’ is het motto dat net als de naam van de school goed illustreert welke onderwijsvisie ze hier hanteren. De Britse wiskundige en codekraker Alan Turing was een breed ontwikkelde, zeer originele denker. Maar ook een kei in samenwerken. De school ligt in een multiculturele buurt en bijgevolg komen er veel persoonlijke en maatschappelijke aspecten samen. “Of onze leerlingen heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben, wij stimuleren hen boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren”, vertelt IB’er Hugo Rijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Klaar voor het nieuwe schooljaar?

Linda Erren

TIB 2020 nummer 3

Ook in tijden van corona moeten scholen zich nu al voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. Als IB’er krijg je in deze periode veel specifieke vragen en ben je het houvast voor je team. En ondertussen richt je je vizier al op de periode na de zomer; je moet voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar.
Hoe zorg je voor een vliegende start, ook voor de leerlingen met een leesbeperking die net dat ene stapje extra moeten zetten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Dyslexie | Kwaliteitszorg | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Groeps- en leerlingbesprekingen; tijd om ze in een nieuw jasje te steken?

Janneke van Loon-Nelis, Wim Meijer

TIB 2020 nummer 1

Leerkrachten zijn liever met hun klas bezig dan met administratieve klussen, zoals het verzamelen en analyseren van toetsgegevens. Sommige IB’ers voelen zich bij het voorbereiden van groeps- en leerlingbesprekingen soms meer ‘slavendrijver’ dan ondersteuner. Is het analyseren en bespreken van toetsgegevens echt zo vervelend? Zijn groepsbesprekingen nog wel van deze tijd? Of kunnen we ze beter afschaffen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Ondersteuningsstructuur

Rubriek: Praktijk

Checklist: Hoe kun je als IB'er een bijdrage leveren aan de verantwoording van de inzet van de middelen passend onderwijs?

Vivian van Alem

TIB 2019 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Bekostiging | Kwaliteitszorg | Verantwoording

Rubriek: Checklist

"Er zijn meer kwalificaties voor goed onderwijs dan alleen die van effectiviteit"

Cox Bakker

TIB 2016 nummer 5

De kwaliteit van ons onderwijs ligt onder het vergrootglas van kabinet, inspectie en schoolbesturen. Men streeft naar goed en zelfs excellent onderwijs. Met daarbij de professionele ontwikkeling van de leekracht als belangrijkste instrument. Naast steeds vroeger toetsen en uitputtende rapportage van de vorderingen van de leerlingen etc. Maar wat houdt dat goede of excellente onderwijs dan eigenlijk in? Op grond van welk criterium? En wie bepaalt dat? We spraken erover met Cok Bakker, expert op het gebied van normatieve professionalisering.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Verantwoording

Rubriek: Interview

Checklist: Wat speelt een rol bij innovaties in het onderwijs?

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Het verhaal achter de 'foto'

Ad Koppen

TIB 2016 nummer 2

Een van de verworvenheden van het leesverbeterplan Enschede is het werken met de datamuur. Vraag is of de datamuur (de ‘foto’) laat zien wat de opbrengst zou moeten zijn. De ‘film’ laat dit wel zien. Deze werkt met de relatie leerpotentieel en verwachte vaardigheidscores. Wat is de leerwinst en de toegevoegde waarde voor alle leerlingen van een school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Eigenaarschap | Groepsplan | Kwaliteitszorg | Opbrengstgericht werken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Governance en intern begeleiden

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 5

In de Wet Passend Onderwijs wordt specifiek aandacht besteed aan ‘governance’. Wat betekent dit en op welke wijze is governance van invloed op de taken en de
verantwoordelijkheden van de IB’er? Governance lijkt bij uitstek een bestuurlijke aangelegenheid, maar niets is minder waar!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Praktijk

Van incidentele naar systematische kwaliteitszorg

Walter van de Calseyde

TIB 2015 nummer 2

Werken aan de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen is een zorg van elke school. Als dit ongeregeld of slechts incidenteel gebeurt, kan het al snel een ‘zorgenkindje’ worden. Kwaliteitszorg heeft een systematische aanpak nodig om niet alleen de kwaliteit op verschillende onderwijsaspecten te verbeteren, maar om die tevens te borgen. Onderwijskoepel INOS in Breda heeft voor haar 29 scholen een goed werkbaar kwaliteitskader ontwikkeld. Hierin leveren vele collega’s een bijdrage aan het grotere geheel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Kwaliteitszorg | Schoolontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Groei en ontwikkeling

Peter Laros

TIB 2014 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Mindset | Professionalisering | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Checklist: Groei en ontwikkeling

TIB 2014 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

De IB'er als spil in het 'Kennisweb'

Marianne den Otter

TIB 2013 nummer 5

Met de invoering van Passend onderwijs staan we voor de uitdaging om onderwijs samen ‘passend’ te maken voor álle leerlingen. Dit kun je vertalen in een parallel scenario voor een nieuwe rolneming van de IB’er met het team: samen onderwijs passend maken met álle leerkrachten, door inzet van ieders kwaliteit, passie en expertise. Met de IB’er als kennisnetwerker en procesbegeleider van onderwijsontwikkeling en -kwaliteit. Op basisschool het Palet in Hapert zijn we op deze wijze aan de slag gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Talentontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief