TIB 2014 nummer 2

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Hoe verder met het schoolondersteuningsprofiel?

Petra Heegsma | Cor Hoofmans | Jos van der Pluijm

Met het schoolondersteuningsprofiel laat de school zien welke ondersteuning zij kan bieden. Het SOP biedt tevens mogelijkheden tot analyse van de ondersteuning en aanzetten tot schoolontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Schoolondersteuningsprofiel | Schoolontwikkeling

Hoe ver zijn we met onze basisondersteuning?

Marja de Bie

Alweer een tijdje geleden heeft de Tweede Kamer het volgende vastgesteld: ‘Elk samenwerkingsverband moet in het ondersteuningsplan een niveau van basisondersteuning vastleggen.’ Dat is uiteraard niet zonder reden gebeurd. De basisondersteuning vormt immers het fundament voor een succesvolle implementatie en uitvoering van passend onderwijs. Voor alle duidelijkheid: onder basisondersteuning verstaan wij de ondersteuning die alle scholen binnen een samenwerkingsverband aan kinderen bieden op basis van de afspraken hierover tussen de besturen. Scholen en besturen zijn aanspreekbaar op de kwaliteit ervan. Drie IB’ers vertellen wat momenteel de stand van zaken is op hun school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Basisondersteuning | Schoolondersteuningsprofiel

Natuurlijk Leren op 'De Klokbeker'

Robert Jansen

In de pers, bij de inspectie, in de politiek en binnen scholen is veel discussie over hoe scholen onderwijs anders vorm kunnen geven. Waar het bij deze vernieuwingen wezenlijk om gaat, is dat ieder kind de leerweg vindt die het meest natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. In dit artikel gaan we verder in op ‘Natuurlijk Leren’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Rol Intern Begeleider

Scan Omgaan met verschillen

School aan Zet

De Scan Omgaan met verschillen is een zelfevaluatie-instrument waarmee leraren in kaart kunnen brengen hoe zij hun onderwijs afstemmen op verschillen in de klas en in hoeverre ze daarin door het management worden ondersteund. Ook het management van de school kan de scan maken, om daarmee inzicht te krijgen in hoeverre zij hun leraren faciliteren in het omgaan met verschillen. Ook biedt de scan de mogelijkheid tot een rapportage op team-, school- of bestuursniveau. Daarmee kan de scan aanknopingspunten bieden voor het professionaliseren van omgaan met verschillen binnen de school of het bestuur.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Extra

Trefwoorden: Schoolontwikkeling

Veelbelovende aanpak voor aarzelende lezers

Mieke Urff

‘Yo leo’ betekent: ‘Ik ben aan het lezen’. Dat kleine zinnetje is de droom van veel ouders, leraren en leesspecialisten. Stel je eens voor dat kinderen zo lekker aan het lezen zijn, dat ze geen zin hebben om te stoppen. De realiteit is voor Nederlandse kinderen vaak anders. Want hoewel hun leesniveau voldoende is, zijn er helaas relatief veel kinderen die nauwelijks aan het lezen te krijgen zijn. Daarom is het de moeite waard om te kijken welke aanpakken hen kunnen motiveren en ondersteunen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Dyslexie | Lezen

Werken met 'leerteams', werkt dat?

Beppie Vendrik

Sinds schooljaar 2011-2012 werkt SBO De Wissel in Houten (Stichting Gewoon Speciaal) met ‘leerteams’. De belangrijkste reden om hiermee te starten was om de betrokkenheid bij schoolontwikkeling voor leraren en ondersteuners te vergroten. Ook bleek dat er veel ontwikkelpunten op de agenda stonden. Om de school te worden die we in onze visie opgesteld hadden, was er veel werk te verzetten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Suïcidepreventie in het basisonderwijs

Nikkie Laros

De laatste tijd bereikt het onderwerp zelfdoding bij adolescenten steeds vaker de media. Velen vermoeden dat de gedachte om zelfdoding te plegen ook pas begint te spelen bij deze leeftijdsgroep. Wat blijkt is dat verwarde jongeren al langere tijd worstelen met hun gevoelens en gedachten. Bovendien zijn er zelfs basisschoolkinderen die met deze problematiek kampen. Een enkeling pleegt inderdaad ook suïcide.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Gedrag | Suïcide

Checklist: IB'er en SOP

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Checklist: Groei en ontwikkeling

Peter Laros

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Mindset | Professionalisering | Zelfsturing