TIB 2013 nummer 4

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Het is mooi geweest!

Ans Boosten | Peter Laros

Als IB’er heb je het altijd druk. Je hebt veel en diverse taken en verantwoordelijkheden. Hoe houd je het overzicht, hoe weet je waar je werk begint en, ook niet onbelangrijk: wanneer het stopt? Wanneer kun je tevreden zijn? Wanneer zeg je tegen jezelf: ‘Het is mooi geweest!’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

"Het is belangrijk om het effect en rendement te weten van je activiteiten"

Tanja van Beukering

Al in 1987 hield Tanja van Beukering zich bezig met een intern begeleidingsproject dat goed gedocumenteerd en geëvalueerd is. Vanuit haar wetenschappelijke belangstelling heeft ze hier altijd veel waarde aan gehecht. “Zonder onderzoek, bronnen, rapportage, visie, implementatiestrategie en vooral borging vervliegt de kern van zulke projecten.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken | Professionalisering | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Slapeloze nachten door ICT voor leerlingen met dyslexie?

Mieke Urff

Natuurlijk is het belangrijk en natuurlijk wil je graag meewerken: leerlingen met dyslexie mogen op jouw school gebruik maken van ICT-hulpmiddelen. Maar hoe regel je dat allemaal en hoe krijg je het voor elkaar dat dit ook in de groepen soepel verloopt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Dyslexie | Leerproblemen | Lezen

Breng je eigen vaardigheden in kaart

School aan Zet

Uit onderzoek van Marzano en Hattie weten we dat de kwaliteit van de leerkracht de belangrijkste factor is voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de leerlingenresultaten. Er is daarnaast aangetoond dat de uitgangspunten van effectief lees- en rekenonderwijs een helder kader bieden om op school mee aan de slag te gaan. Daarbij is het van belang dat leerkrachten eerst hun eigen vaardigheid in kaart brengen op het gebied van taal, rekenen, opbrengstgericht werken en doorlopende leerlijnen. Begin juni lanceerde School aan Zet op haar website een aantal online tools, die tot doel hebben om op individueel of op teamniveau ontwikkelwensen en –kansen van leerkrachten in beeld te brengen. Een daarvan is het ‘Ontwikkelassessment Leraar PO’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Extra

Trefwoorden: Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Format Teambespreking HGW: een instrument bij verandermanagement

Erik van Meersbergen | Peter de Vries

HGW en veranderingsmanagement binnen de school. Bestaat er een instrument dat IB’ers hierbij behulpzaam kan zijn? Wij denken van wel. Diverse pedagogen wezen op het volgen van de ontwikkeling van kinderen en de hulpvragen van de leerling als uitgangspunt te nemen. Een leerkracht die zich bewust is van de eigen mogelijkheden en de eigen ondersteuningsbehoefte kan formuleren. De intern begeleider kan hier ondersteuning of coaching bij geven. Al is het soms knokken tegen openlijk of verborgen weerstanden tegen de ‘zoveelste verandering’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Instrumenten | Samenwerken

Talenten als basis voor teamontwikkeling

Robert Jansen

Leerkrachten kunnen stress, onzekerheid en gevoelens van incompetentie ervaren in de omgang met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Ze hebben soms de overtuiging dat ze dingen niet kunnen. Zeker als het om gedragsproblemen gaat of als ze nog veel vaardigheden moeten ontwikkelen. Kortom: leerkrachten die zich handelingsverlegen voelen, graag experts inschakelen, best practices van anderen omarmen en risico’s zo veel mogelijk vermijden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Samenwerken | Talentontwikkeling

Eén doorgaande leerweg van PO tot en met VO

Jack Biskop

Soms is het net een kip-of-ei-discussie. Veranderen we een onderwijsstructuur in de hoop dat de manier van werken (de cultuur) op scholen zal veranderen? Of verwachten we dat als scholen eenmaal op een andere manier zijn gaan werken, een doorleefde structuurverandering vanzelf zal gaan? In dit artikel bespreken we een aantal onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren en wat de effecten op de werkvloer zijn geweest in het licht van de alom gewenste verbetering van de onderwijskwaliteit en een doorgaande leerlijn PO-VO.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

Checklist: Het is mooi geweest

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider