TIB 2013 nummer 3

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.De leerling is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid

Kim Damen

De overgang van primair naar voorgezet onderwijs is voor veel leerlingen een heikel punt. Dit hoeft toch niet altijd zo te zijn. Zo hebben de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) en het Dongemond college in Raamsdonksveer en Made (N-Br) de handen ineen geslagen om een zo soepel mogelijke doorgaande leerweg te faciliteren. En het werkt. Op voorwaarde dat zowel het PO als het VO de leerling als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid opvatten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

"Passend Onderwijs is omgekeerd redeneren"

Wijnand Gijzen

Tot vorig jaar was Wijnand Gijzen betrokken bij de ontwikkeling van het Onderwijscontinuüm CED-Groep®. Dit is een denk- en werkwijze waarmee scholen en schoolbesturen opbrengstgericht passend onderwijs kunnen vormgeven. Het uitgangspunt van het handelen van alle leraren zijn de gewenste leer- en sociale opbrengsten van de leerlingen. Om passend onderwijs te organiseren, worden leerlingen gegroepeerd op basis van hun overeenkomsten. Elke leraar werkt dan ook met een drieslag in zijn aanbod: basis, intensief en verrijkt. Deze drieslag vormt het onderwijscontinuüm. “We moeten dus veel minder uitgaan van de verschillen tussen leerlingen, maar juist van de overeenkomsten.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Opbrengstgericht werken

Weg met die boom!

Joke Denissen | Marcel van der Wiel

Als je een school binnenloopt, komt het vertrouwde papierslurpgeluid van een overuren draaiende kopieermachine je direct tegemoet. Volkomen terecht gebruikt om de ouders van de laatste informatie te voorzien van het uitje van groep 7, de leerkrachten ondersteunende materialen te geven voor de teamvergadering, en voor leerlingen wat extra rekenmateriaal te vermenigvuldigen. Kunnen we iets doen aan de papierberg die we produceren? In dit artikel bekijken we wat de IB’er bij kan dragen aan het ‘paperless office’. Joke Denissen en Marcel van de Wiel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Volgen van ontwikkeling

Opbrengstgericht werken met kleuters is goed mogelijk en nog nodig

Yvonne Leenders | School aan Zet

De afgelopen jaren is er in het basisonderwijs veel aandacht geweest voor de kleuterperiode. Speciaal voor de overgang van de peuterspeelzaal naar groep 1. Het doel was om peuters met zo min mogelijk (taal-)achterstand naar het basisonderwijs te leiden. Dit heeft zeker geleid tot resultaat. Bij opbrengstgericht werken gaat het niet alleen om het realiseren van een goede overgang van de ene onderwijssituatie naar een opvolgende, maar om meer. Halen we wel voldoende uit de talenten van de kinderen? En daarbij zeker ook met aandacht voor meer begaafde leerlingen. Het doet een sterk appel op professioneel handelen van leerkrachten werkzaam in groep 1 en 2. Te beginnen met een onderzoek daarnaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Extra

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Opbrengstgericht werken

Interne Begeleiding, variatie en perspectief (1)

Bert Groeneweg

De diversiteit aan leerlingen en ondersteuningsvragen neemt nog steeds toe, maar ook de diversiteit onder IB’ers. Daarom een boekje open over die brede variatie aan verschijningsvormen van intern begeleiden in het land. In dit eerste artikel bekijken we de variatie die we aan IB-werk tegenkomen. In een vervolgartikel gaan we in op de toekomst en mogelijke nieuwe perspectieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Ontwikkelperspectief/OPP | Rol Intern Begeleider

Over de B van IB

Wim Meijer

In de auto denk ik na over mijn inleiding op de TIB regiocongressen. IB’ers willen meer tijd besteden aan het begeleiden van leerkrachten. Dat weet ik uit eigen onderzoek in 1994, 1998 en 2003. Een nastrevenswaardig ideaal. Ook als het om zorgleerlingen gaat. Leeft die wens in 2012 nog steeds? Waarom komt die B van IB alsmaar in het gedrang? Misschien is mijn pleidooi overbodig. Ik word afgeleid door een wagen achter me. Even later haalt een prachtige oldtimer me in...

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Rol Intern Begeleider

Via (digitale) leerlijn en referentieniveaus naar het VO

Bertine Haverhals | Janneke van Klaveren

Kijk je vol vertrouwen uit naar de verplichte centrale eindtoets van de referentieniveaus voor taal en rekenen die groep-8-leerlingen in het voorjaar van 2015 gaan maken? In de praktijk ervaren wij bij veel IB’ers en leerkrachten handelingsverlegenheid als het gaat om dit onderwerp en hebben ze behoefte aan (digitale) hulpmiddelen. In dit artikel gaan we kort in op de inhoud van de referentieniveaus en wanneer het relevant is om met leerlijnen te werken. En we geven twee
voorbeelden van bruikbare leerlijnen en gaan in op de mogelijkheden van de module leerlijnen in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dat alles om de leerlingen het referentieniveau te laten halen dat past bij hun mogelijkheden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Opbrengstgericht werken

Checklist: Doorgaande Zorglijn PO/VO

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

Slechtnieuwsgesprek

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Gespreksvoering