TIB 2013 nummer 1

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Drie kenmerken van een goed gesprek

Ron Benjamins

Praten doen we de hele dag: thuis, aan de telefoon, op het schoolplein, in de klas en op je kamer. Niet alleen op je werk is het voeren van een gesprek één van de belangrijkste instrumenten die je hebt. Vaak gaat het vanzelf, maar soms lopen gesprekken helemaal niet lekker. Je vraagt je af of je wel goed bent over gekomen, en je hebt het idee dat je niet alles hebt bereikt. In dit artikel geven we je enkele kenmerken van een goed gesprek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Gespreksvoering | Samenwerken

"Omarm je tekorten en doe er wat mee!"

Louis Cauffman

Klinisch psycholoog Louis Cauffman geeft al vele jaren opleidingen in de oplossingsgerichte benadering. In onderwijsland is hij, behalve als spreker op vele bijeenkomsten, bekend vanwege zijn ‘Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs’. Hierin geeft hij een praktische inleiding in het oplossingsgerichte denken. Hoe kun je in willekeurig welke onderwijspositie zo te werk gaan, dat je je laat sturen door de oplossing in plaats van het probleem? En hoe werkt zijn benadering in een gesprek met leerlingen, hun ouders of de directeur?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Gespreksvoering | Oplossingsgericht werken

Het signaleren van (ernstige) rekenproblemen

Joep van Vugt

De eerste stap in het opsporen en oplossen van rekenproblemen, is het signaleren. Dit doe je niet alleen door middel van toetsen, maar het vraagt om bewust, doelgericht, selectief en systematisch observeren van kinderen tijdens een rekenles. Dat betekent dat je weet moet hebben van de opbouw van de leerstof en de leerlijn, verschillende strategieën en de leerstijl van de kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Leerproblemen | Rekenen

Een nieuw onderwijsconcept. Doen? Of toch maar liever niet?

Jacques van den Born | Henk Derks

De school kan zich niet meer afzijdig houden van de maatschappelijke ontwikkelingen. Trends, wetgeving en wetenschap oefenen invloed uit op het onderwijssysteem en stellen de vraag of het huidige, veel gebruikte leerstofjaarklassensysteem nog een goed antwoord biedt op de vragen uit de steeds complexere samenleving. Kunnen we nog bijstellen of moet het roer om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Onderwijsvisie

Passend Onderwijs: De Leoz-ontwikkelscan

Hetty Simons

Leerkrachten in elke onderwijssetting moeten een bijdrage kunnen leveren aan ‘gewoon goed onderwijs’ en een antwoord kunnen geven op de uitdagingen waar het onderwijs op dit moment voor staat. Om kunnen gaan met heterogene groepen, uit kunnen gaan van diversiteit, samen kunnen werken met ouders en ketenpartners - dit zijn competenties waarover een leraar binnen de setting van Passend Onderwijs dient te beschikken. Met de ontwikkelscan breng je samen met je team de ondersteuningsmogelijkheden van je school in kaart.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Passend Onderwijs

Lijstjes die verleiden tot anders (bege)leiden

Bert Groeneweg

Het schoolbeleid moet je ergens op baseren. Heel mooi is het wanneer gedegen onderzoek je keuzes motiveert. Maar pas op voor ‘lijstjes’ met cijfers zonder naar de achtergronden te kijken. In dit artikel worden twee voorbeelden gegeven van de woorden achter de cijfers. Beleidsmakers in de school, waaronder de IB’er, kunnen hier hun voordeel mee doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling

Checklist: Gesprekken met ouders

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken

Checklist: Oplossingsgerichte feedback

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Gespreksvoering | Samenwerken