TIB 2012 nummer 2

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.De eigen school als onderzoeksruimte

Rene Derksen | Peter Laros

Elke school heeft een eigen kijk op het onderwijs en de wijze waarop we kinderen begeleiden op weg naar ‘groter worden’. Maar hoe het curriculum wordt geïnterpreteerd door de individuele leraar en hoe die het vervolgens uitvoert, komt zelden voor het voetlicht. Op welke wijze kunnen we onderzoeken wat we uitvoeren? In deze en volgende TIB’s leggen we uit hoe je systematisch bewijzen kunt verzamelen op basis waarvan je uitspraken kunt doen over de werkelijke situatie in je school. In dit artikel bespreken we de condities om de onderzoekende rol op een juiste wijze te nemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Wil je nu een antwoord of wil je een goed antwoord?

Nicolien Duivesteijn

Tijdens de opleiding ligt de focus sterk op het continu onderzoeken van je eigen handelen als IB’er. Hoe onderzoek je in de dagelijkse schoolpraktijk? Werk je met procedures en protocollen? Hoe rapporteer je, en aan wie? Hoe ga je om met ‘evidence-based practice’ en bronnen? TIB vroeg het aan IB’er Nicolien Duivesteijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling

Wat heeft dit kind nodig?

Ron Benjamins

Geef een kind wat het nodig heeft om te leren: zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. En let daarbij niet alleen op wat het onderwijs kan bieden, maar ook op wat bijvoorbeeld de jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk of het CJG te bieden heeft. Dat is in het kort wat Passend onderwijs beoogt. In Leusden is een ontwikkelwerkplaats ingericht, waarin bekeken wordt wat dat in de praktijk betekent.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Samenwerken

Gedragsvraagstukken op school moeilijk? Niet als professionals mee veranderen!

Anita Blonk

Steeds meer scholen besluiten om schoolbreed, proactief gedragsvraagstukken aan te pakken. En terecht! Gedragsproblemen van leerlingen zijn namelijk de verantwoordelijkheid van iedereen op school. Ze kunnen niet per individu worden opgelost en het is ook niet de taak van één persoon. Schoolwide Positive Behavior (SWPBS) vraagt van het hele team dat het meewerkt aan verandering van gedrag, inclusief het eigen gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Gedrag | PBS

Een intern begeleider op studiereis

Mieke Dorresteijn

Vanaf schooljaar 2012-2013 moeten wij invulling geven aan Passend onderwijs. Dat betekent: binnen ons onderwijs een zo goed mogelijke plek bieden aan kinderen die extra zorg nodig hebben vanwege een beperking of gedragsprobleem. In de Steiermark (Oostenrijk) bestaat al sinds 1985 ‘inclusief onderwijs’. Samen met directeuren, intern begeleiders, gemeentelijke medewerkers onderwijs en huisvesting, architecten en onderwijsadviseurs ben ik gaan kijken hoe het daar werkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Professionalisering

Checklist: Hoe word ik een onderzoekende IB'er?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Onderzoeken | Rol Intern Begeleider

Checklist: De intervisiemethodiek binnen de leerlingbespreking

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Instrumenten | Leerlingbespreking/groepsbespreking