TIB 2012 nummer 1

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.De oplossingsgerichte IB'er als coach

Peter Laros | Ariette Riezebos

Een belangrijke taak van de IB’er is het begeleiden en coachen van leerkrachten bij pedagogisch en didactisch handelen. Het komt nogal eens voor dat een IB’er vanuit de expertrol enigszins gefrustreerd verzucht: “Ik heb ze geadviseerd wat ze moeten doen, maar ze doen er niets mee”. Een oplossingsgerichte houding kan leiden tot andere gevoelens bij de IB’er en bij de leerkracht. Op welke wijze kun je je collega’s coachen vanuit het perspectief van oplossingsgericht werken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken | Schoolontwikkeling

Oplossingsgericht coachen is een kwestie van: al doende leer je

Bianca van Dongen | Monique van Tilburg

Een van de instrumenten van een IB’er is het ‘oplossingsgericht coachen’. Dit maakt een wezenlijk deel uit van de opleiding tot IB’er. Maar hoe werkt het in de praktijk? En hoe makkelijk/lastig is het om niet steeds te willen adviseren en in je rol van coach te blijven? TIB sprak hierover met Bianca van Dongen en Monique van Tilburg, beiden IB’er in Leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken | Schoolontwikkeling

Referentieniveaus rekenen: kans of bedreiging voor je school?

John Schoone | Pauline van Vliet

Scholen worden momenteel geconfronteerd met referentieniveaus. Dit roept interessante vragen op voor IB’ers: Hoe leg ik voor de zwakke rekenaar vast welke rekendoelen hij/zij moet halen, als 1F niet haalbaar is? Is 1S voldoende voor alle goede rekenaars, die willen doorstromen naar HAVO/VWO? In dit artikel zetten we de feiten die specifiek voor rekenen/wiskunde gelden op een rij. Verder zet het artikel aan tot nadenken over je eigen rol hierbij als IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken

Een IB'er is een onmisbaar deel van de professionele schoolcultuur

Ben Sanders

Als een van de weinige schoolbesturen in Nederland heeft de Stichting Nutsscholen in Breda er al jaren geleden voor gekozen om van de interne begeleider een formele functie te maken. Ondanks dat die niet is opgenomen in het functiehuis primair onderwijs en dus niet in de basisbekostiging van de scholen. Wat waren voor ons de belangrijkste redenen om dit toch te doen? En wat betekent dit voor het competentieprofiel en de functiewaardering?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

De intern begeleider op Twitter!

Kees van Overveld

Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves, YouTube, Blogger, Flickr … De social media nemen een steeds prominentere plek in binnen het onderwijs. Intern begeleiders zijn vanuit hun functie veel bezig met communicatie, kennisverwerving en kennisdeling. Het is daarom belangrijk op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen.
Hoe kunnen IB’ersTwitter inzetten om te informeren en om geïnformeerd te raken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider

Checklist: Hoe coach je op kansen?

Peter Laros

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken

Checklist: Opbrengstgericht werken

Mieke Konings

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Opbrengstgericht werken