TIB 2011 nummer 2

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Passend onderwijs en het nut van een zorgprofiel

Jelle van der Meer

In zaal ‘Het Anker’ vindt de tweede bijeenkomst van 30 intern en ambulant begeleiders in het samenwerkingsverband van 23 basisscholen in en rond Katwijk plaats. Doel is het netwerk ‘Passend onderwijs-proof’ te maken. Al snel gaat de discussie over in een regen van bezorgde vragen. “Wat komt er precies op ons af?” De gespreksleider stelt vast dat iedereen voorlopig in de afwachtstand staat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Professionalisering leerkracht belangrijker dan instrumenten

Ron Stevens

In de nieuwe koers Passend onderwijs ligt het inhoudelijk accent vooral bij de school zelf. Dat vraagt om heldere keuzen van schoolbesturen en om een andere rol van leerkrachten, maar ook van ouders. Zo moet men gezamenlijk een antwoord geven op de vraag: Welke zorg en ondersteuning kan de school bieden, eventueel met hulp van derden? TIB sprak over dit proces met Ron Stevens, senior adviseur Management Consultancy bij Edux Onderwijsadvies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Handelingsgericht werken versus opbrengstgericht werken

Erna Broekman | Sandra Koot

Door de recente speerpunten van beleid ligt er binnen het onderwijs een sterke focus op Opbrengstgericht werken (OGW). Het lijkt alsof hiermee de in gang gezette ontwikkeling rondom de 1-zorgroute en het Handelingsgericht werken (HGW) naar de achtergrond is verschoven. Wij pleiten ervoor om niet te kiezen voor het een of het ander, maar gebruik te maken van de kracht van beide.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken

Quo Vadis IB'er?

Luc Greven | Bert Groeneweg

De eerste opleiding voor Interne Begeleiders ging van start in september 1985. Vorig jaar is 25 jaar opleiden van IB’ers gevierd door de Lbib en het Seminarium voor Orthopedagogiek in de Reehorst te Ede. Daar formuleerde wethouder en IB-deskundige Luc Greven vijf IB-doelen voor 2020. Hij ziet de IB’er als stimulator, initiator en inspirator met activiteiten gericht op de leerkracht voor de klas.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Coaching: van voldoende naar beter

Frans van der Boom

Voor elke school een schrikbeeld: de inspecteur meldt na een schoolbezoek dat de eindopbrengsten onvoldoende zijn. Het oordeel zorgt bij menige leerkracht voor een flinke teleurstelling. “En we hebben nog wel zo hard gewerkt!” Vorig jaar overkwam dit OBS Yore in Tilburg. IB’er Frans van der Boom ging met het team keihard aan de slag. “Achteraf gezien, zorgde de beoordeling ‘onvoldoende’ voor een enorme dynamiek op onze school.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Schoolontwikkeling

Checklist: Keuze en Implementatie van het onderwijszorgprofiel

Jacques van den Born | Mieke Konings

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Schoolondersteuningsprofiel

Checklist: Oplossingsgerichte houding

Peter Laros

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Gespreksvoering | Oplossingsgericht werken