TIB 2018 nummer 3

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Samen werken aan onderwijsverbetering? Doe onderzoek!

Anje Ros

Samen onderzoek doen kan een belangrijk middel zijn om meer onderbouwde keuzes te maken voor de verbetering van het onderwijs. Dit wordt alleen bereikt als de onderzoeksmatige werkwijze is ingebed in de schoolorganisatie en -cultuur. In dit artikel lees je hoe dit werkt en hoe jij als IB’er duurzame onderwijsverbetering met onderzoek in je team kunt stimuleren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Onderzoeken | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

"Onderzoek is geen doel op zich, maar een heel krachtig en effectief middel om jezelf en je school te ontwikkelen"

Linda van den Bergh

In de dagelijkse schoolpraktijk wordt nog te vaak voor een ad hoc-oplossing gekozen voor een probleem. Als de rekenresultaten tegenvallen, is een nieuwe methode het medicijn. In de waan van de dag worden brandjes nogal eens geblust met een nog mooiere emmer. Veel scholen zoeken het eerder in nieuw of aangepast materiaal dan in het handelen van de leerkracht. “Uit allerlei onderzoek weten we dat dit niet effectief is. Ook niet als je 1 of 2 leerkrachten naar een cursus stuurt of een enkele studiedag ergens aan wijdt. De laatste jaren is ons onderwijs steeds diverser en dus complexer geworden. Met een onderzoeksmatige manier van werken en professionele dialoog komt je als school echt verder”, stelt lector Linda van den Bergh.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Onderzoeken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Robot in de klas?

Margarida van Wijk

Bijna 20.000 leerlingen in Nederland zijn lange tijd t e ziek om naar school te gaan. Doordat deze leerlingen het contact met hun leeftijdsgenoten missen en niet kunnen participeren in het dagelijks leven, komen ze al snel in een sociaal isolement terecht. IB’ers weten als geen ander dat dit sociaal isolement rampzalige gevolgen kan hebben en kan leiden tot een laag gevoel van eigenwaarde, depressie en sociale onzekerheid. Bovendien is het vaak lastig voor een kind dat
langdurig thuis heeft gezeten om weer te re-integreren in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat dit probleem al na twee weken van afwezigheid kan optreden.
Scholen in Breda hebben daarom als eerste in Nederland robots ingezet in de klas. Vanaf dit schooljaar helpen deze robots thuiszitters door een moeilijke periode. Zo kon een meisje met kanker toch lessen volgen en contact blijven houden met haar klasgenoten. “Het is ook gewoon een schattig ding”, zegt haar leerkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Arrangeren | Sociaal emotioneel leren | Thuiszitters | Zieke leerlingen

Privacy vanaf 25 mei 2018. Help!?

Nikkie Laros

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt het allemaal. Het is goed om te weten dat deze Europese wetgeving alle nationale wetten overbodig maakt. Wat vraagt aandacht en wat is al op orde? En wie gaat vervolgens de inspanning leveren? En waar komt de tijd vandaan om de uit de wet voortvloeiende activiteiten in je school te realiseren? Wordt dat een volgende taak van de IB’er?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Privacy | Rol Intern Begeleider

Interne begeleiding op Taalschool Utrecht

Andra Koolhof | Anne-Eva van der Mark

Op Taalschool Utrecht werken drie IB’ers op drie locaties. Zij staan voor grote uitdagingen. Elke maandag is er een instroom van nieuwkomers, van wie ze zo snel mogelijk in kaart moeten krijgen wat de kinderen nodig hebben. Ook is de uitstroom naar een volgende school steeds een puzzel. Welke rol spelen IB’ers hierbij?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2

Do you practice what you preach?

Mariëtte Groente

Lezen is de basis van alle schoolvakken, het kan je leven verrijken en je horizon verruimen. Een goede leesvaardigheid is belangrijk voor schoolsucces. Welke rol speelt de leesattitude van de leerkracht bij het vormgeven van het leesonderwijs gericht op leesplezier en leesmotivatie? Is het mogelijk leerlingen te motiveren als je zelf als leerkracht geen lezer bent? Het innoveren van leesonderwijs en specifiek het bevorderen van de leesmotivatie van leerlingen is een kwetsbaar proces.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Lezen

Checklist: Samen onderzoeken

Linda van den Bergh | Anje Ros

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Onderzoeken | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Checklist: Eenvoudige taal voor laaggeletterden

Vivian van Alem

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2