TIB 2018 nummer 2

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Samen op school in de praktijk

Dorien Graas

Onderwijs en jeugdhulp zijn twee verschillende werelden met eigen regels, financiering, einddoelen en professionele activiteiten. Maar met een gemeenschappelijk kenmerk: ze gaan allebei over het veilig doen opgroeien en ontwikkelen van kinderen. En daarmee ligt samenwerking voor de hand. Alleen, hoe doe je dat? Dat is de belangrijkste vraag van de Academische Werkplaats Samen op School. Daar werken professionals in onderwijs en jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, welzijn, en beleidsmakers en onderzoekers samen. De IB’er speelt een verbindende rol bij het ondersteuningstraject.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

"Je moet flink in elkaar investeren en eerst elkaars taal leren spreken"

Rianne Huijs | Claude Marsman

Op SBO De Watertuin werken school en jeugdhulpverlening samen onder één dak. Het grote voordeel is dat dezelfde hulpverleners zowel de groepstrainingen geven als begeleiding en behandeling van leerlingen verzorgen. Het streven is de lijntjes tussen de hulpverleners en leerkrachten steeds korter te maken, zodat er sprake kan zijn van optimale efficiëntie in het belang van het kind.
Met de nieuwe werkwijze zijn de afgelopen 2,5 jaar aansprekende resultaten geboekt. Het aantal opgenomen thuiszitters nam flink toe en het aantal doorverwijzingen naar zwaardere jeugdzorg daalde met liefst 20%. Uiteraard ging dit niet vanzelf, vertellen IB’ers Rianne Huijs en Claude Marsman.
“Er is een mooi programma gebouwd van trainingen, behandelingen en begeleiding, zowel voor ouder als voor kind. Bij de start van een schooljaar kunnen we aan alle hulpvragen voldoen. Maar je moet wel flink in elkaar investeren en eerst elkaars taal leren spreken.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

Blockchain: handig in de toekomst?

Guus Beenhakker

Blockchain, vrij vertaald ‘blokkenketen’, klinkt abstract en dat is het ook nog wel. Het is een technologie om informatie online op te slaan, te delen en te verwerken. Het systeem heeft sinds 2009 een voorzichtig bestaan opgebouwd en is vooral bekend als de achterliggende technologie van de onlinevaluta Bitcoin.
Toch lijkt ook het onderwijs te kunnen profiteren van blockchain. Vooralsnog is dat allemaal nog in de experimentfase. Maar het kan in de toekomst voor een veiligere onlineomgeving, minder administratiedruk en een betere verspreiding van informatie over bijvoorbeeld voortgang van leerlingen of toetsresultaten zorgen. Er is vooral veel te winnen op veiligheid en transparantie. Een ontwikkeling om in de gaten te houden!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Privacy

Samen staan we sterk!

Susanne Geerts | Lucy Moerlands

“Elke dag moet ik thuis ook nog sommen mak en. Ik haat rekenen!”
Of: “Ik wil mijn kind helpen met rekenen. Heb je materialen voor thuis?”
Hoor jij als IB’er dit soort uitspraken en vragen ook met regelmaat?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Ouders | Rekenen | Samenwerken

De rol van de IB'er bij zieke leerlingen

Janneke van Loon-Nelis

Een zieke leerling. Wat moet, wat mag en wat kan?
Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet of nauwelijks naar school. Hoe zorg je ervoor dat hij/zij in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen en dat er bij terugkeer weer een goede aansluiting is bij de groep en het lesprogramma? Wat zijn als school hierin je rechten en plichten? En welke rol speel je als IB’er?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Zieke leerlingen

Preventie en curatie van cyberpesten

Jolijn Kester

De opkomst van technologie en sociale media heeft gezorgd voor een verandering in omgangsnormen. Voor kinderen die nu op de basisschool zitten, is hun leven online net zo belangrijk is als hun leven offline. Naast vele inspirerende mogelijkheden vormt de interactie op sociale media echter ook een risico. Daarbij hebben incidenten die buiten de school plaatsvinden op sociale media invloed op het groepsklimaat in de klas. Door de kennis over cyberpesten en onlineconflicten bij de leerlingen te vergroten, kun je positieve online-interactie bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Gedrag

Checklist: Samenwerken op school

Loek Heida

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Samenwerken

Checklist: RAP met RET

Peter Laros

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Werkbeleving