TIB 2018 nummer 1

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.De IB'er: exit of next level?

Luc Greven

Veel IB’ers worden in hun scholen overladen met taken. En velen van hen voelen zich al vele jaren ongemakkelijk met hun positie en stellen zich fundamentele vragen. Kan dat wel zo doorgaan en heeft de intern begeleider nog toekomst in de basisschool? Kern van het antwoord: de IB’er kan alleen van betekenis blijven, wanneer ze een bijdrage levert aan de nieuwe visies op onderwijs en het organiseren van de school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider

"De onderwijsprofessional van de toekomst is vooral gids en begeleider op een onbegrensde expeditie"

Ruud Veltenaar

Op WIB 2017 bood filosoof Ruud Veltenaar drie keer aan een volle zaal zijn ruime blik in de toekomst. In feite schetste hij een beeld van de samenleving, en specifiek het onderwijs, waar de kleinkinderen van de aanwezige IB’ers mee te maken kunnen krijgen. Hier de nabespreking.
“In 2050 bestaat de school zoals we die nu kennen niet meer. Mensen, van jong tot oud, leren de hele en elke dag met behulp van technische middelen die het menselijk kunnen ver overstijgen. En ze leren vooral van en met elkaar. Voor de onderwijsprofessionals ligt er een uitdagende rol: die van expeditie-begeleider.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Arrangeren met het Dialooginstrument HGW

Tijn Nuyens

Nagenoeg alle samenwerkingsverbanden werken vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW). Vanuit dit streven zijn de onderwijsbehoeften centraal komen te staan en niet langer ‘wat een kind heeft’. Met het Dial ooginstrument HGW is een nieuwe impuls gegeven aan hoe ouders en school beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Dit instrument is nu geschikt gemaakt om het arrangeergesprek op schoolniveau te houden, waarbij
ouders, jeugdhulp en andere betrokkenen samen een integraal arrangement opstellen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Arrangeren | Communicatie | Instrumenten

Denken in driehoeken

Albert de Boer

Steeds vaker kom ik in gesprekken met directeuren en IB’ers tegen dat er onduidelijkheid of zelfs spanning is over ieders taken en verantwoordelijkheden. Bestaan er hiervoor objectieve criteria? Wat mag een leerkracht en een directeur van de IB’er verwachten? Hier een poging tot een kader.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Feedback: complexer dan je denkt

Andra Koolhof | Marianne Soeters

Feedback wordt gezien als een waardevol middel om collega’s te laten groeien. En toch vinden veel mensen het lastig om feedback te geven of te ontvangen. Dat zou je ook kunnen opmaken uit de vele boeken, artikelen, lijstjes en instrumenten over dit onderwerp. Echter, feedback is niet vanzelfsprekend gemakkelijk en heeft ook niet altijd het gewenste effect.
In dit artikel beschrijven we wat er allemaal een rol speelt bij feedback en waarom het soms lukt en het soms voor misverstanden zorgt. We geven een aantal voorbeelden en eindigen met optimisme.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Communicatie | Feedback

Leren spellen met Spellet

Elly Scheeren | Anneke Smits

Scholen besteden veel tijd aan spelling met methodes die vooral inzetten op het aanleren van spellingsregels. Vaak zonder al te veel succes voor spellingzwakke leerlingen. We vroegen ons af hoe we deze spellingzwakke leerlingen konden leren spellen zonder regels te gebruiken. Daartoe ontwierpen we een interventie (Spellet) waarin we gebruikmaken van drie soorten software. De leerlingen gingen vooruit, niet alleen in absolute zin, maar ook ten opzichte van hun verwachte
ontwikkelingslijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Taal/spelling

Checklist: De IB'er: exit of next level?

Luc Greven

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider

Checklist: Betrekken van ouders bij het toeleiden naar extra ondersteuning voor hun kind

Vivian van Alem

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur | Ouders | Samenwerken | Samenwerkingsverband passend onderwijs