TIB 2017 nummer 5

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.De toekomst van het onderwijs - samen op weg naar 2025

TIB-redactie

Van meet af aan was het de ambitie van de TIB-redactie om de vinger aan de pols te houden bij actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Als vakblad voor IB’ers zien we het als onze plicht om onze lezers bij de tijd te houden, zeker omdat er zo vaak zo veel zo snel verandert op school. Al in het tweede nummer van TIB dat in november 2011 verscheen, hebben we ons hardop in een artikel afgevraagd: Waar gaat het heen met het onderwijs? En specifiek: met de IB’er? De toekomst van de IB’er komt in 2018 nadrukkelijk aan bod in het eerste nummer en op het congres van TIB op 13 maart. De toekomst van het onderwijs (tot ca. 2025) houden we hier tegen het licht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

"Tussen alle grote bewegingen in de samenleving is het onderwijs een baken van stabiliteit"

Erno Eskens

De wereld draait al heel lang door. Soms heb je de indruk dat zij af en t oe wat harder in beweging is dan anders. Massale volksverhuizingen, globalisering en digitalisering hebben ongetwijfeld invloed op dat gevoel.
Aangezien onderwijs sinds mensenheugenis onlosmakelijk deel uitmaakt van onze samenleving, lijkt het de TIB-redactie de moeite waard om ‘de stand van het onderwijs’ en zelfs de nabije toekomst ervan enigszins in kaart te brengen. Dat doen we met filosoof Erno Eskens.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Simpeler inzicht krijgen in ondersteuningsbehoefte

Guus Beenhakker

Per 1 januari komt het programma Momento voor alle leraren beschikbaar. Het dashboard, een belangrijk onderdeel van dit nieuwe programma, is gratis en houdt veel relevante gegevens over de leerlingen bij. Er is gemakkelijk inzichtelijk te krijgen waar het bij een leerling goed gaat en waar hij achterloopt. Wij lichten uit wat dit programma voor de IB’er te bieden heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Instrumenten | Passend Onderwijs | Volgen van ontwikkeling

Hoezo werkdruk?

Jacques van den Born | Mirjam van Diemen

Kinderen ervaren, net als hun leerkrachten, geregeld werkdruk en sommige zitten op jonge leeftijd met een burn-out thuis. Het is belangrijk dat we de signalen herkennen, weten wat stressfactoren zijn en hoe we de werkdruk verminderen door kinderen meer autonomie te geven in het onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Gedrag | Werkbeleving

Scheiding ouders: welke begeleidende rol van de school spelen?

Pieter Stoop

In de wet ‘Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school’ van 1 augustus 2015 is vastgelegd dat scholen actief beleid moeten voeren op het gebied van fysieke, sociale en psychische veiligheid. De regels voor scholen zijn uitgewerkt in een toelichting en er wordt een pestcoördinator verplicht gesteld alsmede een monitoringsinstrument. Zelfs wordt omschreven hoe de inspectie deze wet zal handhaven. Echter, nergens wordt aangegeven dat scholen hun zorg voor kinderen die lijden onder een echtscheidingssituatie moeten vastleggen. En dat mag vreemd genoemd worden waar in iedere groep van dertig leerlingen er tegenwoordig gemiddeld zes zitten van wie het kerngezin uiteen is gevallen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken | Scheiding

Interactief rekenonderwijs op een school voor nieuwkomers

Henrike de Munnik | Diana P. Zwart

Onderwijsachtergronden, taal- en leesvaardigheid in de eigen taal, en de sociaal-culturele achtergrond zijn van invloed op het onderwijsniveau van nieuwkomers. Bij velen van hen is het onderwijsaanbod onderbroken of beperkt geweest. Een school voor nieuwkomers moet dus in eerste instantie haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden en de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Rekenen

Checklist: De toekomst van het onderwijs. Wat doe je eraan?

Bert Groeneweg

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Checklist: Kies het juiste apparaat

Guus Beenhakker

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist