TIB 2017 nummer 1

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Op weg naar een toekomst met kansen

Harry Hageman | Jos van der Horst

Nederland telt jaarlijks veel leerplichtige leerlingen die langdurig verzuimen of thuiszitten, en niet het passende onderwijs krijgen dat zij zo hard nodig hebben. Vroegtijdige signalering, een goede verzuimregistratie en het adequaat oppakken van (dreigend) thuiszitten zijn noodzakelijke voorwaarden om schooluitval te kunnen voorkomen. In deze lakmoestest voor de door de school geboden ondersteuning, speelt de IB’er als sparringpartner van leerkracht en ouders een cruciale rol.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Thuiszitters

"Als je verzuim serieus neemt, ben je vooral preventief bezig"

Rob van Gils | Erna Nederlof

Binnen een straal van 5 kilometer vind je al verschillende scholen met een behoorlijk diverse leerlingenpopulatie. Gek genoeg bestaat er weinig verschil in de aanpak van (dreigende) verzuimers en thuisblijvers tussen een overwegend multiculturele basisschool in een ‘kansenwijk’ en een hoofdzakelijk ‘witte’ school in een forensendorp met veel hoogopgeleiden.
De directeuren Erna Nederlof van CBS De Fontein (Breda) en Rob van Gils van De Spindel (Bavel) benadrukken het belang van preventief handelen. En van goede communicatie met de ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Thuiszitters

Loose Parts prikkelen nieuwsgierigheid en creativiteit

Marga van Gijn

Een van de vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen om goed voorbereid te kunnen functioneren in onze maatschappij is creativiteit. In het onderwijs wordt creativiteit veelal afgebakend in expressievakken met een duidelijke structuur. Echter, tijdens het buitenspelen met Loose Parts zijn juist het ontbreken van deze structuur en daarbij chaos, onzekerheid, toeval en het zintuiglijke contact met de materie gunstig voor het ontstaan van creativiteit. Wanneer leerkrachten creativiteit op hoog niveau willen ontwikkelen, moeten ze leerlingen de mogelijkheid bieden om zelf te ontdekken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Creativiteit

Het gebruik van instrumenten in de praktijk van de IB'er

Peter de Vries

Wat heeft het voor nut instrumenten, hulpmiddelen, vragenlijsten, checklists, kijkwijzers, observatieschema’s enzovoorts in te zetten binnen je praktijk als intern begeleider? Hoe kun je verantwoorde keuzes maken en hoe kun je die keuzes verantwoorden? In ‘Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs’ geven Peter de Vries en zijn naamgenoot een verzameling van instrumenten en hulpmiddelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Instrumenten | Rol Intern Begeleider

Studiereis Finland

Monika Kersten

Een studiereis is natuurlijk een mooie ervaring, maar is het ook zinvol voor de praktijk eenmaal weer thuis? In maart 2016 maakte ik met IB’ers en directeuren van elf scholen een studiereis naar Rovaniemi op de poolcirkel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Professionalisering

Een andere blik op wandelgangen

Andra Koolhof | Marianne Soeters

Wandelgangen, wie kent ze niet? In elke school zijn er verscheidene. We associëren het woord vaak met iets negatiefs. In dit artikel kijken we er wat breder naar. Eerst staan we stil bij de meer gangbare,negatieve blik en daarna verkennen we het nut van wandelgangen, want ze hebben zeker ook een positieve kant!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Communicatie | Samenwerken

Checklist: Aanpak thuiszitters

Harry Hageman | Jos van der Horst

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Thuiszitters

Checklist: Onderwijs is de motor voor ontwikkeling

Peter Laros

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Professionalisering