TIB 2016 nummer 4

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Ouders: een last of een must?

Linda van Klij-Broers

We werken in het onderwijs graag met betrokken ouders, maar wat is dat eigenlijk? En op welke wijze kun je betrokkenheid als team realiseren? Er zijn veel praktijksituaties te noemen waarbij ouders worden gezien als een last. De media brengen vaak situaties in beeld, waarbij er conflicten zijn tussen ouders en school. Ouders vinden bijvoorbeeld dat hun kind een veel hoger schooladvies had moeten krijgen. Scholen klagen daarentegen dat ouders steeds mondiger worden. Maar uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel; we willen het beste voor de leerling! Onderzoeken in binnen- en buitenland laten zien dat samenwerking met ouders tot betere prestaties van leerlingen leidt. Op welke wijze kun je dat realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

"Bij gelijkwaardig partnerschap tussen school en ouders rendeert het kind"

Edwin Bos

Volwaardige samenwerking tussen ouders en school lukt op de ene school beter dan op de andere. Daar waar ouders van meet af aan betrokken worden in het proces en er wordt samengewerkt op inhoud, heeft dat een positief effect op het welzijn en op de resultaten van de leerling. Zeker bij passend onderwijs, waar
onderwijszorgarrangementen een belangrijke rol kunnen spelen, is een goede verbinding en goede communicatie tussen alle participanten meer dan gewenst.
“Bij alles wat je bij onderwijs en zorg bedenkt of organiseert, staat er in mijn optiek maar één belang voorop: dat van het kind”, stelt adviseur zorg en onderwijs en
onderwijszorgconsulent Edwin Bos.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Snappet zet de IB'er in haar kracht

Guus Beenhakker

Snappet is een onderwijsplatform dat zich richt op de kernvakken in de klas. Via tablets maken de leerlingen adaptieve opdrachten, die dus afgestemd zijn op het niveau van de specifieke leerling. De leerkracht en de IB’er kunnen via een eenvoudige, maar volledige rapportage precies zien op welke vlakken een leerling goed of minder goed scoort.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

De IB'er als coachend onderzoeker

Willem de Vlaming

Wat is er mooier dan vanuit de rol van IB’er het schoolteam en de directie te begeleiden bij
de ontwikkeling van onderwijsondersteuning? Wat is er mooier dan dat te doen op basis van participatie? Participatie waarbij alle betrokkenen met elkaar op onderzoek uitgaan. Wat is er mooier dan het begeleiden van participatief onderzoek? Wat is er mooier dan leerkrachten begeleiden rondom onderzoek naar hun eigen kwaliteiten en de wijze waarop die doelgericht en effectief kunnen worden ingezet om betekenisvolle doelen van onderwijsondersteuning te realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Onderzoeken

Succesvol innoveren in het onderwijs

Jacques van den Born

De huidige periode wordt gekenmerkt door een stapeling van veranderingen en vernieuwingen. De ene vernieuwing is nog niet afgerond of de volgende dient zich al weer aan. Als we niet uitkijken, zijn straks tal van innovaties opgepakt en is er uiteindelijk in de praktijk niets veranderd. In dit artikel geven we een leidraad voor iedereen die met innovaties te maken heeft. Het motto luidt: Ga planmatig te werk en neem de tijd!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Planmatig handelen | Schoolontwikkeling

De IB'er als drijvende kracht achter een cultuuromslag

Wim Meijer

Wanneer kinderen leren samenwerken, leren ze op zichzelf en anderen te vertrouwen in het gezamenlijk iets tot stand brengen. Samen kom je verder: door te leren van elkaar en door eigen en elkaars talenten te leren kennen en benutten. Samenwerken leer je door te doen! En dat geldt evengoed voor het hele schoolteam. Durf samen verschillend te zijn, te onderzoeken en creëren!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider

Checklist: Samen werken aan samenwerken met ouders

Peter Laros

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Checklist: Wat speelt een rol bij innovaties in het onderwijs?

Bert Groeneweg

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling