TIB 2016 nummer 3

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Perspectief van leerkrachten op lesgeven aan nieuwkomers

Charlotte van Keulen

Naar aanleiding van de forse toename van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen heb ik in 2015 onderzoek gedaan onder leerkrachten, schoolleiders en IB’ers naar wat het betekent om deze kinderen les te geven. Een probleem of een uitdaging voor de school? In dit artikel geven we een aantal praktische overwegingen om het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers in ons land zo goed mogelijk te organiseren. De gebruikte citaten zijn van respondenten in het onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Communicatie | Nieuwkomers/NT2

"Onderwijs aan nieuwkomers is de ultieme vorm van passend onderwijs"

Lenneke Grobbe | Marieke Postma

LOWAN ondersteunt scholen die het eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het PO en VO. Nieuwkomers vallen niet onder de Wet Passend Onderwijs. Een regionaal beleid t.a.v. onderwijs aan nieuwkomers is daarom zeer wenselijk. Een rol voor het samenwerkingsverband is daarbij logisch: faciliterend, als kartrekker en/of als uitvoerder. “Het blijkt uit onze observaties en die van de inspectie dat wanneer er in een regio goed nagedacht is over een beleid, dat je dit terug ziet in de kwaliteit van het onderwijs”, ervaart Marieke Postma als landelijk PO-adviseur bij LOWAN. Daarnaast is ze directeur van de Internationale Taalklas in Haarlem, waar ze een tandem vormt met IB’er Lenneke Grobbe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2

Disharmonisch intelligentieprofiel 1

Nikkie Laros

Sinds het verschijnen van de WISC-IV in Amerika is de discussie rondom het bestaan van het verbaal (VIQ) en performaal IQ (PIQ) weer opgelaaid. Om de interpretatie een meer klinische betekenis te geven, is de splitsing verbaal/performaal IQ en de indexstructuur van de WISC-III losgelaten en vervangen door een systeem van vier samengestelde scores in de WISC-IV. Dit nieuwe systeem zou het inzicht in de behoeften van het kind in relatie tot de hedendaagse theorie en onderzoek in de cognitieve informatieverwerking vergroten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Ontwikkelperspectief/OPP | Passend Onderwijs

Dialooginstrument Handelingsgericht Werken

Tijn Nuyens

Handelingsgericht Werken blijkt in de praktijk hét concept waarmee passend onderwijs van richting en inhoud kan worden voorzien. In de school vinden veel gesprekken plaats om het geboden onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In het SWV RSV Breda is ruim een jaar geleden een initiatief gestart om de kwaliteit van deze gesprekken te versterken. Directe aanleiding was dat IB’ers merkten dat leerkrachten onvoldoende de stimulerende of belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van kinderen kunnen verwoorden. Ook het scherp krijgen wat je te doen staat als de onderwijsbehoeften bekend zijn, was een zorgpunt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Arrangeren | Communicatie | Instrumenten

Zo'n tandem, is dat iets voor ons?

Bob Maas

Het is de bedoeling dat passend onderwijs een stevige basis legt voor een leven lang leren. Voor iedere leerling. Een energiek team - sfeervol, gedisciplineerd en innovatief - kan daar voor zorgen, mits het kan bouwen op een directeur en intern begeleider die goed en inspirerend samenwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Samenwerken | Schoolontwikkeling

Samen leren samenwerken!

Corrine Bleecke | Karine de Jong

Wanneer kinderen leren samenwerken, leren ze op zichzelf en anderen te vertrouwen in het gezamenlijk iets tot stand brengen. Samen kom je verder: door te leren van elkaar door eigen en elkaars talenten te leren kennen en benutten. Samenwerken leer je door te doen! En dat geldt evengoed voor het hele schoolteam. Durf samen verschillend te zijn, te onderzoeken en creëren!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Schoolontwikkeling

Checklist: Kinderen van nieuwkomers

Bert Groeneweg

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2

Checklist: Klachtenregeling en wat betekent dit voor de IB'er?

Tilly Lansbergen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Communicatie | Geschillen/klachten | Ouders | Professionele cultuur