TIB 2016 nummer 2

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.De IB'er heeft de regie

Fontys OSO Tilburg

Naar school gaan is vanzelfsprekend in het leven van ieder kind en op school wordt systematisch en professioneel gewerkt aan optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling. Zeker voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben, is samenwerken tussen school en omgeving daarbij noodzakelijk. Als IB’er heb je een belangrijke taak om dat samenwerken te regisseren en te begeleiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Samenwerken

"Goed samenwerken is een vak"

Jacqueline van Swet

Professioneel samenwerken met de omgeving aan de ontwikkelingskansen van leerlingen lijkt vanzelfsprekend. Maar alleen al dat ‘samenwerken’ is bepaald niet aangeboren, weet Jacqueline van Swet uit lange ervaring. “Zowel in mijn eigen praktijk als klinisch-psycholoog/orthopedagoog en als lector merk ik dat dat alles beter gaat als alle betrokkenen in zo’n proces in elkaar investeren en de ander en zichzelf vertrouwen. En ja, dat kun je gelukkig leren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

Het verhaal achter de 'foto'

Ad Koppen

Een van de verworvenheden van het leesverbeterplan Enschede is het werken met de datamuur. Vraag is of de datamuur (de ‘foto’) laat zien wat de opbrengst zou moeten zijn. De ‘film’ laat dit wel zien. Deze werkt met de relatie leerpotentieel en verwachte vaardigheidscores. Wat is de leerwinst en de toegevoegde waarde voor alle leerlingen van een school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Eigenaarschap | Groepsplan | Kwaliteitszorg | Opbrengstgericht werken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Onderwijs aan nieuwkomers

Marianne Bookelmann

Eind vorig jaar heeft de Gemeente Nieuwegein het besluit genomen om leerlingen in de basisschoolleeftijd met een vluchtelingenachtergrond eerst op een centrale locatie onderwijs aan te bieden. Het Taalatelier van expertisecentrum de Evenaar verzorgt dit onderwijs. De leerlingen krijgen in tien schoolmaanden een aanbod van Nt2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) en zij worden voorbereid op een vervolgschool. Onderwijs aan leerlingen met een zo kwetsbare achtergrond vraagt een andere inzet van leerkrachten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2

Leraar en gepest op Facebook, wat nu?

Guus Beenhakker

Volgens Brits onderzoek zijn leraren de afgelopen twee jaar in toenemende mate gepest via sociale media. Zestig procent van de Britse leraren had er in 2015 mee te maken. Vooral Facebook en mail zijn grote boosdoeners. Bovendien gaat het niet alleen maar om beledigende leerlingen, maar de berichten van ouders liegen er soms ook niet om. Hoe zit dat in ons land?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Gedrag | Werkbeleving

Leerkrachtgedrag verandert door gebruik 'Klimaatschaal'

Ad Donkers

Leerlingen functioneren beter in een klas waarin zij zich veilig voelen en gewaardeerd worden door de leerkracht en medeleerlingen. Een goede en positieve sfeer is afhankelijk van de relaties die de leerlingen onderling hebben en de relatie die de leerkracht met haar klas en individuele leerlingen heeft. Feedback van de leerlingen wordt in overleg met de IB’er in kaart gebracht en kan ertoe leiden dat de leerkracht haar gedrag beter afstemt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Instrumenten | Pedagogisch Klimaat

Checklist: Samenwerken in en om je school

Peter Laros

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Samenwerken

Checklist: 5 vuistregels voor goede teamcoaching

Robert Jansen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Samenwerken