TIB 2015 nummer 5

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Governance en intern begeleiden

Jacques van den Born

In de Wet Passend Onderwijs wordt specifiek aandacht besteed aan ‘governance’. Wat betekent dit en op welke wijze is governance van invloed op de taken en de
verantwoordelijkheden van de IB’er? Governance lijkt bij uitstek een bestuurlijke aangelegenheid, maar niets is minder waar!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Verantwoording

"Governance moet je in alle lagen van de organisatie ervaren"

Theo van Rijzewijk

‘Governance’ wordt vaak gerelateerd aan (be)sturen en toezicht houden. Aan bestuurlijke verhoudingen. Maar papier is geduldig, stelt Theo van Rijzewijk. “Voor mij is het niks meer of minder dan een samenspel van afspraken waardoor het werken aan complexe klussen, zoals bijvoorbeeld passend onderwijs, mogelijk is. In plaats van besturen is governance in mijn optiek eerder ‘bestieren’. Hoe doen we de dingen samen? Dus veel meer een gedragskwestie dan een formele regeling. Wat mij betreft moet je governance in alle lagen van de organisatie ervaren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Digitale Leerschool daagt excellente leerlingen uit

Ron Ghijssen

‘Hoe daag je de best presterende leerlingen uit, zonder het risico te lopen de aandacht op de andere leerlingen in de klas te verliezen?’ Dit is een actueel vraagstuk waar de Digitale Leerschool zich op richt. Deze organisatie heeft als doel om leerkrachten en IB’ers te ondersteunen met online Engelstalig lesmateriaal voor excellente leerlingen van groep 3 t/m 8

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Begaafdheid | Leerkrachtvaardigheden

Referentiescholen van School aan Zet

School aan Zet

Wilt u weten hoe andere scholen zich ontwikkelen naar een lerende organisatie? Wilt u eens sparren met andere scholen die voor dezelfde uitdagingen staan als u - bijvoorbeeld op het vlak van begeleiding en professionalisering van (nieuwe) collega’s, teamleren, eigenaarschap van beleid, feedback of differentiatie? Neem dan eens een kijkje in de keuken van een ‘referentieschool’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Extra

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Schoolontwikkeling

Index voor inclusie

Robert Jansen

Iedere school stelt in het kader van passend onderwijs een SOP op. Hierin staat welke ondersteuning je aan leerlingen te bieden hebt. Zo zal de ene school ervoor
kiezen om zich te specialiseren in een bepaald type ondersteuning, terwijl andere zoveel mogelijk inclusief onderwijs geven. Daarbij krijgen álle leerlingen een plek
op school met daarbij de benodigde ondersteuning. De weg naar een inclusieve school is geen eenvoudige, maar zeker geen onmogelijke opgave. Belangrijk in dat proces is te onderzoeken wat de sterke en zwakke kanten zijn van je school. Ook is het van belang om aannames te onderzoeken en verdere prioriteiten vast te leggen. De ‘Index voor Inclusie’ biedt IB’ers mogelijkheden om met collega’s, leerlingen, ouders en andere betrokkenen in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden in het onderwijs, en samen te experimenteren met innovatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Inclusie | Schoolondersteuningsprofiel

De IB'er en de ZOCO in verbinding

Arie Goijaarts | Peter Laros

Een warm contact tussen het PO en het VO is belangrijk. De temperatuur van dit contact tussen de IB’er en de Zorgcoördinator (ZOCO) loopt langzaam maar zeker op. Dat is een goed signaal naar alle betrokkenen: verwijzende groep 8-leerkrachten, ouders, kinderen en toekomstige mentoren. Zij verkeren immers in een spannende periode van inschatten, evalueren, bespreken en de toekomst plannen. Voor de ontvangende school speelt het toekomstig handelen een enorme rol. Zijn de VO- (vak)leraren in staat om de door de basisschool aangereikte handelingswijzers voor leerlingen met onderwijsbehoeften te realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Passende competenties voor passend onderwijs!

Annemieke Mol Lous

In een gezamenlijk onderzoek van ITS, Kohnstamm, UvA en het lectoraat passend onderwijs van de Hogeschool Leiden en de Thomas More Hogeschool is onderzocht welk competenties leerkrachten nodig hebben om passend onderwijs te kunnen bieden in reguliere scholen. In dit artikel geven we een aantal bevindingen van dit onderzoek en wat de consequenties zijn voor de rol van de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Passend Onderwijs

Checklist: Governance op de werkvloer

Jacques van den Born

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Checklist: Hoe doelgericht werk jij?

Sonja de Lange

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Gespreksvoering | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Zelfsturing