TIB 2015 nummer 2

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Begeleider in het onderwijs: de blik vooruit

Jacques van den Born | Bert Groeneweg

Vernieuwingen in het onderwijs ontstaan door onder andere nieuwe onderwijskundige visies, maar ook door technologische, sociale, demografische en economische
veranderingen. Nieuwe waarden en normen bepalen voor een deel het handelen en zo ook wat van de begeleider in het onderwijs wordt verwacht. We blikken terug en kijken vooruit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

"Passend onderwijs zal de behoefte vergroten aan een continue versterking van de structuur om van elkaar te leren"

Luc Greven

Regionaal samenwerkende partijen worden uitgedaagd de beperkingen op te ruimen in de onderwijszorgstructuur, die onder andere leiden tot thuiszitten van leerlingen en tot wachtlijsten, tot trage toekenning van zorgmiddelen en tot grote uitval rond de overgangen van primair naar voortgezet onderwijs. “Dat is niet eenvoudig. Er zijn veel partijen bij betrokken en niet alle belangen lopen parallel. Maar er liggen wel kansen”, stelt Luc Greven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

'Afstemmingsregisseur', de nieuwe IB'er?

Bert Groeneweg

De versterking van de basisondersteuning en de ambities in het schoolprofiel zorgen ervoor dat leerkrachten meer verantwoordelijkheid voor de ondersteuning zelf kunnen nemen. De IB’er krijgt een regietaak binnen de school en een afstemmingstaak buiten de school met alle andere ondersteuners rondom de leerling. Naar voorbeeld van de Britse Senco (Special Education Needs Coordinator), die ‘inclusion manager’ wordt genoemd, komt er een nieuw takenpakket voor de IB’er. Die kunnen we straks misschien ‘afstemmingsregisseur’ noemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Concreet aan de slag met 'Samen Leren Inhoud Geven'

School aan Zet

Om leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden is het voor scholen van belang om zich voortdurend aan te passen aan de veranderende behoeftes van leerlingen en de veranderingen in de maatschappij. De ontwikkeling naar een lerende organisatie, gericht op continu verbeteren van het onderwijs, draagt hieraan bij. School aan Zet versterkt scholen in die ontwikkeling en heeft een zestal vrij beschikbare tools ontwikkeld om de ontwikkeling naar een cultuur van samen leren te bevorderen en het gesprek over kwaliteitsverbetering van hun onderwijs aan te gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Extra

Trefwoorden: Schoolontwikkeling | Werkvormen

Van incidentele naar systematische kwaliteitszorg

Walter van de Calseyde

Werken aan de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen is een zorg van elke school. Als dit ongeregeld of slechts incidenteel gebeurt, kan het al snel een ‘zorgenkindje’ worden. Kwaliteitszorg heeft een systematische aanpak nodig om niet alleen de kwaliteit op verschillende onderwijsaspecten te verbeteren, maar om die tevens te borgen. Onderwijskoepel INOS in Breda heeft voor haar 29 scholen een goed werkbaar kwaliteitskader ontwikkeld. Hierin leveren vele collega’s een bijdrage aan het grotere geheel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Analyseren van data | Kwaliteitszorg | Schoolontwikkeling

Oplossingsgericht Coachen: er is geen probleem!

Sander Vrugt van Keulen

De deur van je kantoor staat open. Vanuit je ooghoek zie je hoe collega Jannie recht op je afkomt. De moed zakt direct in je schoenen, je keel knijpt zich samen en je hapt naar adem. Jannie staat erom bekend dat zij haar problemen bij jou neerlegt. Bleef het maar bij gewoonweg uitspreken. Maar zij verwacht ook dat jij haar problemen ook nog even oplost. Overkomt jou dat ook? En wil je dat collega’s als Jannie hiermee ophouden? Of mogen zij hun gang blijven gaan? Als je de beproefde methodiek van ‘oplossingsgericht coachen’ toepast, mag collega Jannie gerust bij je aankloppen, zonder dat je er zelf last van hebt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken

Spelen werkt... Ook opbrengstgericht!

Yvonne van Oers-De Bruijn

Door de komst van passend onderwijs wordt binnen veel scholen opbrengstgericht gewerkt. Kleuterjuffen willen graag ‘spelen’. Uit onderzoek blijkt dat opbrengstgericht werken en spelen prima samen kunnen gaan: als je spel inzet als didactisch hulmiddel, liggen de opbrengsten voor het oprapen. Dit betekent dat de IB’er zich bij de begeleiding zal moeten focussen op de vaardigheden van de kleuterleerkracht en samen met haar kritisch moet kijken naar het aanbod in de groep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken

Checklist: Klaar voor de toekomst

Jacques van den Born

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Checklist: Hoe ziet mijn takenpakket eruit?

Peter Laros

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider