TIB 2015 nummer 1

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Passend onderwijs biedt ruimte aan professionals

Thieu van Hintum

Sinds dit schooljaar is passend onderwijs ingevoerd. Dat betekent niet dat scholen ineens enorm veranderd zijn. Toch biedt passend onderwijs kansen aan IB’ers om meer initiatief te nemen en betere ondersteuning voor leerlingen te organiseren. Waar liggen die kansen, en hoe kun je ze benutten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

"Passend onderwijs vraagt om participerende ondersteuningsstructuren"

Marianne den Otter

“Terecht is de vraag gesteld door de overheid wat 15 jaar kostbare ambulante hulp binnen Weer Samen Naar School aan concreet rendement heeft opgeleverd. Met passend onderwijs moet het eigenlijk heel vanzelfsprekend worden dat (voorheen) externe zorg voortaan in de school plaatsvindt. Idealiter gebeurt elke vorm van ondersteuning op de werkvloer van de leerkracht en IB’er. We moeten dus terug naar het primaire proces en de samenwerking zoeken tussen de leerkrachten en de specialisten. De samenwerkingsverbanden moeten niet aanbodgestuurd te werk gaan, maar nadenken over hoe ze die nieuwe leerlinggerichte en participerende ondersteuningsstructuur kunnen organiseren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Al spelend leert men

Guus Beenhakker

De termen ‘onderwijs’ en ‘spel’ gaan al heel lang samen. Velen zullen zich hierbij een speelplaats of een blokkendoos voorstellen, maar ook via nieuwe apparaten en technieken worden leerlingen massaal voorzien van spellen op maat. Spelen heeft misschien niet direct een educatief doel, maar spellen kunnen het onderwijs spelenderwijs op allerlei manieren versterken en ondersteunen. Allerlei apps, websites en programma’s vormen een haast onuitputtelijke bron van ondersteunend materiaal. De uitdrukking ‘gamen’ vormt waarschijnlijk de bekendste associatie met die vorm van spelen. Vertaal de term onderwijs ook, voeg het samen en daar is de term ‘gamification’, het spelenderwijs aanleren van educatieve programma’s en kennis.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Creativiteit | Games | Leerkrachtvaardigheden

Van intern begeleider naar integratiebegeleider?

Dian Fluijt

“Dag, ik ben Connie. Dit jaar heb ik de opleiding Specialist Integratie Begeleider succesvol afgerond. Bij de invoering van ‘Passend Onderwijs’, inmiddels alweer zo’n vijf jaar geleden, was ik intern begeleider. Maar mijn taken werden steeds meer door de leerkrachten zelf ingevuld, zodat mijn taak veranderde. Dit jaar sta ik met veel plezier drie dagen als co-teacher in een bovenbouw meerleerjarenklas. Een bewuste keuze, omdat we gepersonaliseerd onderwijs belangrijk vinden en deze groep een paar extra handen in de klas goed kan gebruiken. Als school laten we hiermee zien, dat we het inzetten van formatie voor het primaire proces serieus nemen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Rol Intern Begeleider

Praten met ouders

Rik Prenen | Maurits Wysmans

“De richting waarin het water vloeit, waarom het nu eens rustig kabbelt en dan weer kolkend zijn weg zoekt, is afhankelijk van de bedding waarin het stroomt.” Goede communicatie heeft wellicht méér te maken met het zich bewust zijn van het proces en de interactie tussen de gesprekspartners (de bedding van het gesprek) dan met gevleugelde uitspraken en tactische one-liners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken

Leren zichtbaar maken

Marianne den Otter

Op vrijdag 14 november 2014 was het congres ‘Visible Learning Plus’ in Utrecht. De befaamde professor John Hattie was daarbij aanwezig om onder andere zijn laatste boek ‘Visible learning’ (‘Leren zichtbaar maken’) nader toe te lichten. Zijn kernboodschap voor leerkrachten en IB’er is helder: Weet welke impact je hebt op het leren van je leerlingen. Kijk naar het onderwijs door de ogen van je leerlingen en leer hen hun eigen leraar te worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Analyseren van data | Schoolontwikkeling

Checklist: Anders organiseren

Jacques van den Born

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Samenwerken

Checklist: Laat je leerkrachten leren?

Peter Laros

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Teamontwikkeling