TIB 2014 nummer 5

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.PBS: ook voor jouw school de beste aanpak?

Jos J. Louwe

Voor de gedragsaanpak Positive Behavior Support (PBS) wordt veel reclame gemaakt: het is evidence-based, legt de nadruk op preventie en de manier waarop je het systematisch, schoolbreed en dus succesvol kan implementeren staat helder beschreven. Dus waar wacht het Nederlandse onderwijs nog op? Hup, invoeren! Maar is succes echt gegarandeerd? En past deze aanpak ook wel bij jouw school…?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Gedrag | PBS | Samenwerken

"Een goed schoolklimaat creëer je je met het hele team"

Anita Blonk

Steeds meer scholen besluiten om schoolbreed en proactief gedragsvraagstukken aan te pakken. De redenering hierachter is dat gedragsproblemen van leerlingen de verantwoordelijkheid van iedereen op school zijn. Ze kunnen niet per individu worden opgelost en het is niet de taak van één persoon. Ook niet van de IB’er! Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) vraagt van het hele team dat het meewerkt aan verandering van gedrag, inclusief het eigen gedrag. Anita Blonk heeft er vanuit de hogescholen Fontys en Windesheim veel ervaring mee opgedaan op diverse PO- en VO-scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Gedrag | PBS | Samenwerken

Het groeidocument wordt een kwaliteitsimpuls

Inge Bloemers

Is naast het groepsplan en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), het groeidocument het zoveelste instrument dat leidt tot verhoging van de administratieve druk binnen de school? Of kan een goede inrichting van het leerlingendossier en een afstemming van het primaire proces binnen de school op het leerlingenadministratiesysteem (LAS) helpen om juist die druk te verminderen? Moderne administratiesystemen als ParnasSys reiken, mits goed gebruikt, de helpende hand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Groeidocument | Ontwikkelperspectief/OPP | Volgen van ontwikkeling

Werken aan toekomstgericht onderwijs

School aan Zet

In de school als lerende organisatie hebben schoolleiding en team een gezamenlijke visie. Het team draagt bij aan het vormgeven van de koers van de school en weet wat er van hen individueel wordt verwacht. Er heerst een collectieve overtuiging om op die manier het verschil te kunnen maken voor leerlingen. De lerende school heeft de blik naar buiten gericht, waardoor zij ontwikkelingen in de maatschappij en omgeving weet te verbinden aan de eigen koers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Extra

Trefwoorden: Schoolontwikkeling

De positie van de leerkrachten in Passend Onderwijs

Albert de Boer

Volgens het ministerie is de leerkracht de sleutel voor goed onderwijs en goede onderwijsresultaten. Tegelijk vindt men dat leerkrachten beter moeten worden. Daarvoor is het nodig dat zij ‘professionaliseren’. Dat wordt vaak automatisch gelijk gesteld met nascholen, terwijl dat maar één van de vele vormen van professionalisering is. Ik wil hier graag een lans breken voor het ‘professional worden’. Professionalisering is: groeien in professionaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Professionele cultuur

Misverstanden in de klas

Andra Koolhof | Marianne Soeters

Tijdens communicatie tussen leerkracht en leerlingen ontstaan regelmatig misverstanden, grappige of meer nadelige. Sommige merken we direct op doordat de leerling, in onze ogen, onverwacht reageert. Bij andere misverstanden merken we pas later dat onze communicatie andere gevolgen blijkt te hebben dan die we bedoeld hebben. We gaan uit van goede bedoelingen van leerkrachten. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor een misverstand ontstaat: je vakopvatting, de manier waarop je iets zegt, hoe je gezicht staat als je iets zegt, hoe het kind jouw zinnen of gezicht interpreteert. Het is eigenlijk een wonder dat het zo vaak goed gaat in de klas!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Communicatie

Eerste bevindingen Nationaal Onderzoek Intern Begeleiders 2014

Paolo van der Steenhoven | Dolf van Veen

Dit is het tweede jaar dat TIB de uitvoeringspraktijk en werkomstandigheden van IB’ers heeft laten onderzoeken. In dit artikel presenteren we de eerste bevindingen. Bij de start van de invoering van passend onderwijs blijken de uitvoeringscondities verre van optimaal en worden diverse belangrijke ontwikkelopdrachten zichtbaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Checklist: Een schoolbrede aanpak

Jos J. Louwe

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Checklist: Skills voor de 21e eeuw

Robert Jansen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Creativiteit