Zoeken op rubriek 'Checklist'

Checklist: Onderwijs en jeugdzorg samen

TIB 2020 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Werken met de vertrouwensscan

TIB 2020 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Instrumenten | Pedagogisch Klimaat | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe gaan we met elkaar in dialoog over goed onderwijs?

TIB 2020 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie
Rubriek: Checklist

Checklist: Ruimte krijgen vanuit de grenzen die je trekt

TIB 2021 nummer 3

Waar kijk je naar? Hoe baken je af? Hoe creëer je professioneel de ruimte om je arbeid vorm te geven op de manier die passend is bij je ‘droombaan’. Check de onderstaande aspecten en ontdek waar je staat en waar je kunt staan!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Wil je ook een Samen Naar School klas op je school?

TIB 2021 nummer 4

Het concept van de Samen naar School klassen spreekt steeds meer scholen aan. Welke rol kun jij als IB’er spelen bij het realiseren van deze vorm van inclusie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie
Rubriek: Checklist

Checklist Veranderen

TIB 2022 nummer 1

Leerkrachten klagen nog wel eens over de voortdurende reeks veranderingen waarmee ze te maken krijgen. Maar onderwijs kan niet zonder veranderen. Sterker nog, onderwijs wil juist een verandering (ontwikkeling) veroorzaken bij leerlingen. Ook als team of school wil je soms iets veranderen. Die veranderopgave zit vaak in het pakket van de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe besteden jullie aandacht aan diversiteit?

TIB 2022 nummer 2

Als IB’er ben je de spin in het web als het gaat om het waarderen van diversiteit binnen de school. Daarmee draag je bij aan gelijke kansen voor alle leerlingen. Deze checklist kun je samen met jouw team gebruiken om te ontdekken waar jullie krachten en kansen liggen. Ga samen op onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Werkgeluk: De Q12

TIB 2022 nummer 3

Of je gelukkig bent in je werk wordt bepaald door factoren zoals het inzetten van je talenten, het gevoel van verbondenheid onderling en de mate van betekenisvolheid die je ervaart. Het is belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan, zowel over het geven als het krijgen van werkgeluk. Loop de punten van de Q12 van de Gallup Organisation eens langs. Wat herken je?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Interprofessioneel samenwerken

TIB 2021 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe bied je alle kinderen een kansrijke toekomst?

TIB 2021 nummer 2

Hoe kun je de kansenongelijkheid voor kinderen op jullie school vergróten? Deze ‘omgekeerde vraag’ is een hulpmiddel om op een verrassende manier te
kijken naar dit thema. Laat je collega’s zoveel mogelijk antwoorden bedenken op enkele van deze vragen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe verander je iets op je school?

TIB 2021 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijs/zorg | Oplossingsgericht
Rubriek: Checklist

Checklist: Actief Ouderschap: planmatig en gestructureerd de dingen beter doen!

TIB 2012 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Planmatig handelen
Rubriek: Checklist

Checklist: Gedrag en leren

TIB 2012 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Onderwijsvisie
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe word ik een onderzoekende IB'er?

TIB 2012 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Rol Intern Begeleider
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe coach je op kansen?

TIB 2012 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken
Rubriek: Checklist

Checklist: Keuze en Implementatie van het onderwijszorgprofiel

TIB 2011 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolondersteuningsprofiel
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe werk je opbrengstgericht(er)?

TIB 2011 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken
Rubriek: Checklist

Checklist: Teamontwikkeling met het Team-Ankerportret

TIB 2016 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Schoolontwikkeling
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe werk je als team aan een positief schoolklimaat?

TIB 2012 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Schoolontwikkeling
Rubriek: Checklist

Checklist: De IB'er: exit of next level?

TIB 2018 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider
Rubriek: Checklist

Checklist: Samen werken aan samenwerken met ouders

TIB 2016 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Werken aan pedagogische sensitiviteit

TIB 2019 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Samenwerken | Teamontwikkeling
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe kun je als IB'er een bijdrage leveren aan de verantwoording van de inzet van de middelen passend onderwijs?

TIB 2019 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Bekostiging | Kwaliteitszorg | Verantwoording
Rubriek: Checklist

Checklist: Autonomieondersteuning

TIB 2020 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Zelfsturing
Rubriek: Checklist

Checklist: Peuters en kleuters samen in de klas

TIB 2019 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Rol Intern Begeleider | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Zorg voor draagkracht

TIB 2018 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling
Rubriek: Checklist

Checklist: Omgaan met werkdruk

TIB 2018 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving | Zelfsturing
Rubriek: Checklist

Checklist: Samen onderzoeken

TIB 2018 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Rol Intern Begeleider | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Samenwerken op school

TIB 2018 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: De toekomst van het onderwijs. Wat doe je eraan?

TIB 2017 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie
Rubriek: Checklist

Checklist: SEL-scan

TIB 2017 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Sociaal emotioneel leren
Rubriek: Checklist

Checklist: Ouderbetrokkenheid op school

TIB 2017 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: De ontwikkeling van een inclusieve school

TIB 2017 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie
Rubriek: Checklist

Checklist: Aanpak thuiszitters

TIB 2017 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters
Rubriek: Checklist

Checklist: Kinderen van nieuwkomers

TIB 2016 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2
Rubriek: Checklist

Checklist: Samenwerken in en om je school

TIB 2016 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Verbeter aansluiting PO-VO

TIB 2016 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Anders organiseren

TIB 2015 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Opbrengstgericht werken met jonge kinderen

TIB 2013 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken
Rubriek: Checklist

Checklist: Gesprekken met ouders

TIB 2013 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Actief Ouderschap: planmatig en gestructureerd de dingen beter doen!

TIB 2012 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Planmatig handelen | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe verbeter je leerkrachtgedrag binnen je eigen school?

TIB 2012 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Planmatig handelen | Professionalisering | Teamontwikkeling
Rubriek: Checklist

Checklist: De intervisiemethodiek binnen de leerlingbespreking

TIB 2012 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Leerlingbespreking/groepsbespreking
Rubriek: Checklist

Checklist: Opbrengstgericht werken

TIB 2012 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Opbrengstgericht werken
Rubriek: Checklist

Checklist: Oplossingsgerichte houding

TIB 2011 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Oplossingsgericht werken
Rubriek: Checklist

Checklist: Coachen

TIB 2011 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Opbrengstgericht werken
Rubriek: Checklist

Checklist: Het is mooi geweest

TIB 2013 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider
Rubriek: Checklist

Checklist: Handelingsverlegen of iets anders?

TIB 2016 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Governance op de werkvloer

TIB 2015 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider
Rubriek: Checklist

Checklist: Wat speelt een rol bij innovaties in het onderwijs?

TIB 2016 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling
Rubriek: Checklist

Checklist: Betrekken van ouders bij het toeleiden naar extra ondersteuning voor hun kind

TIB 2018 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur | Ouders | Samenwerken | Samenwerkingsverband passend onderwijs
Rubriek: Checklist

Checklist: Reflecteren op de groepsbespreking op jouw school

TIB 2019 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Groepsplan | Instrumenten | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Ondersteuningsstructuur | Zelfsturing
Rubriek: Checklist

Checklist: De overtreffende trap van dromen is doen

TIB 2020 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe focus jij je op leerrecht?

TIB 2019 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Professionalisering | Schoolondersteuningsprofiel
Rubriek: Checklist

Checklist: Staat jouw school open voor het concept '10-14-onderwijs'?

TIB 2019 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Instrumenten | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Teamontwikkeling
Rubriek: Checklist

Checklist: Aandacht voor socialisatie en persoonsvorming

TIB 2019 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Pedagogisch Klimaat | Sociaal emotioneel leren
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe voer je een productieve dialoog met elkaar?

TIB 2018 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Alles moet perfect of goed is goed genoeg?

TIB 2018 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving
Rubriek: Checklist

Checklist: Eenvoudige taal voor laaggeletterden

TIB 2018 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2
Rubriek: Checklist

Checklist: RAP met RET

TIB 2018 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving
Rubriek: Checklist

Checklist: Kies het juiste apparaat

TIB 2017 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Effectief ondersteuningsteam

TIB 2017 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur
Rubriek: Checklist

Checklist: Doe niet minder, maar ook niet meer dan nodig is

TIB 2017 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Planmatig handelen
Rubriek: Checklist

Checklist: Onderwijs is de motor voor ontwikkeling

TIB 2017 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Professionalisering
Rubriek: Checklist

Checklist: Klachtenregeling en wat betekent dit voor de IB'er?

TIB 2016 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Geschillen/klachten | Ouders | Professionele cultuur
Rubriek: Checklist

Checklist: 5 vuistregels voor goede teamcoaching

TIB 2016 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Expertise-diversiteit

TIB 2016 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Klaar voor de toekomst

TIB 2015 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider
Rubriek: Checklist

Checklist: Laat je leerkrachten leren?

TIB 2015 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Teamontwikkeling
Rubriek: Checklist

Checklist: Een schoolbrede aanpak

TIB 2014 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: De toekomstige positionering van de IB'er

TIB 2014 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider
Rubriek: Checklist

Checklist: IB'er en SOP

TIB 2014 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel
Rubriek: Checklist

Checklist: IB'er, passend bij het ondersteuningsprofiel?

TIB 2014 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Schoolondersteuningsprofiel
Rubriek: Checklist

Checklist: Welke rol speel jij bij de afstemming van jeugdzorg op Passend Onderwijs?

TIB 2013 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuningsstructuur | Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Doorgaande Zorglijn PO/VO

TIB 2013 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe herken je cognitief talent?

TIB 2013 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Talentontwikkeling
Rubriek: Checklist

Checklist: Oplossingsgerichte feedback

TIB 2013 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Samenwerken
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe kun je het protocol 'Ernstige Reken-/Wiskundeproblemen en Dyscalculie' (ERWD) functioneel inzetten op je school?

TIB 2012 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rekenen
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe doelgericht werk jij?

TIB 2015 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Zelfsturing
Rubriek: Checklist

Checklist: Een diagnose: valkuilen en voordelen

TIB 2019 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Onderzoeken
Rubriek: Checklist

Checklist: Samenwerken met ouders

TIB 2015 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders
Rubriek: Checklist

Checklist: Tussen twee vuren

TIB 2015 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders
Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe ziet mijn takenpakket eruit?

TIB 2015 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider
Rubriek: Checklist

Checklist: Skills voor de 21e eeuw

TIB 2014 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Creativiteit
Rubriek: Checklist

Checklist: Werk maken van versteviging basisondersteuning

TIB 2014 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning
Rubriek: Checklist

Checklist: Een passend onderwijsarrangement

TIB 2014 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Groei en ontwikkeling

TIB 2014 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Mindset | Professionalisering | Zelfsturing
Rubriek: Checklist

Checklist: Groei en ontwikkeling

TIB 2014 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing
Rubriek: Checklist

Slechtnieuwsgesprek

TIB 2013 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering
Rubriek: Checklist

Checklist: Waardering van leerkrachten

TIB 2014 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist