Zoeken op auteur 'Henrike de Munnik'

Interactief rekenonderwijs op een school voor nieuwkomers

Henrike de Munnik | Diana P. Zwart

TIB 2017 nummer 5

Onderwijsachtergronden, taal- en leesvaardigheid in de eigen taal, en de sociaal-culturele achtergrond zijn van invloed op het onderwijsniveau van nieuwkomers. Bij velen van hen is het onderwijsaanbod onderbroken of beperkt geweest. Een school voor nieuwkomers moet dus in eerste instantie haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden en de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Rekenen

Rubriek: Achtergrond