Zoeken op auteur 'Robert Jansen'

De rol van de IB'er binnen passend onderwijs

Robert Jansen

TIB 2016 nummer 5

In 2016 heeft een viertal studenten van de Master SEN-opleiding van Windesheim een praktijkonderzoek verricht naar de consequenties van de invoering van passend onderwijs op de rol van de intern begeleider binnen het primair onderwijs. Dit onderzoek heeft plaats gevonden in drie samenwerkingsverbanden in het noorden van het land en een landelijk schoolnetwerk van primaire vrije scholen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste bevindingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: 5 vuistregels voor goede teamcoaching

Robert Jansen

TIB 2016 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Checklist: Verbeter aansluiting PO-VO

Robert Jansen

TIB 2016 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Index voor inclusie

Robert Jansen

TIB 2015 nummer 5

Iedere school stelt in het kader van passend onderwijs een SOP op. Hierin staat welke ondersteuning je aan leerlingen te bieden hebt. Zo zal de ene school ervoor
kiezen om zich te specialiseren in een bepaald type ondersteuning, terwijl andere zoveel mogelijk inclusief onderwijs geven. Daarbij krijgen álle leerlingen een plek
op school met daarbij de benodigde ondersteuning. De weg naar een inclusieve school is geen eenvoudige, maar zeker geen onmogelijke opgave. Belangrijk in dat proces is te onderzoeken wat de sterke en zwakke kanten zijn van je school. Ook is het van belang om aannames te onderzoeken en verdere prioriteiten vast te leggen. De ‘Index voor Inclusie’ biedt IB’ers mogelijkheden om met collega’s, leerlingen, ouders en andere betrokkenen in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden in het onderwijs, en samen te experimenteren met innovatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Samenwerken met ouders

Robert Jansen

TIB 2015 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders

Rubriek: Checklist

Medische handelingen op school

Robert Jansen

TIB 2015 nummer 3

Scholen krijgen steeds vaker te maken met verzoeken van ouders tot medische handelingen. Het gaat daarbij niet om het toedienen van middelen tegen eenvoudige klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd. Bijvoorbeeld het geven van sondevoeding en van een injectie, of het toedienen van een zetpil. Het is te verwachten dat scholen in de toekomst hier vaker mee te maken zullen krijgen. Zijn leerkrachten eigenlijk wel bevoegd om dergelijke handelingen te verrichten? Wie is verantwoordelijk als het fout gaat? Wat zijn de aandachtspunten voor de school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medisch handelen | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Checklist: Skills voor de 21e eeuw

Robert Jansen

TIB 2014 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Creativiteit

Rubriek: Checklist

Haal meer uit het IB-netwerk!

Robert Jansen

TIB 2014 nummer 3

Overal in het land komen intern begeleiders een aantal keer per jaar samen in IB-netwerken. De belangrijkste doelstelling van die netwerken is: leren van elkaar om de begeleiding van leerlingen leerlingenzorg te verbeteren en te werken aan passend onderwijs. Deze bijeenkomsten worden als zeer zinvol ervaren. En toch…

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken

Rubriek: Achtergrond

Natuurlijk Leren op 'De Klokbeker'

Robert Jansen

TIB 2014 nummer 2

In de pers, bij de inspectie, in de politiek en binnen scholen is veel discussie over hoe scholen onderwijs anders vorm kunnen geven. Waar het bij deze vernieuwingen wezenlijk om gaat, is dat ieder kind de leerweg vindt die het meest natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. In dit artikel gaan we verder in op ‘Natuurlijk Leren’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Rol Intern Begeleider

Rubriek: IB-innovatief

Talenten als basis voor teamontwikkeling

Robert Jansen

TIB 2013 nummer 4

Leerkrachten kunnen stress, onzekerheid en gevoelens van incompetentie ervaren in de omgang met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Ze hebben soms de overtuiging dat ze dingen niet kunnen. Zeker als het om gedragsproblemen gaat of als ze nog veel vaardigheden moeten ontwikkelen. Kortom: leerkrachten die zich handelingsverlegen voelen, graag experts inschakelen, best practices van anderen omarmen en risico’s zo veel mogelijk vermijden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Samenwerken | Talentontwikkeling

Rubriek: Achtergrond