Zoeken op auteur 'Arie Goijaarts'

De IB'er en de ZOCO in verbinding

Arie Goijaarts | Peter Laros

TIB 2015 nummer 5

Een warm contact tussen het PO en het VO is belangrijk. De temperatuur van dit contact tussen de IB’er en de Zorgcoördinator (ZOCO) loopt langzaam maar zeker op. Dat is een goed signaal naar alle betrokkenen: verwijzende groep 8-leerkrachten, ouders, kinderen en toekomstige mentoren. Zij verkeren immers in een spannende periode van inschatten, evalueren, bespreken en de toekomst plannen. Voor de ontvangende school speelt het toekomstig handelen een enorme rol. Zijn de VO- (vak)leraren in staat om de door de basisschool aangereikte handelingswijzers voor leerlingen met onderwijsbehoeften te realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Spel en humor op de werkvloer

Arie Goijaarts | Peter Laros

TIB 2015 nummer 4

Er kan een enorme stimulans uitgaan van een vitale leerkracht die met plezier haar werk organiseert en uitvoert. Kinderen ervaren het plezier en de energie die zo’n leerkracht uitstraalt. Daarnaast is daar de vitale IB’er die op haar beurt elke dag met plezier de leerkrachten begeleidt. En natuurlijk ontbreekt de vitale schoolleider niet, die met plezier de totale schoolorganisatie aanstuurt. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan relevante aspecten die ogenschijnlijk niets met het directe onderwijs van doen hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Rubriek: Praktijk