Zoeken op auteur 'Dian Fluijt'

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2022 nummer 4

TIB voegt in op de kennisrotonde

Het NRO publiceert een serie van drie gratis publicaties voor po-scholen, die gemaakt worden in samenwerking tussen wetenschap en onderwijspraktijk.

Vraag: Leidt het werken vanuit leerdoelen en leerlijnen tot een versterking van het eigenaarschap bij leerlingen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap

Met het co-creatiemodel naar duurzame onderwijsverandering

Dian Fluijt

TIB 2022 nummer 2

Elke IB’er krijgt ermee te maken: collega’s die verandermoe zijn. En geef ze eens ongelijk. Maar al te vaak komt het voor dat veranderplannen, al dan niet van bovenaf opgelegd, de eindstreep niet halen. Tel dit op bij het gevoel dat veel collega’s zich overbelast voelen, dan is het als intern begeleider een klus van formaat om een positieve veranderflow te creëren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Kwaliteitszorg | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Ontwikkelingen

TIB voegt in op de Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2022 nummer 1

Deze keer geen vraag, maar een tip!
Het NRO publiceert drie gratis publicaties voor po-scholen.

In de leidraden bundelen wetenschappers en onderwijsprofessionals gezamenlijk hun kennis over belangrijke thema’s in goed leesbare rapporten. De toegevoegde aanbevelingen worden ook in postervorm beschikbaar gesteld. Aangevuld met infographics en werkbladen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2021 nummer 4

TIB voegt in op de Kennisrotonde

In deze rubriek geven we een samenvatting van een interessant op wetenschappelijke inzichten gefundeerd antwoord op een vraag uit de praktijk.

Vraag aan de Kennisrotonde:
Welke stimulansen zijn effectief om kennisdeling en kennisbenutting binnen professionele netwerken in het onderwijs te realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2021 nummer 3

TIB voegt in op de Kennisrotonde

In deze rubriek geven we een samenvatting van een interessant op wetenschappelijke inzichten gefundeerd antwoord op een vraag uit de praktijk.

Vraag aan de Kennisrotonde:
Wat is het effect van gepersonaliseerd onderwijs op de leerprestaties van achterstandsleerlingen in het basisonderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2021 nummer 2

TIB voegt in op de Kennisrotonde

In deze rubriek geven we een samenvatting van een interessant op wetenschappelijke inzichten gefundeerd antwoord op een vraag uit de praktijk.

Vraag aan de Kennisrotonde:
Wat zijn kenmerken en gevolgen van effectief onderwijs in muziek en beeldende vorming voor kinderen van 4-12 jaar?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2021 nummer 1

TIB voegt in op de Kennisrotonde

In deze rubriek geven we een samenvatting van een interessant op wetenschappelijke inzichten gefundeerd antwoord op een vraag uit de praktijk.

Vraag aan de Kennisrotonde:
Wat is de invloed van het daltonprincipe ‘kwartiertjesrooster’ op de taakgerichtheid van leerlingen in het basisonderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten

De straat uit, de school in

Dian Fluijt | Joyce Zijlstra

TIB 2021 nummer 1

“Jongerenwerkers bezorgd over messen: Geweld op straat steeds explosiever.” “Wie moordt, die scoort in drillrap.” Recente koppen in het nieuws, waarin duidelijk wordt dat geweld en het gebruik van wapens steeds normaler wordt onder jongeren. En het blijft niet alleen bij de straat, het komt ook de school in, of we het nu willen of niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gedrag | Pedagogisch Klimaat

Rubriek: IB-innovatief

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 5

In deze rubriek geven we een samenvatting van een interessant op wetenschappelijke inzichten gefundeerd antwoord op een vraag uit de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling

Checklist: Werken met de vertrouwensscan

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Instrumenten | Pedagogisch Klimaat | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Bouwen aan vertrouwen

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 4

Unicef en Defence for Children waren in 2019 niet mals in hun rapportages: de sociale ongelijkheid in Nederland neemt toe en het onderwijs heeft daar een belangrijk aandeel in. Dit wordt zichtbaar in lagere uitstroommogelijkheden voor bijvoorbeeld leerlingen uit gezinnen waar financieel minder te besteden is en voor meertalige leerlingen. Hoe kan sociale ongelijkheid in het onderwijs worden tegengegaan? In gesprekken met leerkrachten, co-teachers, IB’ers, directeuren, leerlingen en hun ouders op zes scholen in Nederland en Vlaanderen valt op dat het vooral gaat over het belang van een (pedagogische) benadering die zich richt op het ‘in verbinding zijn met de ander’, ‘vertrouwen’ en ‘betrouwbaar zijn’. Meer dan ooit wordt nu een beroep gedaan op een goede samenwerking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 4

In deze rubriek geven we een samenvatting van een interessant op wetenschappelijke inzichten gefundeerd antwoord op een vraag uit de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Sociaal emotioneel leren | Talentontwikkeling

Checklist: De overtreffende trap van dromen is doen

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Checklist

De overtreffende trap van dromen is doen

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 1

Ja, het kan en bestaat echt: een school waar kinderen zorgen voor pony’s, geiten en varkens; waar ouders een boomhut bouwen, er een ‘samentuin’ door de school en de buurtvrijwilligers wordt onderhouden, waar een VIP-hut staat waarin leerlingen problemen oplossen, waar gymles wordt gegeven met boomtakken, een oude caravan een poppenhoek herbergt, begeleiders als coteachers samenwerken, een doorgaande individuele ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12
vanzelfsprekend is, een voedselbos in stand wordt gehouden, een buitentheater dienst doet als skatebaan voor de buurt, en zo veel meer!
Dit was geen werken vandaag, maar onwijs genieten! Graag deel ik mijn verslag van een bezoek aan Freinetschool De Tandem in Brugge (B.).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Hoe focus jij je op leerrecht?

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Professionalisering | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Checklist

Focus op leerrecht in plaats van op leerplicht

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Leerrecht van kinderen kan worden opgevat als het recht van elk kind op onderwijs dat is aangepast op zijn behoeften en talenten. Met de term leerrecht zal elke intern begeleider te maken krijgen. De vraag is hoe je dit leerrecht voor ieder kind concreet zou kunnen vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Mindset | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel | Thuiszitters | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Peuters en kleuters samen in de klas!

Suzan van den Berg | Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 2

Niemand twijfelt over nut en noodzaak van voor- en vroegschoolse educatie (vve), maar een doorgaande ontwikkeling naar de eerste groepen van het basisonderwijs is voor veel scholen nog een toekomstdroom.
'Eerder kleuteren als het kan, langer peuteren als het nodig is', is het motto dat Basisschool De Twijn in Terneuzen hanteert. In een pilot heeft de school hiermee al een eerste ervaring opgedaan. Wat en hoe kunnen professionals van voorschool en basisschool van elkaar leren om samen gericht te werken aan een doorgaande ontwikkeling? Welke rol kan de IB’er hierin vervullen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Co-Teaching is dé trend in Vlaanderen

Dian Fluijt

TIB 2017 nummer 3

Passend Onderwijs heet in Vlaanderen het ‘M-decreet’. Het kent een groeispurt en leidt tot grootschalige inzet van Co-Teachers. In dit artikel geven we inzicht in een onderwijsverandering die haar weerga niet kent.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Teamontwikkeling met het 'Team-Ankerportret'

Dian Fluijt

TIB 2016 nummer 5

We vinden het vanzelfsprekend dat we leerlingen volgen in hun ontwikkeling en zoveel mogelijk ons onderwijs daarop afstemmen. Aan de andere kant besteden we weinig aandacht aan ‘regulier teamonderhoud’ van de leraren die deze lessen verzorgen. Bijna elke school organiseert professionaliseringsdagen en leuke teamuitjes, maar zelden staan onderhoudswerkzaamheden over het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van goed samenwerken en goed lesgeven van het team zelf op de agenda. Hoe je kunt werken aan duurzame en ontwikkelingsgerichte teamvorming als vast onderdeel van de professionalisering van leraren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Teamontwikkeling met het Team-Ankerportret

Dian Fluijt

TIB 2016 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Schoolontwikkeling

Rubriek: Checklist

Van intern begeleider naar integratiebegeleider?

Dian Fluijt

TIB 2015 nummer 1

“Dag, ik ben Connie. Dit jaar heb ik de opleiding Specialist Integratie Begeleider succesvol afgerond. Bij de invoering van ‘Passend Onderwijs’, inmiddels alweer zo’n vijf jaar geleden, was ik intern begeleider. Maar mijn taken werden steeds meer door de leerkrachten zelf ingevuld, zodat mijn taak veranderde. Dit jaar sta ik met veel plezier drie dagen als co-teacher in een bovenbouw meerleerjarenklas. Een bewuste keuze, omdat we gepersonaliseerd onderwijs belangrijk vinden en deze groep een paar extra handen in de klas goed kan gebruiken. Als school laten we hiermee zien, dat we het inzetten van formatie voor het primaire proces serieus nemen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen